Framsida

Obligatorisk utbildning och “Frågor och svar” i PGP

SEKO svarar på “Frågor och svar” i PGP”

Vilka avtal följer Arriva vad gäller personalen på Pågatågen? 
Svar: Det finns bara ett avtal på Pågatågen och det är ett lokalt avtal som ger alla samma lön. Arriva väljer att inte följa detta och SEKO stämmer dem i arbetsdomstolen. Den 30 april infaller så kallat avtalslöst tillstånd, då upphör alla avtal och vi har möjlighet at ta till stridsåtgärder för att förbättra vårt avtal. Vi har mycket starkt stöd i organisationen för att vi inte lämnar avtalsrörelsen utan att vi på Pågatågen har vårt lokala avtal samt löner tillbaka. 

Vad är det för en överenskommelse? 
Svar: I avtalsrörelsen 2017 skrevs ett specifik avsnitt för Pågatågen och Krösatågen om att dessa skulle behålla sina kollektivavtal vid en upphandling. Alla närvarande var överens om att intentionen var att avtalet skulle bestå på Pågatågen och Krösatågen. När detta nu sker väljer Arriva att inte hedra det avtalet. Vi tycker att man ska hålla ingångna avtal och tar detta till arbetsdomstolen. 

Var tog det lokala avtalet från 2007 med Arriva Tåg AB vägen? 
Svar: Det finns kvar, det är vårt lokala avtal. Det är bara Arriva som väljer att inte följa det då de bryter det ingångna avtalet från 2017. 

Obligatorisk utbildning 

Alla kundvärdar har fått ett mail där de får information om en obligatorisk utbildning. Ersättningen är 3 timmar i timbanken. Arriva verkar sluta med utbildningar på plats och ersätta dem med e-utbildningar i större utsträckning. Förutom det pedagogiska problemet med att inte sitta med en utbildare där du kan ställa frågor osv medför detta ytterligare problem. Detta läggs utanför vår arbetstid. Vi skall alltså utöver vårt arbetstidsmått utföra ytterligare arbete i 3 timmar. Detta är då övertid och då den planeras i förväg är det planerad övertid. Utöver detta skall alla kundvärdar vara på plats på utbildningstillfällen vilket ska ta ca 30 minuter. Om detta inte görs på disp-tid så antas att arbetsgivaren tänker sig att anställda ska göra detta före eller efter arbetspasset. På övertid. Planerad övertid. 
Inget av detta är draget via facket och vi säger bara gör om gör rätt. 

Framsida

Information från medlemsmötet på Blå båten.

Skyddet informerade om att man lämnat in två begäran om åtgärd (6.6a) till arbetsmiljöverket. Dessa två gällde stötar från uniformen och Arrivas hantering kring arbetsskador.

Turpaket 2020.

Det blir ungefär samma turpaket som T-19, inga större förändringar. SEKO har även tagit upp frågan om gruppval, men Arriva verkar inte överdrivet intresserade av frågan.

Avtalsrörelsen.

Avtalsrörelsen börjar i januari med att krav sätts samman av alla klubbar inom spårtrafiken. Centrala och lokala avtal upphör att gälla sista april. Att vårt lokala avtal på Pågatågen ska vara tillbaka 2020 är alla klubbar inom spårtrafik i Sverige överens om. Efter allt som hänt de senaste åren är vårt mål att få till ett kort avtal eller ett uppsägningsbart avtal.

I händelse av en försäljning av Arriva blir det förmodligen inga förändringar av våra avtal, utan allt följer med över till den nya ägaren.

Festen.

Det var väldigt roligt att se så många glada kollegor samlade på ”Blå Båten”. Roligt att även många av er nya som inte varit anställda så länge kom och festade loss. Känns bra med så mycket positiv energi från er. Det är extra viktigt i dessa tider.

Festen var väldigt bra anordnad och den goda maten verkar ha gått hem hos de allra flesta. Dansgolvet var igång hela kvällen och många dansade loss ordentligt. Härligt att se!

Ett stort jättetack till festkommittén och alla andra frivilliga som hjälpte till med festen. Grymt jobbat! SEKO Pågatåg

Framsida

Det finns redan ett lokalt avtal på Pågatågen.

Hej! Som många läst vill Arriva få till ett nytt kollektivavtal så snart som möjligt. Man t.o.m lägger in ett förtäckt hot om att vi riskerar att alla får gå på branschavtalet. Här har vi helt olika uppfattning, det finns nämligen redan ett lokalt avtal på Pågatågen. Vad gäller branschavtalet finns det i princip ingen som går på det avtalet i järnvägsbranschen och det är definitivt inte anpassat till lokaltåg. Risken att vi skulle hamna i det scenariot bedömer vi som liten. I avtalsrörelsen står nämligen 50 klubbar inom branschen bakom oss. Arriva ska nog inte öppna den asken.

