Framsida

En uppdatering om vad som händer med lokala avtalet

Vi har ju som alla vet en stämning i arbetsdomstolen som i stort gäller att vi kräver att det lokala avtal som gällde på Arriva Tåg skall fortsätta att gälla på Pågatågen i Arriva Sverige. Den processen tar lång tid och det kommer nog att dröja en bit in på 2020 innan vi får höra mer om detta. Frågan kommer nog att komma upp innan dess i avtalsrörelsen i april 2020 då SEKO har möjlighet att ta till konflikt om inte frågan är löst. Kravet är hela tiden att vårt avtal skall tillbaka, avtalet skall gälla för alla anställda oavsett när den anställts och alla ska ha samma lön. Fram tills dess fortsätter vi att föra samtal med arbetsgivaren och i de samtalen är kraven samma: vårt avtal skall tillbaka.
Vi vet att det är lång tid tills april 2020 och det känns ofta tungt att bara vänta. Men håll ut. Vi har hela förbundet bakom oss i detta och vi kämpar för att vinna!

Framsida

Uniformen

Arriva har gått ut med att de kommer att vara ute på tågen och kontrollera uniformer den 3e juni. Vissa kan känna oro inför detta då man av olika anledning inte har en komplett uniform. Vissa har även skrivit under en uniformspolicy där det anges att den kan skickas hem utan lön om den inte har komplett uniform. Vi kommer försvara alla medlemmar hela vägen i denna fråga. Får du det minsta problem med detta så kontakta oss i klubben direkt. Vi anser att Arriva gör sig själva en otjänst att genomföra den typen av kontroller. Vi har gärna på oss uniform men det ska bygga på vilja att bära den. Det sker när uniformen är bekväm, snygg, funktionell och inte medför obehag. En hård linje vad det gäller vilka skor vi ska bära ska bygga på att företaget förser anställda med funktionsdugliga skor.

Framsida

Dispens för övertid

Nu är det snart semestertider och även detta år är det ont om personal. Skillnaden är att i år saknas inte bara lokförare utan även tågvärdar. Vårt kollektivavtal har samma gräns som arbetsmiljölagen på att man max får arbeta 200 timmars övertid per år samt max 50 timmar övertid per månad. Den gränsen finns där av en anledning. Att arbeta övertid sliter på våra kroppar och ska bara användas i undantagsfall.

Arbetsgivaren har önskemål om att vi ska ge dispens för att de som vill ska få arbeta mer än 200 timmar per år. Vi har varit öppna för detta men under förutsättning att de erbjuder en åtgärd som är en förbättring på vår arbetsmiljö och då speciellt vad det gäller arbetstider. Om vi ska öppna för mer övertid, vilket sliter på oss, vill vi att detta vägs upp med något annat. Vi har många saker som skulle underlätta våra arbetstider: raster, ledighet kring fridagar, kortare morgonturer, nattvila… listan kan göras lång. Vi är öppna för förhandling i frågan men har inte fått något erbjudande än.

Ett problem med att ge dispens är att vi normaliserar att arbeta mycket övertid. Ju fler som gör detta, desto mer press kan sättas på de som redan tycker att arbetet är tungt att även de ska ta övertidspass. Vi vill se en utveckling där alla som vill ska ha fast anställning på heltid. I stället går vi mot stora mängder 75%-anställningar ovanpå vårt redan stora antal timanställda.

Vi uppmanar arbetsgivaren att fastanställa timanställda och ge de som vill 100% anställning.

PPL hamnar tyvärr i kläm vad det gäller detta. De har krav från arbetsgivaren att tillsätta passen men samtidigt är vi många som inte orkar ta fler pass. Vi vill uppmana er att vara snälla mot TIL och PPL när de ringer runt. De kan vara stressade och vi kanske blir uppringda på ett olämpligt tillfälle. Men kom ihåg att de inte skapat personalbristen. Var vänlig vare sig du tackar ja eller nej. De är våra arbetskamrater och vi håller ihop.

Mvh
SEKO klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Loss of license

I dom centrala förhandlingarna 2017 kom SEKO och Almega överens om att skapa en stiftelse som skulle ha som syfte att ge ett omställningsstöd till personal förlorat sin säkerhetsklassificering, (säkerhetstjänst) och därav bli av med jobbet. SEKO avsatte 0,1% av löneökningarna till en ”loss of license”-lösning. Nu efter 2 år är det säkert en del som undrar vad som händer.

Sedan 2017 har det skett många förhandlingar för att få det på plats. Bland annat har det gjorts juridiska utredningar för att säkerställa att ersättningen inte krockar med A-kassa och sjukersättning. SEKO`s förhoppning är att komma överens med Almega under sommaren, så att vi därefter kan ansöka till länsstyrelsen om att få bilda stiftelsen. Det kommer att ske en retroaktiv betalning för tiden som gått sen 2017, inget kommer att gå förlorat för att det dragit ut på tiden.

