Framsida

Allmän information.

Hej! Här kommer lite allmän information om vad som hänt den senaste månaden.

Under september drog det fackliga arbetet igång efter sommaren. Den 11 september hade styrelsen sitt första möte efter sommaren och på kvällen var det medlemsmöte. I mångt och mycket handlade båda mötena om samma saker. Eftersom vi har medlemmar i styrelsen som dels hoppat av och dels är barnlediga föreslog styrelsen att man skulle adjungera in Tobias Allhorn i styrelsen för att avlasta. Vår kassör lämnade sitt uppdrag pga tidsbrist och personliga skäl, och där var valberedningens förslag Peter Lindell som också blev vald av medlemsmötet. Välkomna båda två. Styrelsen lade även fram förslag på krav till avtalsrörelsen 2020. De krav som antogs av medlemsmötet var: Fridagsperioden SKALL omfatta tiden 19-05 och/eller markant höjning av fridagstillägget. Begränsning i hur turer får bytas och/eller markant höjning av tidsförskjutningstillägget. Utöka nattvilan till 13 timmar och/eller 13 timmar är grunden men kan kortas ner till 11 timmar men ska då kompenseras med motsvarande timmar efter nästkommande arbetspass. Vi pressade också in uppsägningsbart avtal på 1 år. Mötet antog våra yrkande. I övrigt fick vi rapporter från pågatågens verksamhet och vår arbetsmiljö. Mötet fick också rapport om att det skulle hållas ett så kallat förmöte i AD under oktober. Detta har sedan blivit framflyttat till januari. Detta är ingen fråga som vi lokalt äger utan SEKO centralt sköter eventuell information i frågan. På ett sådant förmöte träffas parterna och domaren och domaren kan då ge en hint om hur målet kan gå. I övrigt så diskuterade styrelsen om att försöka införa en förhandlingsgrupp som ska innehålla särskilt duktiga förhandlare. Förslag kommer att tas fram under styrelsekonferensen den 16-17 oktober.

Arriva ville träffa klubben med anledning av att man vill skriva nytt kollektivavtal och detta ska bygga på branschavtalet. SEKO hävdar att det ska bygga på Arriva Tågs avtal. I nuläget ser det väldigt svårt ut att nå fram.

Vi får rapporter om att timanställda har väldigt svårt att få arbetspass. Det verkar som Arriva väljer att ge ”billigare” arbetskraft förtur till lediga pass. Vi får också frågor om hur man ska agera nu när Arriva erbjuder tjänster på 75% och låg lön. Det är helt omöjligt att generellt råda någon att göra si eller så men en fast tjänst är alltid tryggare. Det finns såklart en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till och man måste kunna klara sig på lönen. Denna fråga får endast en lösning i arbetsdomstolen eller i avtalsrörelsen 2020.

En glädjande nyhet är att i slutet av september gick sju av våra SEKO-ombud deras första utbildning. Härligt jobb alla som gick, ni behövs verkligen i vår verksamhet. Nu är vi på god väg i vår organisering av klubben. Dom som gick är:

Fredrika Natt och Dag, Fredrik Nilstorp, Emir Jusic, Per Mårtensson, Ann-Charlott Berglund, Alexander Sandquist och Bosse Andersson.

Arbetsmiljöverket har gett Arriva ett föreläggande med vite. Detta föreläggandet gäller att Arriva senast den 15 december 2019 ska komplettera sina rutiner gällande rehabilitering och arbetsanpassning. Utreda möjligheterna i händelse av deltidssjukskrivning och där det bedöms nödvändigt för rehabiliteringen att kunna arbeta del av dag.

Kämpa på SEKO klubb Pågatåg

Framsida

Nu blir det SEKO-FEST!

Vi tar ut segern i förskott och arrangerar en fest för kisspauser och att vi är redo för strejk 2020! 6e november hyr vi Blå Båten vid Malmö C och kör möte, buffé och fest.

Anmäl dig här senast den 20 oktober:
https://forms.gle/afHLuwhmF8GmaMNm8

17.00 Informationsmöte
Bland annat: avtalsrörelsen 2020, situationen för timanställda och pågående ärenden i arbetsdomstolen.
19.00 Buffé
Vi blåser en del av skadeståndspengarna på en fin catering-buffé. Vi fixar alkoholfritt, vill du ha annat tar du med själv. Det finns ingen bar, vi hyr hela båten.
20.00 Fest!
Vi skakar av oss årets skit och ångest och samlar krafterna tillsammans till musik, dans och snack.

