Löner

Gäller för SEKO-medlemmar 1 maj 2022 och framåt
Steg 1: Under utbildning
Steg 2: Egna turer
Steg 3: Efter 2 år i steg 2
Steg 4: Efter 2 år i steg 3
Timlön: Genomsnittslön, endast för SEKOs medlemmar, detta är inklusive semesterersättning på 12%.

TILLÄGG
OB-tillägg
Enkel 21,51 kr
Kvalificerat 48,03 kr
Storhelg 107,92 kr

Tillägg
Fridagstillägg 150kr/tim
Tidsförskjutningstillägg 200kr/gång
Förstärkt tidsförskjutningstillägg 400kr/gång
Utryckningstillägg 500kr/gång
Tillfällig omplacering 200kr/dag
Kranshelgstillägg 2 000kr/dag
Handledare kundvärd 642 kr
Instruktör kundvärd 2137 kr
Informationsledare reserv 962 kr
TIL reserv 1282 kr
Utbildare TiL 1602 kr
Inhoppare Växling 534 kr
PPL reserv 1282 kr
Kvalitetsmätare 1602 kr
Admin EC 748 kr
Skiftesledare TiL 3206 kr
Instruktör lokförare 3526 kr
Körlärare 1496 kr

FÖRMÅNER
Läkarvård och läkemedel: Du har rätt att få ersättning för läkarvård och mediciner upp till högkostnadsskyddet. KA §12 mom 10.
Friskvård: Du har rätt till friskvård upp till 2000 kr per år. Friskvård är t.ex. gymkort, simkort, motionsdans, golf, lagsport, viss massage. KA bilaga 3.