Löner

Gäller för SEKO-medlemmar 1 december 2020 och framåt
Steg 1: Under utbildning
Steg 2: Egna turer
Steg 3: Efter 2 år i steg 2
Steg 4: Efter 2 år i steg 3
Timlön: Genomsnittslön, endast för SEKOs medlemmar

Kundvärd (tidigare tågvärd)
1: 22 428 kr
2: 25 131 kr
3: 27 007 kr
4: 32 130 kr
Timlön: 216,15 kronor/timme

Kundvärd (ny befattning)
1: 21 723 kr
2: 24 426 kr
3: 26 297 kr
4: 31 130 kr
Timlön: 216,15 kronor/timme

Lokförare
1: 23 259 kr
2: 30 849 kr
3: 35 226 kr
4: 40 915 kr
Timlön: 296,08 kronor/timme

Förare växling i Huvudspår (FVH)
1: 23 155 kr
2: 27 487 kr
3: 29 638 kr
4: 32 737 kr
Timlön: 250,16 kronor/timme

TIL
1: 23 207 kr
2: 30 882 kr
3: 35 333 kr
4: 38 535 kr
Timlön: 291,31 kronor/timme

TILLÄGG
OB-tillägg
Enkelt 21,08 kr
Kvalificerat 47,09 kr
Storhelg 105,80 kr

Tillägg
Handledare kundvärd 629 kr
Instruktör kundvärd 2095 kr
Informationsledare reserv 943 kr
TIL reserv 1257 kr
Utbildare TiL 1571 kr
Inhoppare Växling 524 kr
PPL reserv 1257 kr
Kvalitetsmätare 1571 kr
Admin EC 733 kr
Skiftesledare TiL 3143 kr
Instruktör lokförare 3457 kr
Körlärare 1467 kr

FÖRMÅNER
Läkarvård och läkemedel: Du har rätt att få ersättning för läkarvård och mediciner upp till högkostnadsskyddet. Lämna in kvitton till din chef. KA §12 mom 10.
Friskvård: Du har rätt till friskvård upp till 1000 kr per år. Lämna kvitto till din chef. Friskvård är t.ex. gymkort, simkort, motionsdans, golf, lagsport, viss massage. Se full lista på skatteverket.se.
KA bilaga 3.