Framsida

Svepande kritik mot personalen

På fredagseftermiddagen inför helgen gick en av cheferna ut med ett mail till alla tågvärdar med rubriken ”Skärpning”. Tydligen är Arriva ”överöst” av klagomål på personalen. Det må vara hänt. I dagsläget är nog ingens motivation på topp och det märks garanterat för resenärer och Skånetrafiken. Men att gå ut med detta till all personal att ge en garanterad klump i magen för alla att gå hem med en fredag. Om Arriva vill ta in enskilda personer på samtal är det deras fulla rätt. Men att ge svepande kritik är inget annat än dåligt ledarskap.

Om du skulle bli inkallad på samtal, ta med dig en arbetskamrat. Verkar det allvarligt, kontakta oss så följer nån från facket med. Men vi behöver lite tid att få loss någon.

Till alla arbetskamrater. Ta hand om varandra, ge varandra stöd. Vi behöver varandra nu mer än någonsin.

Framsida

Angående övertid

Arriva har rätt att beordra in oss på övertid men det finns begränsningar. Dom är lite svåra att hålla i huvudet så gå in här och titta om du skulle bli beordrad.
• Är du sjukskriven på deltid(eller heltid såklart) är du inte skyldig att utföra övertidsarbete.
• Är du tjänstledig med stöd av lag är du inte skyldig att utföra övertidsarbete. Tex studieledig 50% eller föräldraledig 75%.
• I första hand ska frivilliga ta övertiden. I praktiken betyder det att Arriva måste kontrollera att ingen annan kan ta övertiden på frivillig basis.
• Du får max arbeta 50 timmar övertid per månad oavsett om den är frivillig eller inte.
• Du får max arbeta 200 timmar per år oavsett om den är frivillig eller inte.
• Du måste få din veckovila. Du måste varje vecka, mellan måndag och söndag, ha 36 timmars vila. Var i veckan vilan ska ligga är inte reglerat.
• Du får max arbeta 48 timmar per vecka. Där räknas allt in förutom rast. Alltså övertid, reserv, passresa. Ja allt förutom rast.

Ytterligare skäl
Det finns utöver detta andra saker som väger in. Du behöver inte arbeta övertid om du har bärande skäl. Om arbetsgivaren inte tycker att ditt skäl är nog skall du direkt kontakta facket så gör vi en bedömning. Följande skäl är att anses som bärande:
• Du har druckit alkohol. Blir du beordrad på kort varsel och har druckit alkohol kan du självklart inte arbeta.
• Du kan inte få barnpassning. Blir du beordrad på kort tid kan det vara svårt att ordna barnpassning. Det betyder inte att barnföräldrar aldrig behöver arbeta övertid. Om arbetsgivaren kontaktar dig i mycket god tid är det svårt att neka.
• Du har en läkartid/tandläkartid som är nödvändig.
• Du har ont, värk eller håller på att bli sjuk. Om du redan har symptom är det inte lämpligt att gå in och arbeta övertid.
• Du har redan arbetat mycket övertid eller haft mycket arbete den senaste tiden. Om du redan arbetat övertid kan det bli för mycket. Om du är orolig för din hälsa behöver du inte godta att bli beordrad övertid.
• Du är trött. Vi har säkerhetstjänst och är skyldiga att vara pigga och utvilade när vi arbetar. Oavsett anledningen till att du är trött så skall du inte godta övertid om det kan påverka säkerheten på järnvägen.

Deltidare
Om du jobbar deltid så får du inte alltid övertid. Innan du kommit upp i heltid så får du mertid vilket är ungefär lika mycket som din vanliga lön. Det är din heltidslön delat med 140. Innan du kommit upp i heltid så får du mertidsersättning. Men det finns undantag. I dessa fall får du övertid direkt även om du inte kommit upp i heltid.
• Om du jobbar längre än ditt pass. Kanske att TIL ber dig ta en extra sväng.
• Om du går in och jobbar på en fridag.

 

Framsida

SEKOs utbildning

Hej alla!
Vi har fått lite frågor om utbildningen som vi i klubben håller. Utbildning är riktad till alla anställda på Arriva. Att gå utbildningen i dessa tider är ganska populärt. Vi försöker få med så många som möjligt, men det finns faktorer som spelar in. Det ska finnas lokal ledig, vi ska få loss deltagarna, deltagarna ska ha tid, deltagarna ska se kallelsen osv. Mycket som ska klaffa. Vi försöker att ta ut med spridning över åkstationer och yrkeskategori så det ska vara lättare för oss att få loss er.
Alla får gå oavsett facktillhörighet då vi tycker att det är viktigt att alla känner till sina rättigheter. Vi har dock en del begränsningar, vi har inte hur mycket tid som helst. Men vi lovar att göra allt för att så många som möjligt får gå utbildningen, och så snabbt som möjligt. Fortsätt att anmäla er så hör vi av oss. Ni som redan anmält er, ha is i magen så kommer det kallelse under våren vi går .

