Arbetstid

Räkna timmar: Tillsvidareanställda på skubben/viklista räknar antalet arbetsdagar på din fridagsnyckel (inkluderat AFD och semester) och multiplicerar med 7,2. Läggs för mycket arbetstid ut på ditt schema är detta övertid. Läggs för lite ut är det undertid och denna nollställs vid månadens slut.
Veckovila: Det ska finnas en sammanhängande ledighet på minst 36 timmar per vecka. Veckan räknas måndag – söndag. Arbetstidslagen §14.
Arbetsperiod: Det vi ofta kallar pass eller tur. Denna får vara högst 10 timmar långt inklusive 1 timmes rast. KA §6 mom 2:1, KA bilaga 11.
Dygnsvila: Mellan 2 arbetsperioder ska det alltid vara minst 11 timmar. Detta även om det uppstått övertid tex vid trafikstörning. Det är viktigt att hålla på dygnsvilan och du kan aldrig tvingas att jobba när du inte fått 11 timmars vila. Stå på dig och ring facket om du är tveksam. KA §6 mom 2:2.
AFD(Arbetsfri dag): En arbetsdag som inte innehåller arbete. Uppstår om du jobbar långa pass eller arbetar deltid. Ej att förväxla med fridag. Heter egentligen 0-dag i kollektivavtalet. KA bilaga 11.

FRIDAGAR
Fridagar: Tillsvidareanställda har rätt till 104 st fridagar och 14 st FP2-dagar alltså totalt 118 lediga dagar per år. KA §6 mom 1:2.
Fridagsperiod: En eller flera fridagar i följd är en fridagsperiod. Den ska utöver dygnet ha 12 timmar ledighet före eller efter fridagsperioden. Tex 6 timmar innan fridagsperioden och 6 timmar efter. Denna regel kan inte köpas bort med fridagstillägg. KA §6 mom 1:2.
FP2: Eftersom vi arbetar röda dagar har vi rätt till 14 extra lediga dagar som kallas FP2. 8 FP2-dagar ska läggas på våren och 6 på hösten. Under juni, juli och augusti läggs inte FP2 dagar ut. FP2 fungerar likadant som en fridag.
KA §6 mom 1:2.
Fridagstillägg: Inför fridag slutar du senast 19.00 och börjar tidigast 06.30 efter på vardagar och 18.00/08.00 på helger. Gör du inte detta får du fridagstillägg på 2 kr och 50 öre/minut. Arbete får aldrig gå in på en fridag. Du får alltså inte arbeta över midnatt mot en fridag. KA §6 mom 1:2.

RAST
Rast: Rast är för tillfället 40-60 minuter obetald tid. Blir du sen till din obetalda rast skickar du in det som övertid. Om det blir kvalificerad övertid beror på tid och dag. Det finns en gräns för hur kort rasten får vara och det är 30 minuter, gångtid ej inräknad. Rast ska ske i godkänd rastlokal. Rast eller måltidsuppehåll ska ske efter max 5 timmars arbete. KA §6 mom 2:4.
Måltidsuppehåll: Arbetsgivaren kan beordra måltidsuppehåll istället för rast. Du skall dock ha tillgång till en lämplig lokal där du kan värma mat eller handla mat som passar dig. Tjänstekupén är inte lämplig. Tiden för detta är inte satt utan det tar den tid det tar. Vid frågor kontakta fack eller skyddsombud. KA §6 mom 2:4.

RESERV
Reserv: Ett reservpass får vara max 9 timmar. Arbete över 9 timmar är övertid och följer övertidsregler. KA §6 mom 2.
Jour: Jour betyder att du skall vara redo att rycka ut på tid du inte arbetar. Vi använder inte jour på Pågatågen. KA §10 mom 2:4.

SCHEMA
Utlägg/schema: Tillsvidareanställda ska ha sitt månadsutlägg senast den 17:e varje månad.
KA §6 mom 2.
Tidsförskjutningstillägg: Ett tillägg betalas ut om ändring av tur sker senare än måndagen veckan innan turen. Passet ska även förändras med mer än 2 timmar. Detta gäller även ”ring ppl” samt reserv. Tillägget är på 150 kr.
KA §6 mom 1:6.
Omstationeringstillägg: Tar du pass på annan ort än din hemstation har du rätt till 200 kr i omstationeringstillägg. KA §6 bilaga 6.

