Löner

Gäller för SEKO-medlemmar 1 december 2020 och framåt
Steg 1: Under utbildning
Steg 2: Egna turer
Steg 3: Efter 2 år i steg 2
Steg 4: Efter 2 år i steg 3
Timlön: Genomsnittslön, endast för SEKOs medlemmar, detta är inklusive semesterersättning på 12%.

TILLÄGG
OB-tillägg
2020-12-01
Enkel 21,08 kr
Kvalificerat 47,09 kr
Storhelg 105,80 kr

Tillägg
Fridagstillägg 150kr/tim
Tidsförskjutningstillägg 200kr/gång
Förstärkt tidsförskjutningstillägg 400kr/gång
Utryckningstillägg 500kr/gång
Tillfällig omplacering 200kr/dag
Kranshelgstillägg 2 000kr/dag
Handledare kundvärd 629 kr
Instruktör kundvärd 2095 kr
Informationsledare reserv 943 kr
TIL reserv 1257 kr
Utbildare TiL 1571 kr
Inhoppare Växling 524 kr
PPL reserv 1257 kr
Kvalitetsmätare 1571 kr
Admin EC 733 kr
Skiftesledare TiL 3143 kr
Instruktör lokförare 3457 kr
Körlärare 1467 kr

FÖRMÅNER
Läkarvård och läkemedel: Du har rätt att få ersättning för läkarvård och mediciner upp till högkostnadsskyddet. Lämna in kvitton till din chef. KA §12 mom 10.
Friskvård: Du har rätt till friskvård upp till 1000 kr per år. Lämna kvitto till din chef. Friskvård är t.ex. gymkort, simkort, motionsdans, golf, lagsport, viss massage. Se full lista på skatteverket.se.
KA bilaga 3.