Timanställd

Fria dagar: Timanställda har inte fridagar utan lägger timfritt. Det finns inget som hindrar dig att lägga timfritt hur mycket som helst eller alla helger. Risken är dock att arbetsgivaren inte förlänger din anställning så ha en bra dialog med ppl.
Utlägg: Timanställda ska ha sitt månadsutlägg senast den sista dagen varje månad.
KA bilaga 10 mom 6.
Flytta pass: Ett pass som ni kommit överens om får inte tas bort eller flyttas utan att båda är överens.
6%: Läggs ett pass ut senare än 48 timmar innan det ska påbörjas höjs timlönen med 6%. Detta gäller också om passet flyttas med mer än 2 timmar. KA §5 mom 2.
Tänk på att det är crewweb och inte mobiva som gäller. Om det bara synts i mobiva och inte i crewweb räknas inte passet som utlagt. Ta för vana att inte titta i mobiva utan bara i crewweb.
Räkna timmar: Timanställda räknar månadens vardagar(ej helger eller röda dagar) och multiplicerar med 7,2. Se hjälptabell nedan.
Rätt till tillsvidare: När du arbetat 450 pass skall din anställning omvandlas till en tillsvidareanställning. KA §2 mom 3. När du då ska sättas in i rätt lönesteg så är det ditt anställningsdatum som gäller och inte antalet arbetade pass.
Semester: Du har rätt till 25 dagars semester när du varit anställd i 3 månader. Den är dock obetald då du redan fått ut semesterersättning.
Lön: Du får lön månaden efter du arbetat ditt pass. Lönen är en snittlön som är ett genomsnitt på alla i din yrkesgrupp. Snittlönen är inklusive semesterersättning på 12%.