Löner

SEKO 2019

Steg 1: Under utbildning
Steg 2: Egna turer
Steg 3: Efter 2 år i steg 2
Steg 4: Efter 2 år i steg 3
Timlön: Genomsnittslön, endast för SEKOs medlemmar

Tågvärd
1: 21 723 kr
2: 24 426 kr
3: 26 297 kr
4: 31 285 kr
Timlön: 209,3 kr

Lokförare
1: 22 554 kr
2: 30 038 kr
3: 34 300 kr
4: 39 839 kr
Timlön: 288,6 kr

Förare växling i Huvudspår (FVH)
1: 22 450 kr
2: 26 764 kr
3: 28 859 kr
4: 31 876 kr
Timlön: 223,6 kr

TIL
1: 22 502 kr
2: 30 070 kr
3: 34 404 kr
4: 37 522 kr

Ny kundvärdslön
Ej förhandlad av SEKO, vi publicerar den som information till våra medlemmar. SEKO har inte förhandlat eller godkänt dessa löner.
0 – 7 mån: 20 795 kr
8-18 mån: 22 001 kr
19-30 mån: 23 501 kr
31 mån: 25 001 kr