Frågor och svar vid en strejk

Har du en fråga som inte tas upp, skriv den i kommentarsfältet nedan så tar vi med den.

Ny fråga: Hur fungerar sjukskrivningar under en strejk? Skall arbetstagaren sjukskriva sig enligt arbetsgivarens ordinarie regler och hur påverkar detta strejkersättningen?
Är du långtidssjukskriven så berörs du inte av strejk. Men blir du sjuk under en strejk så får du strejkersättning. Men samma regler som vid lön gäller dvs karensdag och sjuklön.

Ny fråga: Kan en arbetstagares lön ändras under en strejk? Om en strejk sammanfaller under samma period där en löneökning ska ske (exempelvis till nästa lönesteg), hur påverkar det ersättningen?
Du kan uppdatera din lön även under pågående konflikt om du tex skulle gå upp ett lönesteg just då. Det kan bli lite administration men det går att lösa.

Ny fråga: Kan en strejk stoppas för att den anses samhällsfarlig?
I teorin ja. Historiskt har detta skett vid ett fåtal tillfällen och aldrig inom spårtrafik. 1951 bedömdes en strejk på kraftverken som samhällsfarlig då den kunde riskera energiförsörjningen. I första ledet inom privata sektorn bedöms detta av en nämnd bestående av två ledamöter från varje sida. Facken måste alltså gå med på att den är samhällsfarlig. I andra ledet kan staten gå in och lagstifta i frågan. Detta har historiskt hotats med men aldrig blivit verklighet.

Ny fråga: Vad händer med fackligt obundna arbetstagare vid strejk och vad händer med fackligt obundna vid lockout?
Oorganiserade har rätt att stå neutrala och inte ta arbete som någon som strejkar lämnat efter sig. Oorganiserade ska utföra sina normala arbetsuppgifter.
Seko kan välja att även varsla oorganiserade och då kan de delta i konflikten.
Om företaget svarar med lockout kan de även lockouta oorganiserade.
Oorganiserade får ej strejkersättning.

Ny fråga: Vad händer om man är ute och kör när strejken bryter ut? Hur långt får man köra?
Detaljer planeras efter varsel lagts då man vet förutsättningar. Ingen ska hamna i en konstig sits där man inte kommer hem eller på annat sätt får problem.

Ny fråga: Det står att man ska vara delaktig som strejkvakt eller inom andra aktiviteter för att få ut ersättning. Finns där tillräckligt många aktiviteter för alla som tas ut i strejk? Kan det hända att någon blir utan uppdrag någon dag? Vad händer isåfall med ersättningen då?
Ja det kommer finnas uppdrag till alla.
Nej du blir aldrig utan ersättning.

När kan en strejk bryta ut?
Avtalet går ut den sista april och då får SEKO som förbund möjlighet att lägga ett varsel om strejk. Ett sådant varsel ska läggas 7 arbetsdagar(vardagar) innan strejken ska bryta ut. SEKO kan välja att lägga ett varsel så det bryter ut redan 1 maj men om det fortfarande pågår förhandlingar kan det skjutas på någon vecka. Så om det blir strejk så blir det gissningsvis nånstans första veckorna i maj.

Vem beslutar om strejk?
Sista ordet har alltid SEKOs förbundsstyrelse. Men det dagliga arbetet inför en avtalsrörelse utförs av en förhandlingsdelegation tillsammans med ombudsmän. Förhandlingsdelegationen består av representanter från olika klubbar inom vårt avtalsområde som kallas Spårtrafik. Förhandlingsdelegationen och ombudsmän sköter förhandlingarna med Almega men själva beslutet om konflikt tas av förbundsstyrelsen på förslag från förhandlingsdelegationen.

När får man strejka?
Strejk är endast tillåtet enligt lag när det inte finns något kollektivavtal, när avtalet gäller råder så kallad fredsplikt. Avtalen löper ofta mellan ett och tre år och när de går ut så är det tillåtet att gå i konflikt. Många nya avtal skrivs under utan att facket eller arbetsgivaren varslar om konflikt. En strejk som sker även fast fredsplikt råder kallas för vild eller olovlig strejk. Ibland kallas den olaglig men det är fel begrepp då det inte är olagligt för en person att delta i en vild strejk. Fackföreningar är dock bundna av lag att motverka en vild strejk. (MBL §43)

Varför har man fredsplikt?
Fredsplikt kommer från medbestämmandelagen(MBL §41) och kan inte skrivas bort i ett avtal. Det är alltså inget val för parterna om fredsplikt ska gälla eller inte när det tecknar ett avtal. Det är i Sverige omöjligt att teckna ett avtal mellan en fackförening och en arbetsgivare utan att det blir fredsplikt under avtalets giltighetstid.