Du anmäler dig via formulär: KLICKA HÄR

Mvh
SEKO klubb pågatåg

Framsida

Nattvilan

Nu när det är säsong med mycket sjukskrivningar och samtidigt personalbrist så blir det mycket press på TIL och PPL att fylla turerna. Något som ofta uppstår då är situationer där TIL/PPL ställer frågan om du kan arbeta tidigare eller senare. Vi vill uppmana alla att då vara mycket uppmärksam på din nattvila. Både förare och tågvärd/kundvärd. Oavsett om du har säkerhetstjänst eller inte så är tågtrafiken beroende av personal som arbetar säkert. Även om den formella säkerheten är borttagen så fortsätter vi att upprätthålla en hög säkerhetskultur för all personal på järnvägen.

Är du förare kan du hamna i riktigt svåra situationer om något skulle hända och du inte fått nattvila. Vid en olycka kommer frågan att ställas och är polisen inblandad kan det komma med i en brottsutredning som kan leda till åtal. Håll på nattvilan. Även om det bara är 5 minuter. Det är du ensam som kommer att stå till svars om något skulle hända.

Både lagen och kollektivavtalet säger samma sak. Att ha mindre än 11 timmars nattvila måste vara en överenskommelse. Du har alltså all rätt att säga nej. Du ska såklart uppmärksamma det så tidigt som möjligt men upptäcker du det sent spelar det ingen roll. Kontakta TIL/PPL och meddela att du måste få vilan.

Framsida

Pågående

Vi har fått frågor om vilka ärenden som är igång. Så här kommer en uppdatering.

Anställningskontrakt för nya kundvärdar
Frågan innehåller flera delar. Dels statusen på vårt lokala kollektivavtal. I grunden har alla i branschen det så kallade branschavtalet. Det är ett centralt avtal som gäller all spårtrafik. Detta avtal anpassas sedan för att passa till de olika arbetsplatserna. I vårt fall kallas det ”Lokal anpassning av Almega branschavtal – Arriva Tåg AB – Gällande vid Pågatågen – Allmänna anställningsvillkor”. I avtalsrörelsen 2017 skrev man in att arbetsgivaren som tog över i upphandlingen(Arriva Sverige) skulle vara bunden av detta avtal. Vårt lokala avtal innehåller även lönerna så det är här hela frågan står. Gäller det lokala avtalet eller inte. Vi inväntar protokollet från den lokala förhandlingen, sedan skickas den upp till central förhandling.

Turlängd över 6 timmar vid tidig tjänst
I vårt avtal finns följande skrivning.
Vid tjänstgöring i lokaltrafik upphandlad av länshuvudman får ordinarie arbetstid som påbörjas under tiden 00 till 04.30 inte förekomma två nätter i följd.

Om tjänstgöring påbörjas innan kl. 05.00 får tjänstgöringsturen ej överstiga 6 tim.

Arriva har som vi alla vet lagt turer på upp mot 8 timmar innan 05.00. Vi vill inte gå in på exakt hur Arriva argumenterar här men de anser inte att skrivningen gäller. Vi inväntar protokollet från den lokala förhandlingen, sedan skickas den upp till central förhandling.

Rastöverenskommelsen
180301 tecknades följande överenskommelse mellan Arriva och facken:
Personalorganisationerna accepterar förslaget med minst 45 min rast + gångtid varav 30 minuter är obetald oaktat hemma- eller borta-station.
Överenskommelsen är ömsesidigt uppsägningsbar med 75 dagars varsel.

Vi anser att den skall gälla även efter övergången och att om Arriva vill säga upp den så måste de respektera uppsägningstiden. Vi inväntar protokollet från den lokala förhandlingen, sedan skickas den upp till central förhandling.

Paus
Frågan drivs av skyddet och följande uppdatering skickades ut av Huvudskyddsombudet i frågan:
Vi fick tidigare besked om att Arbetsmiljöverket överväger att besluta om att vi ska ha paus på en personaltoalett efter 2,5 timmar. Arriva har möjlighet att inkomma med ett svar som ska vara inne den 9/1. Efter det så tar Arbetsmiljöverket beslut i frågan som förväntas träda i kraft 11 februari. Så inget händer just nu.
Arriva har sedan möjlighet att överklaga beslutet, vanligtvis i förvaltningsrätten. Men nu inväntar vi Arbetsmiljöverkets beslut som borde komma någon gång mellan den 9 januari och 11 februari.

Framsida

Nya förhandlingar

Imorgon fredag 14/12 kommer vi att ha lokal förhandling (tvist) med Arriva. Tvist begär man då parterna inte är överens om hur man skall tolka ett avtal, t.ex kollektivavtal, eller annan överenskommelse som gjorts. Tre frågor kommer att tvistas om:

Anställningskontrakt för nya kundvärdar
Detta är den stora frågan om vårt kollektivavtal samt lönerna för kundvärdar.

Turlängd över 6 timmar vid tidig tjänst
Arriva har ökat denna till 8 timmar.

Rastöverenskommelsen
Rastöverenskommelsen som infördes 1/5 i år och reglerar rasternas längd och vilken del som skall vara betald rast. Den har arriva ersatt med 40-60 minuters obetald rast.

Nu förhandlar vi lokat i dessa frågor. Om vi inte kommer överens är nästa instans en central förhandling mellan SEKO-centralt och Arrivas arbetsgivarorganisation Almega.