Räkna på timmar

Excel-mall för att räkna på ditt schema:
Klicka här (du kommer till en ny sida, klicka på download)

För fast anställd personal på skubben/viklista
Går du inte på grupp så går du på skubben. Du får då schema för nästa månad den 17:e varje månad. För att kunna räkna på ditt schema så tittar du på ditt utlägg i crewweb. Anledningen till att du tittar i crewweb är att där står även arbetstiden.

Korta versionen: Räkna antalet arbetsdagar den månaden och multiplicera med 7,2. Eller använd Excel-mallen ovan.

Ta fram antal arbetsdagar: Vi jobbar ju inte 5 dagar i veckan med ledig helg utan har fridagar. För att ta fram antalet arbetsdagar under perioden så räknar du alla dagar som inte är fridagar. Alltså ALLA dagar som inte är FP eller FP2. Semesterdag, afd, föräldraledig, sjuk…alla.

Ta fram din dagsarbetstid: På skubben jobbar vi 36-timmarsvecka. Du delar denna på 5 för att få fram hur mycket du ska jobba per dag.
36/5=7,2
Din arbetstid per dag på skubben är 7,2.

Multiplicera arbetsdagar med dagsarbetstid: För att ta fram hur många timmar du ska jobba denna månad multiplicerar du antalet arbetsdagar med 7,2.
Exempel: Om du har 22 arbetsdagar och 7,2h per dag blir det
22 x 7,2 = 158,4 timmar.


Räkna på ditt utlägg: Öppna crewweb på den aktuella månaden. Räkna samman tiden i stapeln ”Paid time”. Använd gärna excel-mallen.

Räkna på deltid: Om du arbetar deltid så har du en kortare veckoarbetstid. Du räknar ut den genom att ta procenten av veckoarbetstiden. Lathund för olika anställning:
100% – 7,2h
80% – 5,76h
75% – 5,4h
50% – 3,6h
Exempel för 75% anställning: 36 x 0,75 = 27 Ta sedan fram din dagsarbetstid: 27 / 5 = 5,4

Räkna på stökig deltid: Om du har mindre anställning under en del av månaden så är det lite mer komplicerat. Det kan vara att du är tex sjukskriven/permitterad/föräldraledig en del av månaden. Då delar du upp den i perioder och räknar var del för sig.
Exempel: Permitterad 20% 1-12/12 och sen 100% anställd. Räkna arbetsdagar först 1-12 och multiplicera med 5,76h(80% av 7,2). Räkna sedan arbetsdagar 13-31 och multiplicera med 7,2. Lägg samman så har du din arbetstid för december.