Framsida

Hur många timmar ska vi jobba?

Vi har många som är nya på jobbet och det kan vara svårt att hänga med i hur arbetstider och scheman fungerar. Vi arbetar 36-timmarsvecka vilket gör att vi varje dag arbetar 7 timmar och 12 minuter. Detta är samma som 7,2 timmar. Det går inte 100 minuter på en timme som bekant. Om du arbetar deltid så tar du delen av denna siffra så går du tex på 75% så ska du varje dag arbeta 5,4 timmar(eller 5 timmar och 24 minuter).

För timmisar

För att veta fur mycket du ska jobba på en månad så räknar man lite olika beroende på om man är fast eller timmis. För timmisar är det egentligen bara en fråga om när all tid blir övertid för att man arbetat mer än sin tid den månaden. Timanställda räknar alla dagar som inte är lördag, söndag eller röd dag. I juli är det tex inga röda dagar, 8 lördag/söndag och 31 dagar totalt. Du har då 31-8=23 arbetsdagar. Du har då max 165,6 timmars arbetstid i juli. All tid över detta är övertid.

För fast anställda

För fast anställda räknar vi inte lördag, söndag och röda dagar utan fridagar som är motsvarigheten till dessa. I crewweb står de som ”FRIDAG” eller som ”FV/FP2”. Det är samma sak, allt är fridagar. Här räknar du bara alla dagar som inte är fridagar och multiplicerar med 7,2(eller 5,4 om du går på 75%). Om du då tex får fram 22 dagar så blir det 22×7,2=158,4. Du skall alltså arbeta 158,4 timmar den månaden. Om du arbetar 75% blir det 22×5,4=118,8.

För mycket utlagt

Om du fått för mycket utlagt. Om du arbetar 100% så är all tid över det du skall arbeta övertid. Övertid får inte läggas ut utan att ni är överens. Om du arbetar 75% så är den tid som lagts ut för mycket mertid. Den får inte heller läggas ut utan att ni är överens. Kontakta ppl och be dem ta bort pass. Om ni inte blir överens så kontakta oss i klubben.

Framsida

Turer och turlistor.

Våra turlistombud jobbar stenhårt hela tiden. Det dyker upp nya tur-paket hela tiden. Att jobba som turlistombud Pågatågen och Arriva är som att slå huvudet i väggen. Arriva har en syn på sina anställda som hör forntiden till. Arriva ändrar bara i turerna om det är rena regelbrott. Företaget verkar inte ha något intresse av att ta hänsyn till att vi trots allt är människor. Att ta hänsyn kostar pengar och ingen är oersättlig enligt Arriva.

Turer som börjar strax efter 0500 och är nästan 10 timmar kan möjligtvis vara enligt reglerna men är definitivt olämpliga. Våra skyddsombud och turlistombud har reagerat på detta och försökt få Arriva att ändra på dessa men utan resultat. Arriva hävdar sin rätt att leda och fördela arbetet in i utmattningsträsket för oss. Vi har under längre tid sett att alltfler faller ifrån pga utmattning och brist på vila. Man går ner på 75% och det har vi full förståelse för men i princip betalar man själv för Arrivas dåliga arbetsmiljö och detta är fel. Man ska utan större problem kunna arbeta 100%.

I svaret till arbetsmiljöverket angående paus svarade Arriva att senast efter 3,5 timmar skulle det ligga en paus på 10 minuter plus gångtid. Nu när turlistombuden tittat på turerna saknas det tid för paus på vissa ställen och det dyker upp rast efter drygt 4,45 timmar istället. Återigen får man konstatera att Arriva bryter sina löften. Vi kan kallt konstatera att vår möjlighet till återhämtning under arbetspassen står sig slätt mot Arrivas omtalat skrala kassa.

Vi jobbar naturligtvis vidare och låter oss inte nedslås eller besegras. Detta är absolut inte en uppmaning till några otillåtna stridsåtgärder utan bara en uppmaning till att utföra era arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Om du jobbar i säkerhetstjänst och känner att du pga trötthet eller andra skäl inte kan framföra tåget på ett säkert sätt så är det inte bara din rätt utan även din skyldighet att ta dig ur säkerhetstjänst. Du ska alltså inte sjukskriva dig eller gå hem utan anmäla dig till annat jobb. Detta skall uppmuntras och inte ifrågasättas av arbetsgivaren. Om någon behöver tid för toalettbesök så ska du snarast uträtta dessa oavsett konsekvenser för tågföringen. Om du på grund av störningar i tågtrafiken inte får din schemalagda matrast så skall du se till att du får den senast efter 5 timmar. Detta är sådant som ni självklart ska följa och kan omöjligt leda till några repressalier. Skulle någon enskild person bli inkallad för att förklara de bakomliggande orsakerna till sitt handlande så ska facklig representant kontaktas så följer vi med och förklarar för arbetsgivaren. Om ingen facklig förtroendeman finns tillgänglig skjuter du upp mötet tills vi finns tillgängliga. Ni har självklart vårt hundraprocentiga stöd och klubbens uppbackning.

SEKO Klubb Pågatåg

Framsida

Obligatorisk utbildning och “Frågor och svar” i PGP

SEKO svarar på “Frågor och svar” i PGP”

Vilka avtal följer Arriva vad gäller personalen på Pågatågen? 
Svar: Det finns bara ett avtal på Pågatågen och det är ett lokalt avtal som ger alla samma lön. Arriva väljer att inte följa detta och SEKO stämmer dem i arbetsdomstolen. Den 30 april infaller så kallat avtalslöst tillstånd, då upphör alla avtal och vi har möjlighet at ta till stridsåtgärder för att förbättra vårt avtal. Vi har mycket starkt stöd i organisationen för att vi inte lämnar avtalsrörelsen utan att vi på Pågatågen har vårt lokala avtal samt löner tillbaka. 