Vi som jobbat fackligt ett tag minns avtalsrörelsen 2017. Då skrev SEKO centralt under ett tre-årsavtal endast av den anledningen att Pågatågsavtalet och Krösatågsavtalet skulle vara fredat. Det vill säga att när upphandlingarna var klara skulle inget ändras i avtalen. Vi som jobbar på Arriva vet ju att det inte blev så. Det går alltså inte att lita på varken Almega eller Arriva. Man påstår nu att det inte var så man menade. SEKO-klubben på Arriva, tillsammans med klubbarna i resten av Sverige kommer att försvara värdet i vårt avtal. Detta har vi talat om för Arrivas ledning.

Till våra mest militanta medlemmar vill be om att sansa sig. Vild strejk är ingen väg fram. Vi kommer tillsammans ta oss igenom detta den vanliga vägen.

Kämpa på därute. SEKO Klubb Pågatåg.

Framsida

Julbord och medlemsmöte 4 december

Onsdagen den 4:e december bjuder SEKO alla medlemmar på julbord. Innan har vi medlemsmöte där vi bland annat behandlar budget, avtalsrörelse och aktuella frågor. Dagordning och kallelse för möte kommer på mailen. Är du ny och känner dig osäker så oroa dig inte, vi lovar att du kommer känna dig välkommen! Vi har alla varit nya.
KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG!

17.00: Möte på Savoy, Norra Vallgatan 62 i Malmö
19.30: Julbord på Rådhuskällaren, Kompanigatan 5 i Malmö

Framsida

Allmän information.

Hej! Här kommer lite allmän information om vad som hänt den senaste månaden.

Under september drog det fackliga arbetet igång efter sommaren. Den 11 september hade styrelsen sitt första möte efter sommaren och på kvällen var det medlemsmöte. I mångt och mycket handlade båda mötena om samma saker. Eftersom vi har medlemmar i styrelsen som dels hoppat av och dels är barnlediga föreslog styrelsen att man skulle adjungera in Tobias Allhorn i styrelsen för att avlasta. Vår kassör lämnade sitt uppdrag pga tidsbrist och personliga skäl, och där var valberedningens förslag Peter Lindell som också blev vald av medlemsmötet. Välkomna båda två. Styrelsen lade även fram förslag på krav till avtalsrörelsen 2020. De krav som antogs av medlemsmötet var: Fridagsperioden SKALL omfatta tiden 19-05 och/eller markant höjning av fridagstillägget. Begränsning i hur turer får bytas och/eller markant höjning av tidsförskjutningstillägget. Utöka nattvilan till 13 timmar och/eller 13 timmar är grunden men kan kortas ner till 11 timmar men ska då kompenseras med motsvarande timmar efter nästkommande arbetspass. Vi pressade också in uppsägningsbart avtal på 1 år. Mötet antog våra yrkande. I övrigt fick vi rapporter från pågatågens verksamhet och vår arbetsmiljö. Mötet fick också rapport om att det skulle hållas ett så kallat förmöte i AD under oktober. Detta har sedan blivit framflyttat till januari. Detta är ingen fråga som vi lokalt äger utan SEKO centralt sköter eventuell information i frågan. På ett sådant förmöte träffas parterna och domaren och domaren kan då ge en hint om hur målet kan gå. I övrigt så diskuterade styrelsen om att försöka införa en förhandlingsgrupp som ska innehålla särskilt duktiga förhandlare. Förslag kommer att tas fram under styrelsekonferensen den 16-17 oktober.

Arriva ville träffa klubben med anledning av att man vill skriva nytt kollektivavtal och detta ska bygga på branschavtalet. SEKO hävdar att det ska bygga på Arriva Tågs avtal. I nuläget ser det väldigt svårt ut att nå fram.

Vi får rapporter om att timanställda har väldigt svårt att få arbetspass. Det verkar som Arriva väljer att ge ”billigare” arbetskraft förtur till lediga pass. Vi får också frågor om hur man ska agera nu när Arriva erbjuder tjänster på 75% och låg lön. Det är helt omöjligt att generellt råda någon att göra si eller så men en fast tjänst är alltid tryggare. Det finns såklart en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till och man måste kunna klara sig på lönen. Denna fråga får endast en lösning i arbetsdomstolen eller i avtalsrörelsen 2020.

En glädjande nyhet är att i slutet av september gick sju av våra SEKO-ombud deras första utbildning. Härligt jobb alla som gick, ni behövs verkligen i vår verksamhet. Nu är vi på god väg i vår organisering av klubben. Dom som gick är:

Fredrika Natt och Dag, Fredrik Nilstorp, Emir Jusic, Per Mårtensson, Ann-Charlott Berglund, Alexander Sandquist och Bosse Andersson.

Arbetsmiljöverket har gett Arriva ett föreläggande med vite. Detta föreläggandet gäller att Arriva senast den 15 december 2019 ska komplettera sina rutiner gällande rehabilitering och arbetsanpassning. Utreda möjligheterna i händelse av deltidssjukskrivning och där det bedöms nödvändigt för rehabiliteringen att kunna arbeta del av dag.

Kämpa på SEKO klubb Pågatåg

Framsida

Nu blir det SEKO-FEST!

