Förälder

Föräldraledighet: Upp till 18 månader har du rätt till ledighet med eller utan föräldrapenning. Efter 18 månader har du rätt att vara ledig när du tar ut föräldrapenning, du kan ta ut hela dagar eller gå ner i tid. Du får ansöka om högst 3 perioder per år. Ansök minst 2 månader innan önskad ledighet. Arbetsgivaren får inte neka dig ledighet. Föräldraledighetslagen §3 & §10.
Deltid för föräldrar: Du har rätt att gå ner till 75% tills att barnet fyllt 13 oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte men du måste varit anställd i minst 6 månader. KA §13 mom 2.
Föräldralön: När du tar ut föräldrapenning har du i kollektivavtalet rätt till ett lönetillägg som motsvarar ca 10% av lönen. Antalet dagar beror på anställningstid och går från 60 – 180 dagar. Du lämnar in utdrag från försäkringskassan till PPL så hjälper de dig. Utdraget kan du ta ut själv på försäkringsakassans hemsida. Gå in på “mina sidor” och utbetalningar”. KA §13 mom 1.