Löner

Gäller för SEKO-medlemmar 2019
Steg 1: Under utbildning
Steg 2: Egna turer
Steg 3: Efter 2 år i steg 2
Steg 4: Efter 2 år i steg 3
Timlön: Genomsnittslön, endast för SEKOs medlemmar

Tågvärd
1: 21 723 kr
2: 24 426 kr
3: 26 297 kr
4: 31 285 kr
Timlön: 209,3 kr

Lokförare
1: 22 554 kr
2: 30 038 kr
3: 34 300 kr
4: 39 839 kr
Timlön: 288,6 kr

Förare växling i Huvudspår (FVH)
1: 22 450 kr
2: 26 764 kr
3: 28 859 kr
4: 31 876 kr
Timlön: 223,6 kr

TIL
1: 22 502 kr
2: 30 070 kr
3: 34 404 kr
4: 37 522 kr

Ny kundvärdslön
Ej förhandlad av SEKO, vi publicerar den som information till våra medlemmar. SEKO har inte förhandlat eller godkänt dessa löner.
0 – 7 mån: 20 795 kr
8-18 mån: 22 001 kr
19-30 mån: 23 501 kr
31 mån: 25 001 kr

TILLÄGG
OB-tillägg 2019
Enkelt 20,53 kr
Kvalificerat 45,85 kr
Storhelg 103,02 kr
Tillägg 2019
Samtliga tillägg finner du på bloggen.
Handledare kundvärd 612 kr
Instruktör kundvärd 2 040 kr
Inhoppare Växling 510 kr
Skiftesledare TiL 3 060 kr
Instruktör lokförare 3 366 kr
Körlärare 1 428 kr

FÖRMÅNER
Läkarvård och läkemedel: Du har rätt att få ersättning för läkarvård och mediciner upp till högkostnadsskyddet. Lämna in kvitton till din chef. KA §12 mom 10.
Friskvård: Du har rätt till friskvård upp till 1000 kr per år. Lämna kvitto till din chef. Friskvård är t.ex. gymkort, simkort, motionsdans, golf, lagsport, viss massage. Se full lista på skatteverket.se.
KA bilaga 3.