SEMESTER
Semester: Alla har rätt till 25 dagars semester varav 4 veckor på sommaren. I kollektivavtalet har vi en extra dag vilket ger oss 26 dagar. När du fyller 40 får du ytterligare 1 dag förutsatt att du haft slutlön i ett år. Tar du minst 3 veckors semester har du rätt till ledighet både helgen före och efter semesterperioden. På sommarsemestern dras 5 semesterdagar per vecka oavsett hur du arbetar. Du får spara dina semesterdagar i högst 5 år.
KA §11, Semesterlagen §9.

Hos oss är intjänandeår och semesterår samma. Man tar då oftast ut semestern i förväg innan man jobbat in den.

Spara semesterdagar: Du kan spara semesterdagar som överstiger 20 dagar. Har du 26 dagar kan du spara 6 dagar, har du 27 dagar kan du spara 7 dagar osv.

Kranshelgstillägg: Om du arbetar minst 5 timmar på ledig helg i direkt anslutning till huvudsemestern så får du en extraersättning på 2000kr/dag. Anledningen till att du arbetar spelar ingen roll.
KA §11 mom 15.

OBEKVÄM ARBETSTID
Vad ersättningen är hittar du under löner.
Enkel OB: 19:00-22:00.
Kvalificerad OB:
– All tid 22.00 – 06.00.
– Fredag 19.00 till måndag 07.00.
– 19.00 dag före trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärds dag till klockan 07.00 på närmast följande vardag.
– Klämdagar, dvs all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag.
Storhelgs-OB:
– 19.00 dag före långfredagen till 07.00 på dagen efter annandag påsk
– Nationaldagen 00.00 till 24.00.
– Från 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen. KA §10.

ÖVERTID
Övertid: Du får arbeta högst 200 timmars övertid per år och högst 50 timmar per kalendermånad. Överskrids detta betalar företaget en avgift till facket men du har inte gjort något fel. Det är företagets skyldighet att hålla reda på detta.
Beordrad övertid: Du är i grunden skyldig att arbeta övertid. Men innan företaget kan beordra dig måste de undersöka om någon annan kan ta på sig övertiden frivilligt. Detta är mycket omständligt och därför beordras övertid sällan.
Det finns giltiga skäl att neka beordrad övertid:
– Sjukskriven på hel eller deltid.
– Tjänstledig med stöd av lag tex studieledig 50% eller föräldraledig 75%.
– Du har redan arbetat 200 timmar per år eller 50 timmar per månad.
– Du måste få din veckovila på 36 timmar.
– Du får max arbeta 48 timmar per vecka inkl rast.
– Du har andra skäl, dessa kan vara: du får inte barnpassning, du har en läkartid, du har värk eller håller på att bli sjuk, du har redan arbetat mycket övertid, det påverkar din möjlighet att garantera tågets säkra framförande.
KA §7 mom 2.
Resekostnader vid övertid: Du har rätt till ersättning för reskostnader om du tar ett övertidspass. Detta gäller även om du arbetar över pga trafikstörning och du då slutar mellan 22:00 och 06:00. KA §7 mom 5.
Övertidsersättning: Normal övertid är 06:00-20.00 helgfri måndag – fredag. Ersättning är månadslönen på heltid delat med 94. Detta ger en ersättning på ca 145% av timlönen. Om du väljer att ta tid är detta 1,5 timme i timbanken. Kvalificerad övertid är alla annan tid. Detta gäller även fridag/FP2 samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Ersättning är månadslönen på heltid delat med 72. Detta ger en ersättning på ca 189% av timlönen alltså lite mindre än dubbel lön. Om du väljer att ta tid är detta 2 timmar i timbanken.
KA §7 mom 7.
Nödfallsövertid: Används inte på Pågatågen men möjligheten finns vid tex en naturkatastrof. KA §7 mom 3.

MERTID
Mertid: Är du anställd på mindre än 100% får du mertid om du tar extra pass på AFD-dagar. Arbetar du över på din arbetsdag är det övertid. Likaså om du går in och arbetar på en fridag/FP2. Mertid beräknas månadslönen på heltid(den som står sist i häftet) delat på 140. Det ger en lön liknande vanlig lön. Mertid och övertid får vara högst 250 timmar/år tillsammans. KA §8.