Framsida

Arriva ajournerar förhandling om tekniska tider

Som många av er vet så förhandlade klubben idag om de förkortade tekniska tiderna som kom i senaste turpaketet. Flera av dessa är redan förhandlade och kan inte ändras utan vidare. Arriva har efter dagens förhandling godkänt att vissa var ett misstag och ska nu skicka dessa till PPL för granskning och ska ta tag i det så snabbt som möjligt. Förhandlingen blev därmed ajournerad och kommer att återupptas så fort det går, då detta är ett brådskande ärenden som leder till stress. På förhandlingen diskuterades flera punkter.

Följande punkter kommer att rullas tillbaka:

*Gångtid Ystad till spår 25, 8 min
*Förare avställning, mult 8 min, singel 5 min
*Tid för avlösning/tågsyn för förare vid låsning utan avlösning, 3 min
*Gångtid hm till jämte/spår 300, 8 min
*Gångtid Malmö till spår 49 <- Denna kommer att räknas om

Följande punkter fick vi en känsla av att Arriva kommer att vidhålla:

*Gångtid i Malmö olika för både förare och kundvärdar
*Gångtid HB taxi från plattform till taxi

Vi hade även en diskussion angående gångtid till passresa, detta fick vi goda öron för och vi hoppas att Arriva ska ta till sig det tills mötet är återupptaget.

De tekniska tiderna bygger på att alla är överens om att de är rimliga. När vi är överens om detta så ser vi till att komma i tid till tåget även om något skulle hända på vägen som försenar oss. Om hissen inte kommer så skyndar vi på stegen och problemet är löst.

Nu arbetar vi som turen är skriven till punkt och pricka. Vi går från rastlokalen när rasten är slut i normal takt till vårt tåg. Händer något så vi blir försenade så kan det resultera i att vi försenar eller missar tåget. Detta är inte en situation som vi valt utan som Arriva satt oss i för tillfället.

Klubben står alltid bakom sina medlemmar och om någon skulle hamna i problem för att den försenar eller missar ett tåg på grund av de tekniska tiderna så kommer vi att försvara den med alla våra resurser.

Håll ihop och ta hand om varandra. Vi ses på tågen!

Seko klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Förhandling om tekniska tider på måndag

På måndag den 22 juli kommer vi att ha en förhandling om tekniska tider. Det gäller dels tider som ändrats mot vad som tidigare överenskommits. Detta kan ha skett av misstag men det vet vi inte. Dessa borde bara ändras tillbaka med omedelbar verkan. Vi har även tider som medvetet ändrats och en sådan är gångtiden i Malmö. Där har gångtiden satts för förare till 6 minuter och för tågvärdar 5 minuter. Att lägga skillnad i dessa tider tycker vi är riktigt dumt och reflekterar inte verkligheten.
Tekniska tider måste reflektera verkligheten för att de ska fungera. Vi går tex från rasten till vårt tåg när rasten är slut. Om gångtiden inte räcker så kan tåg bli sena och tågvärdar kan missa sina tåg. Det är inte en sådan vardag vi vill ha. Vi uppmanar företaget att tänka om och sätta tekniska tider som dels ger utrymme för att vi rör oss olika fort men även för att det kan hända saker under promenaden.
Vad det gäller gångvägen i Malmö så vill vi även påminna om att det är vägen via övergångsställena som är den säkra vägen. Ta inte den risk som uppstår om man sneddar över vägen där taxibilarna kör in.

SEKO klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Nytt tur-paket.

Arriva har i det nya turpaketet återigen minskat på vår kringarbetstid, d.v.s gångtider, avställningstider o.s.v. Vi har känt att många blivit förbannade på det. Detta, vill vi poängtera är ett arbetsgivarbeslut och inget vi har godkänt. Vissa förändringar kan dessutom vara brott mot kollektivavtal och som vi i så fall kommer att tvista om.

Gångtid är arbetstid som ska spegla den tiden det tar att förflytta sig mellan tåg och exempelvis rastlokal. Givetvis har vi alla olika förutsättningar och tar oss fram olika fort, så därför ska tiden anpassas till alla. Vi uppmanar alla våra medlemmar att följa Arrivas direktiv d.v.s gå när ni har gångtid, ställ av när ni har avställningstid o.s.v. Eftersom det är ett arbetsgivarbeslut vilar ansvaret på Arriva.

