Framsida

Största turpaketet någonsin!

Vi har nu fått turer som kan börja gälla i december efter tidtabellsskiftet. Region Skåne tar den 2-3:e november sin budget och de kommer då även att besluta om det blir en fortsatt reducering av trafiken. Det turer vi fått att granska är ett scenario där Region Skåne behåller viss reducering. Trots denna mindre reducering av trafik på kvällarna så har vi ett större turpaket än någonsin. Vi har alltså trots en liten reducering mer trafik när vi går in i 2021 än vi hade i december 2020. Detta är ett fantastiskt besked! Vi kommer att återgå till att behöva minst full styrka i december. Den reducering vi ser i turpaketet är att man tunnar ut kvällstrafiken till entimmestrafik på vissa banor. Detta ger ett marginellt utslag på antalet turer. Samtidigt öppnas Lommabanan med entimmestrafik vilket ger en markant ökning av turer. Nu pratar vi fortfarande om det reducerade scenariot som Region Skåne mycket väl kan stryka då det är stor press från regeringen att de inte får reducera och ta emot bidrag samtidigt. Stryks reduceringen kommer vi se ett ännu större turpaket.

Oavsett om det blir en reducering eller inte så har vi mer trafik än för ett år sedan. Turpaketet 2020 innan pandemin innehöll 790 turer. Det reducerade paketet vi nu tittar på innehåller 850 turer. Tittar man på antal timmar paketet innehåller så är det en ökning på ca 5%. För att vara riktigt tydlig. Detta turpaket innehåller fler turer än innan pandemin. Vi har till och med en ökning på 5% vilket rimligtvis borde leda till anställningar och inte uppsägningar.

Vi har nyligen firat att vi vann kisspauser i förvaltningsrätten. Nu är det dags att öppna skumpan igen och fira detta!

Var stolta över vad vi åstadkommer här. Ingen kör över oss på Pågatågen!

SEKO klubb Pågatågs styrelse
STs styrelse