Om Arriva bryter mot avtalet, har vi fortfarande fredsplikt?
Ja. Om arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet kan vi stämma dem i Arbetsdomstolen men det bryter inte fredsplikten. Det kan upplevas som orättvist. Detta brukar man lösa genom att teckna korta avtal på till exempel 1 år med arbetsgivare man inte litar på.

Strejkar alla tågbolag i Sverige om det blir konflikt?
Om förbundet beslutar om strejk så beslutar man även vilka arbetsplatser som ska tas ut i konflikten. Vilka man väljer är en strategisk fråga men det är mycket sällan som alla 10 000 medlemmar som jobbar inom spårtrafikområdet tas ut samtidigt. I strejken 2014 gällde frågan hyvling på Öresundstågen. Då togs alla SEKOs medlemmar på Öresundstågen ut i strejk. Ett par veckor senare togs Kustpilen ut och man varslade även Green Cargo, Stockholms Pendeltåg och Krösatågen. Dessa hann dock inte gå ut i strejk innan den var över.

Är det Arriva eller Almega som är motparten?
För oss i SEKO klubb Pågatåg är Arriva motpart. Men branschavtalet, som även styr fredsplikten, tecknas av SEKO som förbund och Almega. Almega är Arrivas arbetsgivarorganisation, typ deras motsvarighet till facket. I en eventuell strejk är det förbundet SEKO och Almega som står emot varandra.

När får vi reda på om det blir strejk?
I princip samma dag som det händer. Om man inte löser saker i förhandling så kommer SEKO att varsla om strejk. I samband med det meddelar man även vilka arbetsplatser som tas ut.

Vad händer med semester, fridag, föräldraledighet och sjukskrivning?
Alla dessa ligger kvar. Har du semester inlagt kan du åka på den. Är du föräldraledig är du det. Strejkersättning betalas ut för det du förlorar.

Om vi strejkar, vad gör vi då på dagarna?
Under en strejk organiserar klubben strejkvakt och andra aktiviteter. Du skall vara på plats och det är kopplat till att du ska få strejkersättning. Ibland blir det lång väntan och helt plötsligt händer det saker i förhandlingarna. På dina fridagar är du ledig.

Jag som är timanställd, vad gör jag?
Du kommer att tas ut vid en eventuell konflikt som alla andra och även få strejkersättning.

Kan förhandlingar skjutas upp?
Om strejk bryter ut ligger ett enormt tryck på parterna att förhandla fram en lösning så då brukar det gå undan. Det finns även något som heter medlingsinstitutet som har rätt att skjuta upp en konflikt i 14 dagar men det får de bara göra en gång så 14 dagar är max under vår avtalsrörelse.

Kan SEKO backa i frågan om vårt avtal?
I teorin ja. Men i praktiken nej. Om det är möjligt för en arbetsgivare att dumpa avtal och löner är vi slut som fackföreningsrörelse. Det är helt enkelt helt avgörande för SEKO och hela LO att inte backa här.

Om strejken tar slut, ska jag jobba då?
Ja, du måste vara tillgänglig att gå in och jobba om strejken avblåses.

Hur funkar det med telefon, nycklar och e-post?
Alla dessa är företagets och de kan komma att samla in nycklar samt stänga av e-post och telefon. Det är därför avgörande att vi har allas privata telefonnummer och e-post vid en konflikt.

Ska jag bära uniform?
Nej. Du får absolut inte bära uniform under en eventuell konflikt.

Får jag säga vad som helst om företaget under konflikt?
Nej. Du är fortfarande anställd och du får inte uttala dig på sätt som svartmålar företaget. Du får berätta sakligt om vad som händer och förhållanden på arbetsplatsen. Var extra försiktig med vad du säger till journalister eller skriver på sociala medier.

Intervju med Daniel på Öresundstågen om strejken 2014

2014 strejkade våra kollegor på Öresundstågen när företaget skulle säga upp personal och återanställa dem på lägre tjänstegrad. Vi intervjuade Daniel Abalo som är tågvärd på Öresundstågen och sitter i styrelsen för deras SEKO-klubb. Vi ville ställa frågor om strejkersättning och lite praktiska frågor om vi skulle bli uttagna.

Hur organiserade ni dagarna under strejken?
Vi hade pass som man anmälde sig till där man gick strejkvakt. Det är ett krav att delta som strejkvakt eller andra uppdrag om man ska få strejkersättning.