Kan du tänka dig att hjälpa till under kvällen?
Vi är för närvarande 6 st från SEKO i Malmö som arrangerar festen. Vi kommer behöva hjälp av en 5-6 stycken under kvällen med kaffe, mat osv. Kan du ställa upp? Skicka i så fall ett mail till Hanna som har hand om frivilliga: hanna.lindskoug@arriva.se

Välkommen önskar festfixarna på SEKO klubb Pågatåg!

Framsida

Arbetsmiljöverket har klubbat, paus efter 2,5h!

Arbetsmiljöverket har nu fattat ett beslut i frågan om rätt till pauser under arbetsdagen. AMV har valt att gå på skyddsombudens linje dvs att vi ska ha möjlighet att gå på en personaltoalett efter senast 2,5 timmar. Detta menas med att skyddsombuden hade rätt och har gjort ett gediget arbete för att belysa vår situation, AMV tar alltså inte med lätta på sådana här beslut. Detta skall vara genomfört senast den 31 januari 2020. Frågan har stötts och blötts under många månader och det är skönt att det nu finns ett beslut från AMV. Arriva har valt att överklaga beslutet. Det har Arriva rätt till att göra, men efter att Arriva har fått svara till AMV redan, och deras argument har blivit granskade, så känns det osannolikt att Förvaltningsrätten skulle ändra på det.

Kommentar till beslutet: Arriva och Almega hävdar att beslutet vore en katastrof för tågbranschen med avsevärda problem med både schemaläggning och turkonstruktion. Man menar också att det skulle påverka tidtabeller. Dessutom är tågens toalett fullt tjänlig som personaltoalett.

  1. Tittar man på var personallokalerna ligger i vår trafik så ser man att det går alldeles utmärkt med paus efter 2,5 timmar. Arriva har lokaler i Helsingborg, Malmö, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Man kan lätt planera en välbehövlig paus på något av dessa ställen.
  2. Turkonstruktionen blir inte heller lidande av lite luft mellan åkningen. Kan man lägga en paus efter 3,5 timmar, kan man troligen lika enkelt lägga efter 2,5.
  3. Varför tidtabellerna skulle bli lidande är svårt att förstå. Tidtabellerna är ju inte beroende av vem som jobbar på tåget. Helt enkelt, när personalen tar en liten paus jobbar ju någon annan på tåget.
  4. Skyddet har kunnat påvisa att toaletten på tågen i många fall är fullständigt vidriga att använda. Skyddet fick in en massa foton tagna av er från verkligheten (tack för detta).
  5. På många andra tågbolag har man löst problemet på andra sätt t.ex med personaltoalett på tågen, pauser inlagda i turerna och så vidare.
  6. Man måste som kvinna kunna komma undan och byta binda inom rimlig tid.

Arriva menar på att vi redan har ”paus” i snitt var 1h och 52min, men då menar vi att man inte kan räkna med disponibel på 4 min här och där. Arriva säger också att läget skulle vara oförändrat pga att vi redan har ”pauser” inom det snittet, men i andra sekunden säger de att det vore en katastrof för företaget och branschen, vilket är märkligt, det måste väl vara det ena eller det andra?

Som tidigare nämnt har man redan löst detta i andra delar av branschen, varför år 2019 kan man inte göra det här, och varför man inte Vill är än märkligare.
Problemen med brist på återhämtning på Arriva har funnits länge. Arriva har med med envishet länge hävdat att man har en god arbetsmiljö och att man undersöker den hela tiden med olika medarbetarundersökningar. Där svarar väldigt få och de flesta är kritiska. Ändå hävdar man att man har ett bra resultat. Medarbetarundersökningar är bra men då får man också ta till sig resultatet av dom. Man måste även se till att så många som möjligt svarar, annars faller konfidensnivån snabbt per varje procentenhet som ej svarat.

Vi ser en ökning av sjukskrivningar, man går ner i tid och dessutom utmattningssymptom. Ökande mängd körning mot stopp. Nu kommer inte en paus på tio minuter lösa dessa problemen men är ett litet steg på vägen. Att man i ivern över att vinna ett kontrakt helt bortser från personalens basbehov är tragiskt. Evolutionen har ännu inte nått dit där man som människa klarar sig utan vila/återhämtning och toalettbesök.

Ta väl hand om er så ses vi vid spåren! / Styrelsen

Framsida

OSPA:A

Vi har nog alla läst säkerhetsdirektörens(här kallad sd) mail till personalen angående mängden OSPA:A. Svaren från personalen pekar alla åt samma håll. Man menar att återhämtning och allt kortare gångtider är boven i dramat. Facken och skyddet har under lång tid varnat för utvecklingen. SEKO har bland annat presenterat en sammanställning från SEKO Västtåg som haft och delvis har liknande problem. Vår sd har gömt sig bakom ett av sina mantran – Man ska inte blanda in säkerhet i kollektivavtal. Vi menar att vila/återhämtning definitivt är en fråga om säkerhet. Vi delar sd`s oro och uppmanar företaget att lösa frågan innan något riktigt allvarligt inträffar. En OSPA:A är väldigt avslöjande men vad som inte syns är alla incidenter bakom varje olycka. Denna fråga är inte bara en fråga för Arriva utan faktiskt en fråga för hela branschen.

