Framsida

Förbundsstyrelsen – Ta ert ansvar!

Inför avtalsrörelsen 2023 har ett gediget arbete genomförts för att ta fram de krav som är viktigast för Sekos medlemmar inom spårtrafikområdet. Det är viktigt att vi företräds av ombudsmän med goda kunskaper inom vårt område och stor erfarenhet av avtalsförhandlingar. Dessa ombudsmän tillsammans med våra förtroendevalda i förhandlingsdelegationen hade vårt fulla förtroende.

I efterhand visar det sig att våra ombudsmän åsidosatts och vi har kommit ur avtalsrörelsen med en överenskommelse som är långt under ursprunglig ambitionsnivå. Vi kräver en förklaring till detta oacceptabla förhandlingsresultat och antidemokratiska agerande. Vi vill veta detaljerna om vad som hänt – när vilka beslut fattats, vilka som varit närvarande samt de bakomliggande resonemangen.

Agerandet från de ansvariga i förbundsstyrelsen har allvarligt skadat vår fackförening och våra framtida möjligheter för att flytta fram positionerna. Det finns inte längre några förutsättningar för fortsatt förtroende för de ansvariga. Vi kräver att förbundsstyrelsen tar sitt ansvar. Vi kräver de ansvarigas avgång.

Medlemmarna & styrelsen Seko Lokförarna SJ Stockholm & Hagalund
Medlemmarna & styrelsen Seko Klubb VY tåg Värmland
Medlemmarna & styrelsen Seko Klubb FM
Medlemmarna & styrelsen Seko Lok Pendeln
Styrelsen Seko Pendelklubben
Styrelsen Seko Lokalbaneklubben
Styrelsen Seko Klubb Pågatåg
Styrelsen Seko Klubb Östgötapendeln
Styrelsen Seko Klubb MTR Mälartåg
Styrelsen Seko Klubb Tågab
Styrelsen Seko Klubb Öresundståg
Styrelsen Seko Klubb Mälartåg
Styrelsen Seko Klubb SJ Trafik Stockholm & Hagalund
Styrelsen Seko Klubb 124
Styrelsen Seko Klubb Trafik Västernorrland
Styrelsen Seko Klubb 114
Styrelsen Seko Klubb Tunnelbanan
Styrelsen Seko Klubb Trafik Jämtland
Styrelsen Seko Klubb 108 Arlanda Express
Styrelsen Seko Klubb 139 Roslagsbanan