Framsida

Centrala förhandlingen ang varslet blev ajournerad

Den centrala förhandlingen om varslet blev ajournerad. Vi i Seko tycker att det förslag som arbetsgivaren har presenterat inte är tillräckligt bra. Vi hoppas och tror att det går att hitta andra bättre lösningar.

I förhandlingen tog vi beslut om att tillsätta en arbetstagarkonsult för att titta på den nya organisationen och se om det finns andra vägar framåt än det förslag som arbetsgivaren tagit fram. Som ett led i processen kommer vi återigen att jobba lokalt med frågorna. Nu tillsammans med arbetstagarkonsulten.

Under tiden som vi fortsätter att diskutera med arbetsgivaren kan vi inte prata om förslaget, dels för det kan låsa arbetsgivarens ställningstaganden och minska möjligheterna till en bättre lösning än den som presenterats hittills och dels råder tystnadsplikt i frågan till dess att vi är klara.

Vi vet att det är svårt och att ovissheten är påfrestande men försök hålla ut, så återkommer vi så snart vi kan ge mer information.

/ Styrelsen, SEKO Klubb Pågatåg