Framsida

OSPA:A

Vi har nog alla läst säkerhetsdirektörens(här kallad sd) mail till personalen angående mängden OSPA:A. Svaren från personalen pekar alla åt samma håll. Man menar att återhämtning och allt kortare gångtider är boven i dramat. Facken och skyddet har under lång tid varnat för utvecklingen. SEKO har bland annat presenterat en sammanställning från SEKO Västtåg som haft och delvis har liknande problem. Vår sd har gömt sig bakom ett av sina mantran – Man ska inte blanda in säkerhet i kollektivavtal. Vi menar att vila/återhämtning definitivt är en fråga om säkerhet. Vi delar sd`s oro och uppmanar företaget att lösa frågan innan något riktigt allvarligt inträffar. En OSPA:A är väldigt avslöjande men vad som inte syns är alla incidenter bakom varje olycka. Denna fråga är inte bara en fråga för Arriva utan faktiskt en fråga för hela branschen.

Det känns tyvärr som Arriva vill lägga locket på och hindra en öppen debatt men ska frågan lösas måste experterna, dvs personalen vara med. Arriva måste ta hänsyn till att vi är människor. Att jobba 36/11 sliter ner personalen och efter ett tag kommer man att känna sig trött och sliten. En sliten förare är ingen bra förare. Vi ser allt fler som väljer att jobba 75% och vi har stor respekt för detta, men i princip är det inte rätt. Arriva SKA ha en arbetsmiljö som möjliggör att man utan problem kan jobba 100%. Vi har frågat och diskuterat hur Arriva tänker men får till sist till svar att ”man får göra så”. Ekonomi ska aldrig blandas in i säkerhet. 36/11 är de yttersta gränserna och det har aldrig varit lagens mening att man ska jobba så annat än tillfälligt. Skiftarbete sliter mer än 8 till 5 arbete och kräver mer vila. Alla undersökningar pekar ditåt. Det är Arrivas skyldighet som arbetsgivare att se till att vi får en möjlighet att komma utvilade till jobbet. Det är man skyldig oss, resenärerna och branschen.

Framsida

Gångtider för Spår 49 är klart.

Gångtiden är nu tagen för spår 49 i malmö.

*Depå till Sp49: 9 min.
*Sp49 till glashallen: 6 min.

Gående var Mattias Wrangtorp (AG), Stefan Rindestig (PPL), Magnus Ungh (SÄK) och Mikael Plessen (SEKO). Tiderna blev bra, det skilde 1 sek från 9 min och likaså glashallen från 49an 6 min där vi rundade upp. Magnus var till stor hjälp då han rättade vid gång över en parkering och visade även vad ”bangårdstakt” var till alla.

Vi diskuterade även en medelhastighet och att man mäter hur långt det är istället, mottagandet blev sådär, om vi vill få till något sådant så får vi lägga ner lite arbete kring det, och även fortsätta diskutera vad en medelhastighet är.

Spår 25 i Ystad och Jämte i Hässleholm togs även upp igen, vi undrade om vi inte kunde mäta om dem så att de stämmer, i Malmö börjar man i glashallen som förare, då tycker vi att de skulle funnits en medelpunkt även i Hässleholm och Ystad, så att det blir lika för alla.

Håll ihop och ta hand om varandra. Vi ses på tågen!

/ Styrelsen SEKO Klubb Pågatåg

Framsida

Förhandling om Tekniska Tider avslutat

Klubben avslutade idag förhandlingar kring de tekniska tiderna, mötet avslutades i delvis oenighet. Vi var från förra mötet positiva till snabb tillbakarullning av de flesta tekniska tider, tyvärr blev det inte så. Vissa tider är lite svårare att ta i och skall snarast mätas om.

Eftersom vi strävar att vara den mest transparanta klubben i Sverige, så kommer här och i fortsättningen en genomgång av förhandlingen.

*Förare avställning, singel och mult. 
Vi fick mer tid än vad vi hade innan. Singel; går från 5 till 6 min. Mult; från 8 till 11 min. Här hade Arriva även gjort fel och lagt in avställning för singlar på allt, skall ändras snarast. I absolut enighet.

*Gångtid Malmö till spår 49. 
Skall räknas om och ändras snarast. Slut i enighet.

*Gångtid till passresa 
Svar på denna fråga var att de tar det med sig och kikar på det inför T20.