Det är viktigt att komma ihåg att det krävs ett ansenligt kapital för att stiftelsen ska hålla över tid. Därför lär det dröja ännu ett tag innan det finns tillräckligt med pengar i stiftelsen för att kunna betala ut till drabbade SEKO-medlemmar. Ersättningen är tänkt att kunna betalas ut i högst 12 månader.

Framsida

Viktig information till nya Kundvärdar

Den här informationen riktar sig till dig som är ny kundvärd på Pågatågen och inte har med dig din lön från Arriva Tåg.

I december 2018 bytte vi bolag från Arriva Tåg till Arriva Sverige. Namnen är snarlika men då det är två olika bolag hävdade Arriva att vårt lokala kollektivavtal inte längre gäller i det nya bolaget Arriva Sverige. De som arbetat på Arriva innan övergången har dock rätt att behålla sina villkor. Där ingår bland annat lön, antal fridagar mm. När det lokala avtalet inte tillämpas så gäller branschavtalet som blir som ett slags golv för vilka villkor som gäller. Du som kommer in som nyanställd kundvärd går därmed endast på branschavtalet utan att ha med dig förmåner från Arriva Tåg.

SEKO är den i särklass största fackföreningen på Pågatågen och vi driver detta nu i arbetsdomstolen. Vi kräver att kollektivavtalet från Arriva Tåg ska gälla för alla anställda. Vi lägger enorma resurser på att driva detta i domstol för att höja din lön till den som finns i vårt lokala kollektivavtal. I SEKO-tidningen kunde man den 8 maj läsa följande:

Seko kräver att sex medlemmar som anställdes som kundvärdar från och med den 1 december 2018 ska få ut samma lön som Pågatågens tågvärdar. Löneskillnaden är 2 740 kronor per månad. Seko kräver också ett allmänt skadestånd till var och en på 30 000 kronor. Plus 200 000 i skadestånd till förbundet.

Löneskillnaden är mellan Kundvärd som är 20 294 kr och Tågvärd i steg 2 som är 23 947 kr. Den exakta skillnaden förändras lite efter lönerevisionen samt beroende på tjänstegrad.

Vi kommer att kräva detta för alla som går på den lägre lönen och som är medlemmar i SEKO samt förblir detta fram tills att saken är prövad i Arbetsdomstolen. Är du ny Kundvärd och inte är medlem i SEKO så bli det omedelbart. Första 6 månaderna kostar det 50 kr per månad. Efter det kostar det ca 250 kr per månad, A-Kassan kostar 125 kr utöver detta. Vi vet att lönen är låg och att fackavgiften då kan kännas hög. Men möjligheten att få retroaktiv lön och skadestånd vid en eventuell vinst i Arbetsdomstolen gör det till enkel matematik. Processen i arbetsdomstolen är förmodligen klar nån gång under 2020 och då kan vi vara uppe i ca 18 månader från december 2018.

För dig som är medlem så vill vi att du skickar in ditt anställningskontrakt till oss. Du skickar det till lars-ake.Persson@seko.se. Det går bra att ta en bild och skicka. Detta gäller även dig som var timanställd på Arriva Tåg och som tagit en fast tjänst med den låga lönen.

Mvh
SEKO Klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Viktig information till timanställda TV/KV

Som de flesta sett så har de nya lönerna kommit. En sänkning har skett på genomsnittslönen från 219 kr till 209 kr. Detta beror på att företaget räknat med de nya kundvärdarna när uträkning av genomsnitt skett. Då de har betydligt lägre lön så sänker de snittet. Vi tycker självklart inte att detta är rätt och förbereder ett underlag för att tvista i frågan. En tvist börjar i lokal förhandling, kommer man inte överens så går det vidare till central förhandling och slutligen Arbetsdomstolen. För att göra detta behöver vi få in information från dig som är timanställd. Vi behöver bland annat veta hur mycket du arbetar per månad så ha den informationen tillgänglig när du fyller i. Enklast är att titta i Kivra för varje månad, där står hur många timmar du arbetat.
För att fylla i dina timmar, klicka här:
https://forms.gle/sP26sQNj4XvUJ79W7

Har du frågor kontakta ola.brunnstrom@gmail.com

Nya lönerna hittar du här

Framsida

För dig som har föräldrapenning

Du har väl inte missat att det finns ett tillägg som du kan få ut när du tar ut föräldrapenning? Tillägget motsvarar ca 10% av lönen och betalas ut av företaget. Är du föräldraledig på deltid blir det del av beloppet.

Ersättningen är uppdelad i 30-dagarsperioder och du kan beroende på anställningstid ta ut ett visst antal perioder.

1-2 år, 2 perioder
2-4 år, 3 perioder
4-6 år, 4 perioder
6-8 år, 5 perioder
8- år, 6 perioder

Du tar ett utdrag från försäkringskassan där din uttagna föräldrapenning syns och ger till PPL så sköter de resten.