Det känns tyvärr som Arriva vill lägga locket på och hindra en öppen debatt men ska frågan lösas måste experterna, dvs personalen vara med. Arriva måste ta hänsyn till att vi är människor. Att jobba 36/11 sliter ner personalen och efter ett tag kommer man att känna sig trött och sliten. En sliten förare är ingen bra förare. Vi ser allt fler som väljer att jobba 75% och vi har stor respekt för detta, men i princip är det inte rätt. Arriva SKA ha en arbetsmiljö som möjliggör att man utan problem kan jobba 100%. Vi har frågat och diskuterat hur Arriva tänker men får till sist till svar att ”man får göra så”. Ekonomi ska aldrig blandas in i säkerhet. 36/11 är de yttersta gränserna och det har aldrig varit lagens mening att man ska jobba så annat än tillfälligt. Skiftarbete sliter mer än 8 till 5 arbete och kräver mer vila. Alla undersökningar pekar ditåt. Det är Arrivas skyldighet som arbetsgivare att se till att vi får en möjlighet att komma utvilade till jobbet. Det är man skyldig oss, resenärerna och branschen.

Framsida

Gångtider för Spår 49 är klart.

Gångtiden är nu tagen för spår 49 i malmö.

*Depå till Sp49: 9 min.
*Sp49 till glashallen: 6 min.

Gående var Mattias Wrangtorp (AG), Stefan Rindestig (PPL), Magnus Ungh (SÄK) och Mikael Plessen (SEKO). Tiderna blev bra, det skilde 1 sek från 9 min och likaså glashallen från 49an 6 min där vi rundade upp. Magnus var till stor hjälp då han rättade vid gång över en parkering och visade även vad ”bangårdstakt” var till alla.

Vi diskuterade även en medelhastighet och att man mäter hur långt det är istället, mottagandet blev sådär, om vi vill få till något sådant så får vi lägga ner lite arbete kring det, och även fortsätta diskutera vad en medelhastighet är.

Spår 25 i Ystad och Jämte i Hässleholm togs även upp igen, vi undrade om vi inte kunde mäta om dem så att de stämmer, i Malmö börjar man i glashallen som förare, då tycker vi att de skulle funnits en medelpunkt även i Hässleholm och Ystad, så att det blir lika för alla.

Håll ihop och ta hand om varandra. Vi ses på tågen!

/ Styrelsen SEKO Klubb Pågatåg

Framsida

Förhandling om Tekniska Tider avslutat

Klubben avslutade idag förhandlingar kring de tekniska tiderna, mötet avslutades i delvis oenighet. Vi var från förra mötet positiva till snabb tillbakarullning av de flesta tekniska tider, tyvärr blev det inte så. Vissa tider är lite svårare att ta i och skall snarast mätas om.

Eftersom vi strävar att vara den mest transparanta klubben i Sverige, så kommer här och i fortsättningen en genomgång av förhandlingen.

*Förare avställning, singel och mult. 
Vi fick mer tid än vad vi hade innan. Singel; går från 5 till 6 min. Mult; från 8 till 11 min. Här hade Arriva även gjort fel och lagt in avställning för singlar på allt, skall ändras snarast. I absolut enighet.

*Gångtid Malmö till spår 49. 
Skall räknas om och ändras snarast. Slut i enighet.

*Gångtid till passresa 
Svar på denna fråga var att de tar det med sig och kikar på det inför T20.

*Tid för avlösning/tågsyn för förare vid låsning utan avlösning.
Här hävdar Arriva med osäkerhet att det som var innan var fel, alltså 3 minuter var fel, och att 2 min ska gälla. Eftersom lokförarparametrarna faktiskt är otydliga och föråldrade så ville Arriva tolka om dem och placera i vad vi anser vara fel parameter. Även om så är fallet så kan man inte bara göra som man vill med redan förhandlade listor, pga bland annat praxis. Så de var villiga att, och på eget initiativ sätta ihop en grupp som ska titta på just dessa parametrar och döpa om dem så att de blir tydligare. Detta kommer möjligtvis även innebära att vi får mäta om dem. Enighet i att fortsätta denna fråga i arbetsgrupp.