Vad är det för en överenskommelse? 
Svar: I avtalsrörelsen 2017 skrevs ett specifik avsnitt för Pågatågen och Krösatågen om att dessa skulle behålla sina kollektivavtal vid en upphandling. Alla närvarande var överens om att intentionen var att avtalet skulle bestå på Pågatågen och Krösatågen. När detta nu sker väljer Arriva att inte hedra det avtalet. Vi tycker att man ska hålla ingångna avtal och tar detta till arbetsdomstolen. 

Var tog det lokala avtalet från 2007 med Arriva Tåg AB vägen? 
Svar: Det finns kvar, det är vårt lokala avtal. Det är bara Arriva som väljer att inte följa det då de bryter det ingångna avtalet från 2017. 

Obligatorisk utbildning 

Alla kundvärdar har fått ett mail där de får information om en obligatorisk utbildning. Ersättningen är 3 timmar i timbanken. Arriva verkar sluta med utbildningar på plats och ersätta dem med e-utbildningar i större utsträckning. Förutom det pedagogiska problemet med att inte sitta med en utbildare där du kan ställa frågor osv medför detta ytterligare problem. Detta läggs utanför vår arbetstid. Vi skall alltså utöver vårt arbetstidsmått utföra ytterligare arbete i 3 timmar. Detta är då övertid och då den planeras i förväg är det planerad övertid. Utöver detta skall alla kundvärdar vara på plats på utbildningstillfällen vilket ska ta ca 30 minuter. Om detta inte görs på disp-tid så antas att arbetsgivaren tänker sig att anställda ska göra detta före eller efter arbetspasset. På övertid. Planerad övertid. 
Inget av detta är draget via facket och vi säger bara gör om gör rätt. 

Framsida

Information från medlemsmötet på Blå båten.

Skyddet informerade om att man lämnat in två begäran om åtgärd (6.6a) till arbetsmiljöverket. Dessa två gällde stötar från uniformen och Arrivas hantering kring arbetsskador.

Turpaket 2020.

Det blir ungefär samma turpaket som T-19, inga större förändringar. SEKO har även tagit upp frågan om gruppval, men Arriva verkar inte överdrivet intresserade av frågan.

Avtalsrörelsen.

Avtalsrörelsen börjar i januari med att krav sätts samman av alla klubbar inom spårtrafiken. Centrala och lokala avtal upphör att gälla sista april. Att vårt lokala avtal på Pågatågen ska vara tillbaka 2020 är alla klubbar inom spårtrafik i Sverige överens om. Efter allt som hänt de senaste åren är vårt mål att få till ett kort avtal eller ett uppsägningsbart avtal.

I händelse av en försäljning av Arriva blir det förmodligen inga förändringar av våra avtal, utan allt följer med över till den nya ägaren.

Festen.

Det var väldigt roligt att se så många glada kollegor samlade på ”Blå Båten”. Roligt att även många av er nya som inte varit anställda så länge kom och festade loss. Känns bra med så mycket positiv energi från er. Det är extra viktigt i dessa tider.

Festen var väldigt bra anordnad och den goda maten verkar ha gått hem hos de allra flesta. Dansgolvet var igång hela kvällen och många dansade loss ordentligt. Härligt att se!

Ett stort jättetack till festkommittén och alla andra frivilliga som hjälpte till med festen. Grymt jobbat! SEKO Pågatåg

Framsida

Det finns redan ett lokalt avtal på Pågatågen.

Hej! Som många läst vill Arriva få till ett nytt kollektivavtal så snart som möjligt. Man t.o.m lägger in ett förtäckt hot om att vi riskerar att alla får gå på branschavtalet. Här har vi helt olika uppfattning, det finns nämligen redan ett lokalt avtal på Pågatågen. Vad gäller branschavtalet finns det i princip ingen som går på det avtalet i järnvägsbranschen och det är definitivt inte anpassat till lokaltåg. Risken att vi skulle hamna i det scenariot bedömer vi som liten. I avtalsrörelsen står nämligen 50 klubbar inom branschen bakom oss. Arriva ska nog inte öppna den asken.

Vi som jobbat fackligt ett tag minns avtalsrörelsen 2017. Då skrev SEKO centralt under ett tre-årsavtal endast av den anledningen att Pågatågsavtalet och Krösatågsavtalet skulle vara fredat. Det vill säga att när upphandlingarna var klara skulle inget ändras i avtalen. Vi som jobbar på Arriva vet ju att det inte blev så. Det går alltså inte att lita på varken Almega eller Arriva. Man påstår nu att det inte var så man menade. SEKO-klubben på Arriva, tillsammans med klubbarna i resten av Sverige kommer att försvara värdet i vårt avtal. Detta har vi talat om för Arrivas ledning.

Till våra mest militanta medlemmar vill be om att sansa sig. Vild strejk är ingen väg fram. Vi kommer tillsammans ta oss igenom detta den vanliga vägen.

Kämpa på därute. SEKO Klubb Pågatåg.

Framsida

Julbord och medlemsmöte 4 december

Onsdagen den 4:e december bjuder SEKO alla medlemmar på julbord. Innan har vi medlemsmöte där vi bland annat behandlar budget, avtalsrörelse och aktuella frågor. Dagordning och kallelse för möte kommer på mailen. Är du ny och känner dig osäker så oroa dig inte, vi lovar att du kommer känna dig välkommen! Vi har alla varit nya.
KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG!

17.00: Möte på Savoy, Norra Vallgatan 62 i Malmö
19.30: Julbord på Rådhuskällaren, Kompanigatan 5 i Malmö