Vi tar ut segern i förskott och arrangerar en fest för kisspauser och att vi är redo för strejk 2020! 6e november hyr vi Blå Båten vid Malmö C och kör möte, buffé och fest.

Anmäl dig här senast den 20 oktober:
https://forms.gle/afHLuwhmF8GmaMNm8

17.00 Informationsmöte
Bland annat: avtalsrörelsen 2020, situationen för timanställda och pågående ärenden i arbetsdomstolen.
19.00 Buffé
Vi blåser en del av skadeståndspengarna på en fin catering-buffé. Vi fixar alkoholfritt, vill du ha annat tar du med själv. Det finns ingen bar, vi hyr hela båten.
20.00 Fest!
Vi skakar av oss årets skit och ångest och samlar krafterna tillsammans till musik, dans och snack.

Kan du tänka dig att hjälpa till under kvällen?
Vi är för närvarande 6 st från SEKO i Malmö som arrangerar festen. Vi kommer behöva hjälp av en 5-6 stycken under kvällen med kaffe, mat osv. Kan du ställa upp? Skicka i så fall ett mail till Hanna som har hand om frivilliga: hanna.lindskoug@arriva.se

Välkommen önskar festfixarna på SEKO klubb Pågatåg!

Framsida

Arbetsmiljöverket har klubbat, paus efter 2,5h!

Arbetsmiljöverket har nu fattat ett beslut i frågan om rätt till pauser under arbetsdagen. AMV har valt att gå på skyddsombudens linje dvs att vi ska ha möjlighet att gå på en personaltoalett efter senast 2,5 timmar. Detta menas med att skyddsombuden hade rätt och har gjort ett gediget arbete för att belysa vår situation, AMV tar alltså inte med lätta på sådana här beslut. Detta skall vara genomfört senast den 31 januari 2020. Frågan har stötts och blötts under många månader och det är skönt att det nu finns ett beslut från AMV. Arriva har valt att överklaga beslutet. Det har Arriva rätt till att göra, men efter att Arriva har fått svara till AMV redan, och deras argument har blivit granskade, så känns det osannolikt att Förvaltningsrätten skulle ändra på det.

Kommentar till beslutet: Arriva och Almega hävdar att beslutet vore en katastrof för tågbranschen med avsevärda problem med både schemaläggning och turkonstruktion. Man menar också att det skulle påverka tidtabeller. Dessutom är tågens toalett fullt tjänlig som personaltoalett.

  1. Tittar man på var personallokalerna ligger i vår trafik så ser man att det går alldeles utmärkt med paus efter 2,5 timmar. Arriva har lokaler i Helsingborg, Malmö, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Man kan lätt planera en välbehövlig paus på något av dessa ställen.
  2. Turkonstruktionen blir inte heller lidande av lite luft mellan åkningen. Kan man lägga en paus efter 3,5 timmar, kan man troligen lika enkelt lägga efter 2,5.
  3. Varför tidtabellerna skulle bli lidande är svårt att förstå. Tidtabellerna är ju inte beroende av vem som jobbar på tåget. Helt enkelt, när personalen tar en liten paus jobbar ju någon annan på tåget.
  4. Skyddet har kunnat påvisa att toaletten på tågen i många fall är fullständigt vidriga att använda. Skyddet fick in en massa foton tagna av er från verkligheten (tack för detta).
  5. På många andra tågbolag har man löst problemet på andra sätt t.ex med personaltoalett på tågen, pauser inlagda i turerna och så vidare.
  6. Man måste som kvinna kunna komma undan och byta binda inom rimlig tid.

Arriva menar på att vi redan har ”paus” i snitt var 1h och 52min, men då menar vi att man inte kan räkna med disponibel på 4 min här och där. Arriva säger också att läget skulle vara oförändrat pga att vi redan har ”pauser” inom det snittet, men i andra sekunden säger de att det vore en katastrof för företaget och branschen, vilket är märkligt, det måste väl vara det ena eller det andra?

Som tidigare nämnt har man redan löst detta i andra delar av branschen, varför år 2019 kan man inte göra det här, och varför man inte Vill är än märkligare.
Problemen med brist på återhämtning på Arriva har funnits länge. Arriva har med med envishet länge hävdat att man har en god arbetsmiljö och att man undersöker den hela tiden med olika medarbetarundersökningar. Där svarar väldigt få och de flesta är kritiska. Ändå hävdar man att man har ett bra resultat. Medarbetarundersökningar är bra men då får man också ta till sig resultatet av dom. Man måste även se till att så många som möjligt svarar, annars faller konfidensnivån snabbt per varje procentenhet som ej svarat.

Vi ser en ökning av sjukskrivningar, man går ner i tid och dessutom utmattningssymptom. Ökande mängd körning mot stopp. Nu kommer inte en paus på tio minuter lösa dessa problemen men är ett litet steg på vägen. Att man i ivern över att vinna ett kontrakt helt bortser från personalens basbehov är tragiskt. Evolutionen har ännu inte nått dit där man som människa klarar sig utan vila/återhämtning och toalettbesök.

Ta väl hand om er så ses vi vid spåren! / Styrelsen