Framsida

Räkna på timmar: Fast anställd

Enklaste sättet att börja på är att kolla på ditt utlägg. Längs ner står det ”Redo.”. Där anges hur många timmar som lagts ut. Om det är minus är det mindre utlagt än vad du ska jobba. Är det inte minus så har de lagt ut för mycket.

redo_timmar

Hur många timmar ska jag jobba på en månad?
1. Räkna alla arbetsdagar i månaden. Räkna alla dagar som inte är FP/FP2. Du skall alltså räkna dagar med semester, föräldraledigt, afd, p-dagar. Ja allt.

2. Ta fram hur många timmar per dag du ska jobba. Detta skiljer sig beroende på om du jobbar deltid. Jobbar du heltid är din arbetsdag 7,2. Arbetar du deltid eller är permitterad så titta i tabellen nedan.
100% 7,2 timmar
80%   5,76 timmar
75%   5,4 timmar
60%   4,32 timmar
50%   3,6 timmar
40%   2,88 timmar

Beräkning för den intresserade: Vi arbetar 36 timmar per vecka just nu. Det ger en arbetsdag på 7,2 timmar. 36/5=7,2. Detta tar du 80% av för att få fram den deltiden. 7,2×0,8=5,76.

3. Multiplicera antalet dagar du ska jobba med hur många timmar du arbetar per dag.

Expempel: Du har räknat alla dagar som du inte har FP eller FP2 på. Om du ska arbeta 22 dagar denna månaden och jobbar 75% dvs 5,4  timmar per dag blir det:
22 x 5,4 = 118,8
Du skall arbeta 118,8 timmar denna månad.

4. Så. Den korta versionen är: multiplicera arbetsdagar med timmar per dag. Tex: 22 x 5,4 = 118,8