Ledighet

Studieledighet: Har du varit anställd i 6 månader har du rätt att ta ledigt för studier. Om du lämnar in ledigheten 6 månader innan kan arbetsgivaren inte neka ledigheten.
Studieledighetslagen §3 & §5.
Ledigt med lön: Du har rätt att vara ledig med lön i följande fall:
– bröllopsdagen
– nära anhörigs bortgång(förberedelser och begravning)
– 50-årsdag
– besök på akutmottagning med hemmaboende nära anhörig(ej om du kan VAB:a)
– akut läkarbesök, hälsokontroll, besök på mödravårdscentral.
KA §14 mom 1.