*Tid för avlösning/tågsyn för förare vid låsning utan avlösning.
Här hävdar Arriva med osäkerhet att det som var innan var fel, alltså 3 minuter var fel, och att 2 min ska gälla. Eftersom lokförarparametrarna faktiskt är otydliga och föråldrade så ville Arriva tolka om dem och placera i vad vi anser vara fel parameter. Även om så är fallet så kan man inte bara göra som man vill med redan förhandlade listor, pga bland annat praxis. Så de var villiga att, och på eget initiativ sätta ihop en grupp som ska titta på just dessa parametrar och döpa om dem så att de blir tydligare. Detta kommer möjligtvis även innebära att vi får mäta om dem. Enighet i att fortsätta denna fråga i arbetsgrupp.

*Gångtid i Malmö, olika för förare och kundvärdar.
Arriva står fast vid denna punkt, arbetsgivarbeslut. Avslut i fortsatt oenighet.

*Gångtid HB taxi.
Arriva menar här att gångtiden till taxin i HB vid start av tur tagits bort då man startar turen där momentet börjar. Vi menar på att det är sant att man inte går ner vid plattform och sen går upp till taxin, men samtidigt har man sagt att man börjar vid plattform. Vi menar då att eftersom lokförarna inte normalt går upp på parkeringshuset för att sedan åka ned, så skall det åtminstone räknas gångtid från någon ingång till HBcentralstation upp till taxi. Arriva tar med sig detta och ska titta på det, men ingen prioritet tas. Vi tycker det är orimligt att inte sätta gångtid här. Arriva gör genom detta att vi förlorar respekten för gångtiderna som upplägg. Tillsvidare är det ingen gångtid, arbetsgivarbeslut.

*Gångtid HM jämte/spår 300 och gångtid Y spår 25.
Dessa två gångtider buntar vi ihop här då resonemang kring dessa är identiska. Arriva menar att det har varit fel innan. Eftersom lokförare börjar vid plattform så har de tagit de gamla tekniska tiderna och subtraherat med gångtid från plattform till depå, och därmed fått fram en som de tycker är en rätt gångtid. Vi menar att det är fel, det skall mätas och även att Arriva har brustit i förhandlingsskyldigheten enligt MBL §11. Avslut i oenighet. Skall skickas upp till centralt.

Vi påtalade följande i förra upplägg, och gör det igen. De tekniska tiderna bygger på att alla är överens om att de är rimliga. När vi är överens om detta så ser vi till att komma i tid till tåget även om något skulle hända på vägen som försenar oss. Om hissen inte kommer så skyndar vi på stegen och problemet är löst. Nu arbetar vi som turen är skriven till punkt och pricka. Vi går från rastlokalen när rasten är slut i normal takt till vårt tåg. Händer något så vi blir försenade så kan det resultera i att vi försenar eller missar tåget. Detta är inte en situation som vi valt utan som Arriva satt oss i för tillfället.

Klubben står alltid bakom sina medlemmar och om någon skulle hamna i problem för att den försenar eller missar ett tåg på grund av de tekniska tiderna så kommer vi att försvara den med alla våra resurser.

Håll ihop och ta hand om varandra. Vi ses på tågen!

Seko klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Arriva ajournerar förhandling om tekniska tider

Som många av er vet så förhandlade klubben idag om de förkortade tekniska tiderna som kom i senaste turpaketet. Flera av dessa är redan förhandlade och kan inte ändras utan vidare. Arriva har efter dagens förhandling godkänt att vissa var ett misstag och ska nu skicka dessa till PPL för granskning och ska ta tag i det så snabbt som möjligt. Förhandlingen blev därmed ajournerad och kommer att återupptas så fort det går, då detta är ett brådskande ärenden som leder till stress. På förhandlingen diskuterades flera punkter.

Följande punkter kommer att rullas tillbaka:

*Gångtid Ystad till spår 25, 8 min
*Förare avställning, mult 8 min, singel 5 min
*Tid för avlösning/tågsyn för förare vid låsning utan avlösning, 3 min
*Gångtid hm till jämte/spår 300, 8 min
*Gångtid Malmö till spår 49 <- Denna kommer att räknas om

Följande punkter fick vi en känsla av att Arriva kommer att vidhålla:

*Gångtid i Malmö olika för både förare och kundvärdar
*Gångtid HB taxi från plattform till taxi

Vi hade även en diskussion angående gångtid till passresa, detta fick vi goda öron för och vi hoppas att Arriva ska ta till sig det tills mötet är återupptaget.