*Gångtid i Malmö, olika för förare och kundvärdar.
Arriva står fast vid denna punkt, arbetsgivarbeslut. Avslut i fortsatt oenighet.

*Gångtid HB taxi.
Arriva menar här att gångtiden till taxin i HB vid start av tur tagits bort då man startar turen där momentet börjar. Vi menar på att det är sant att man inte går ner vid plattform och sen går upp till taxin, men samtidigt har man sagt att man börjar vid plattform. Vi menar då att eftersom lokförarna inte normalt går upp på parkeringshuset för att sedan åka ned, så skall det åtminstone räknas gångtid från någon ingång till HBcentralstation upp till taxi. Arriva tar med sig detta och ska titta på det, men ingen prioritet tas. Vi tycker det är orimligt att inte sätta gångtid här. Arriva gör genom detta att vi förlorar respekten för gångtiderna som upplägg. Tillsvidare är det ingen gångtid, arbetsgivarbeslut.

*Gångtid HM jämte/spår 300 och gångtid Y spår 25.
Dessa två gångtider buntar vi ihop här då resonemang kring dessa är identiska. Arriva menar att det har varit fel innan. Eftersom lokförare börjar vid plattform så har de tagit de gamla tekniska tiderna och subtraherat med gångtid från plattform till depå, och därmed fått fram en som de tycker är en rätt gångtid. Vi menar att det är fel, det skall mätas och även att Arriva har brustit i förhandlingsskyldigheten enligt MBL §11. Avslut i oenighet. Skall skickas upp till centralt.

Vi påtalade följande i förra upplägg, och gör det igen. De tekniska tiderna bygger på att alla är överens om att de är rimliga. När vi är överens om detta så ser vi till att komma i tid till tåget även om något skulle hända på vägen som försenar oss. Om hissen inte kommer så skyndar vi på stegen och problemet är löst. Nu arbetar vi som turen är skriven till punkt och pricka. Vi går från rastlokalen när rasten är slut i normal takt till vårt tåg. Händer något så vi blir försenade så kan det resultera i att vi försenar eller missar tåget. Detta är inte en situation som vi valt utan som Arriva satt oss i för tillfället.

Klubben står alltid bakom sina medlemmar och om någon skulle hamna i problem för att den försenar eller missar ett tåg på grund av de tekniska tiderna så kommer vi att försvara den med alla våra resurser.

Håll ihop och ta hand om varandra. Vi ses på tågen!

Seko klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Arriva ajournerar förhandling om tekniska tider

Som många av er vet så förhandlade klubben idag om de förkortade tekniska tiderna som kom i senaste turpaketet. Flera av dessa är redan förhandlade och kan inte ändras utan vidare. Arriva har efter dagens förhandling godkänt att vissa var ett misstag och ska nu skicka dessa till PPL för granskning och ska ta tag i det så snabbt som möjligt. Förhandlingen blev därmed ajournerad och kommer att återupptas så fort det går, då detta är ett brådskande ärenden som leder till stress. På förhandlingen diskuterades flera punkter.

Följande punkter kommer att rullas tillbaka:

*Gångtid Ystad till spår 25, 8 min
*Förare avställning, mult 8 min, singel 5 min
*Tid för avlösning/tågsyn för förare vid låsning utan avlösning, 3 min
*Gångtid hm till jämte/spår 300, 8 min
*Gångtid Malmö till spår 49 <- Denna kommer att räknas om

Följande punkter fick vi en känsla av att Arriva kommer att vidhålla:

*Gångtid i Malmö olika för både förare och kundvärdar
*Gångtid HB taxi från plattform till taxi

Vi hade även en diskussion angående gångtid till passresa, detta fick vi goda öron för och vi hoppas att Arriva ska ta till sig det tills mötet är återupptaget.

De tekniska tiderna bygger på att alla är överens om att de är rimliga. När vi är överens om detta så ser vi till att komma i tid till tåget även om något skulle hända på vägen som försenar oss. Om hissen inte kommer så skyndar vi på stegen och problemet är löst.

Nu arbetar vi som turen är skriven till punkt och pricka. Vi går från rastlokalen när rasten är slut i normal takt till vårt tåg. Händer något så vi blir försenade så kan det resultera i att vi försenar eller missar tåget. Detta är inte en situation som vi valt utan som Arriva satt oss i för tillfället.

Klubben står alltid bakom sina medlemmar och om någon skulle hamna i problem för att den försenar eller missar ett tåg på grund av de tekniska tiderna så kommer vi att försvara den med alla våra resurser.

Håll ihop och ta hand om varandra. Vi ses på tågen!

Seko klubb Pågatågs styrelse