Hur stor var strejkersättningen?
Det är ju förbundsstyrelsen som beslutar om strejkersättning i varje fall. 2014 beslutade de att vi skulle få full ersättning så vi fick hela lönen plus eventuell OB ersatt. Så vi förlorade ingenting under strejken. Sen kan ju förbundet besluta om att sänka ersättningen om strejken blir väldigt långvarig.


Fungerade det bra med utbetalningar?
Ja det va inga problem. Ersättningen kom samma månad som lönen skulle kommit så ingen fick några glapp i inkomsten.

Hur fungerade det med timanställda?
Ja de fick ersättning. Förbundet beslutade att de skulle få ersättning på ett snitt av vad de jobbat ett antal månader innan strejken.

23 reaktioner till “Frågor och svar vid en strejk”

 1. Det står att man ska vara delaktig som strejkvakt eller inom andra aktiviteter för att få ut ersättning. Finns där tillräckligt många aktiviteter för alla som tas ut i strejk? Kan det hända att någon blir utan uppdrag någon dag? Vad händer isåfall med ersättningen då?

  Gilla

 2. Vad händer med fackligt obundna arbetstagare vid strejk? Och vad händer med fackligt obundna vid lockout? (obs! Två frågor)

  Gilla

  1. Oorganiserade har rätt att stå neutrala och inte ta ”smittat arbete” dvs arbete som någon som strejkar lämnat efter sig. Oorganiserade ska utföra sina normala arbetsuppgifter.
   Seko kan välja att även varsla oorganiserade och då kan de delta i konflikten.
   Om företaget svarar med lockout kan de även lockouta oorganiserade.
   Oorganiserade får ej strejkersättning.

   Gilla

   1. Hur fungerar det om ni varslar oorganiserade fast ni inte betalar ut strejkersättning? Har de rätt till lön från arbetsgivaren fast att de blivit varslade av er?

    Gilla

   2. Ja om de jobbar.
    Man ska inte sticka under stolen med att det är lite stökigt att vara oorganiserad. De får alla fördelar av avtalet utan att vara med och kämpa för det så det tycker jag är ett litet pris att betala.

    Gilla

 3. Hur fungerar sjukskrivningar under en strejk? Skall arbetstagaren sjukskriva sig enligt arbetsgivarens ordinarie regler och hur påverkar detta Strejkersättningen?

  Kan en arbetstagares lön ändras under en strejk? Om en strejk sammanfaller under samma period där en löneökning ska ske (exempelvis till nästa lönesteg), hur påverkar det ersättningen?

  Gilla

 4. Om en konflikt bryter ut, är det tänkt att man ska agera strejkvakt eller utföra andra uppgifter under samma tider som man skulle ha arbetat enligt sitt schema? Anledningen till att jag frågar är att om man till exempel en dag agerar strejkvakt 8-16, men enligt utlägget skulle arbetat kväll, och konflikten löser sig under tiden man är på sitt strejkvaktspass, ska man då återgå i tjänst till sitt kvällspass?

  Gilla

  1. Ja. Så snart som möjligt. Det är ofrånkomligt att det blir lite strul när man går tillbaka. Det som begränsar är om du inte kommer få ordentligt med sömn. Då får man lösa det på annat sätt.

   Gilla

 5. Hej.
  Om man har semester utlagd och det blir strejk.
  Blir jsg av med dom semesterdagarna då eller dom har jag kvar när jsg återgår i arbete.
  Arriva betalar väl inte ut semesterersättning under strejk.

  Gilla

  1. Japp.
   Mail, blogg och ev telefon.
   Varsel läggs 7 arbetsdagar innan konflikt så det är ganska gott om tid att få ut info.
   I värsta fall märker man det när man kommer till jobbet och det står strejkvakter.

   Gilla

 6. Låt säga att någon som inte är med facket. Måste denna gå till sitt vanliga pass på företaget eller bara sitta av arbetstiden? Får denna vänlig lön från arbetsgivaren då? Och teoretisk skulle det vara möjligt att framföra ett tåg där en lokförare och kundvärd och en växlare inte strejkar. Hur funkar det i praktiken för oorganiserade gällande sådant?

  Gilla

  1. Det är omöjligt att ge ett generellt svar. Men den som inte strejkar måste arbeta. Chansen är stor att oorganiserade och ST om de inte varslar står gulväst hela dagarna vid en ev konflikt.

   Gilla

  1. Omöjligt att säga. Vi får avvakta.
   Men om landet är lamslaget sista april så kommer nog inga varsel att läggas just då utan förhandlingarna fortsätter. När det lugnar ner sig kan man återuppta dem igen och ev lägga varsel. Så den risk som finns är att den skjuts in mot sommaren men som sagt omöjligt att säga då det är långt kvar.

   Gilla

Lämna ett svar till Anonym Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s