De tekniska tiderna bygger på att alla är överens om att de är rimliga. När vi är överens om detta så ser vi till att komma i tid till tåget även om något skulle hända på vägen som försenar oss. Om hissen inte kommer så skyndar vi på stegen och problemet är löst.

Nu arbetar vi som turen är skriven till punkt och pricka. Vi går från rastlokalen när rasten är slut i normal takt till vårt tåg. Händer något så vi blir försenade så kan det resultera i att vi försenar eller missar tåget. Detta är inte en situation som vi valt utan som Arriva satt oss i för tillfället.

Klubben står alltid bakom sina medlemmar och om någon skulle hamna i problem för att den försenar eller missar ett tåg på grund av de tekniska tiderna så kommer vi att försvara den med alla våra resurser.

Håll ihop och ta hand om varandra. Vi ses på tågen!

Seko klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Förhandling om tekniska tider på måndag

På måndag den 22 juli kommer vi att ha en förhandling om tekniska tider. Det gäller dels tider som ändrats mot vad som tidigare överenskommits. Detta kan ha skett av misstag men det vet vi inte. Dessa borde bara ändras tillbaka med omedelbar verkan. Vi har även tider som medvetet ändrats och en sådan är gångtiden i Malmö. Där har gångtiden satts för förare till 6 minuter och för tågvärdar 5 minuter. Att lägga skillnad i dessa tider tycker vi är riktigt dumt och reflekterar inte verkligheten.
Tekniska tider måste reflektera verkligheten för att de ska fungera. Vi går tex från rasten till vårt tåg när rasten är slut. Om gångtiden inte räcker så kan tåg bli sena och tågvärdar kan missa sina tåg. Det är inte en sådan vardag vi vill ha. Vi uppmanar företaget att tänka om och sätta tekniska tider som dels ger utrymme för att vi rör oss olika fort men även för att det kan hända saker under promenaden.
Vad det gäller gångvägen i Malmö så vill vi även påminna om att det är vägen via övergångsställena som är den säkra vägen. Ta inte den risk som uppstår om man sneddar över vägen där taxibilarna kör in.

SEKO klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Nytt tur-paket.

Arriva har i det nya turpaketet återigen minskat på vår kringarbetstid, d.v.s gångtider, avställningstider o.s.v. Vi har känt att många blivit förbannade på det. Detta, vill vi poängtera är ett arbetsgivarbeslut och inget vi har godkänt. Vissa förändringar kan dessutom vara brott mot kollektivavtal och som vi i så fall kommer att tvista om.

Gångtid är arbetstid som ska spegla den tiden det tar att förflytta sig mellan tåg och exempelvis rastlokal. Givetvis har vi alla olika förutsättningar och tar oss fram olika fort, så därför ska tiden anpassas till alla. Vi uppmanar alla våra medlemmar att följa Arrivas direktiv d.v.s gå när ni har gångtid, ställ av när ni har avställningstid o.s.v. Eftersom det är ett arbetsgivarbeslut vilar ansvaret på Arriva.

Vi arbetar INTE gratis på vår fritid (före eller efter arbetstiden, inte heller på rasten) Vi kompromissar ALDRIG med säkerheten. Vi går när vi har gångtid, och i ”normal”gånghastighet. Dessutom använder vi övergångsställe, för vår egen säkerhet. Det får helt enkelt ta den tiden det tar.

Vi är mycket intresserade av att höra av er om det finns för lite tid någonstans, så rapportera gärna till oss. Skriv övertid om ni blir sena, om det så bara är en minut.

Framsida

En uppdatering om vad som händer med lokala avtalet

Vi har ju som alla vet en stämning i arbetsdomstolen som i stort gäller att vi kräver att det lokala avtal som gällde på Arriva Tåg skall fortsätta att gälla på Pågatågen i Arriva Sverige. Den processen tar lång tid och det kommer nog att dröja en bit in på 2020 innan vi får höra mer om detta. Frågan kommer nog att komma upp innan dess i avtalsrörelsen i april 2020 då SEKO har möjlighet att ta till konflikt om inte frågan är löst. Kravet är hela tiden att vårt avtal skall tillbaka, avtalet skall gälla för alla anställda oavsett när den anställts och alla ska ha samma lön. Fram tills dess fortsätter vi att föra samtal med arbetsgivaren och i de samtalen är kraven samma: vårt avtal skall tillbaka.
Vi vet att det är lång tid tills april 2020 och det känns ofta tungt att bara vänta. Men håll ut. Vi har hela förbundet bakom oss i detta och vi kämpar för att vinna!