Vi arbetar INTE gratis på vår fritid (före eller efter arbetstiden, inte heller på rasten) Vi kompromissar ALDRIG med säkerheten. Vi går när vi har gångtid, och i ”normal”gånghastighet. Dessutom använder vi övergångsställe, för vår egen säkerhet. Det får helt enkelt ta den tiden det tar.

Vi är mycket intresserade av att höra av er om det finns för lite tid någonstans, så rapportera gärna till oss. Skriv övertid om ni blir sena, om det så bara är en minut.

Framsida

En uppdatering om vad som händer med lokala avtalet

Vi har ju som alla vet en stämning i arbetsdomstolen som i stort gäller att vi kräver att det lokala avtal som gällde på Arriva Tåg skall fortsätta att gälla på Pågatågen i Arriva Sverige. Den processen tar lång tid och det kommer nog att dröja en bit in på 2020 innan vi får höra mer om detta. Frågan kommer nog att komma upp innan dess i avtalsrörelsen i april 2020 då SEKO har möjlighet att ta till konflikt om inte frågan är löst. Kravet är hela tiden att vårt avtal skall tillbaka, avtalet skall gälla för alla anställda oavsett när den anställts och alla ska ha samma lön. Fram tills dess fortsätter vi att föra samtal med arbetsgivaren och i de samtalen är kraven samma: vårt avtal skall tillbaka.
Vi vet att det är lång tid tills april 2020 och det känns ofta tungt att bara vänta. Men håll ut. Vi har hela förbundet bakom oss i detta och vi kämpar för att vinna!

Framsida

Uniformen

Arriva har gått ut med att de kommer att vara ute på tågen och kontrollera uniformer den 3e juni. Vissa kan känna oro inför detta då man av olika anledning inte har en komplett uniform. Vissa har även skrivit under en uniformspolicy där det anges att den kan skickas hem utan lön om den inte har komplett uniform. Vi kommer försvara alla medlemmar hela vägen i denna fråga. Får du det minsta problem med detta så kontakta oss i klubben direkt. Vi anser att Arriva gör sig själva en otjänst att genomföra den typen av kontroller. Vi har gärna på oss uniform men det ska bygga på vilja att bära den. Det sker när uniformen är bekväm, snygg, funktionell och inte medför obehag. En hård linje vad det gäller vilka skor vi ska bära ska bygga på att företaget förser anställda med funktionsdugliga skor.

Framsida

Dispens för övertid

Nu är det snart semestertider och även detta år är det ont om personal. Skillnaden är att i år saknas inte bara lokförare utan även tågvärdar. Vårt kollektivavtal har samma gräns som arbetsmiljölagen på att man max får arbeta 200 timmars övertid per år samt max 50 timmar övertid per månad. Den gränsen finns där av en anledning. Att arbeta övertid sliter på våra kroppar och ska bara användas i undantagsfall.

Arbetsgivaren har önskemål om att vi ska ge dispens för att de som vill ska få arbeta mer än 200 timmar per år. Vi har varit öppna för detta men under förutsättning att de erbjuder en åtgärd som är en förbättring på vår arbetsmiljö och då speciellt vad det gäller arbetstider. Om vi ska öppna för mer övertid, vilket sliter på oss, vill vi att detta vägs upp med något annat. Vi har många saker som skulle underlätta våra arbetstider: raster, ledighet kring fridagar, kortare morgonturer, nattvila… listan kan göras lång. Vi är öppna för förhandling i frågan men har inte fått något erbjudande än.

Ett problem med att ge dispens är att vi normaliserar att arbeta mycket övertid. Ju fler som gör detta, desto mer press kan sättas på de som redan tycker att arbetet är tungt att även de ska ta övertidspass. Vi vill se en utveckling där alla som vill ska ha fast anställning på heltid. I stället går vi mot stora mängder 75%-anställningar ovanpå vårt redan stora antal timanställda.

Vi uppmanar arbetsgivaren att fastanställa timanställda och ge de som vill 100% anställning.

PPL hamnar tyvärr i kläm vad det gäller detta. De har krav från arbetsgivaren att tillsätta passen men samtidigt är vi många som inte orkar ta fler pass. Vi vill uppmana er att vara snälla mot TIL och PPL när de ringer runt. De kan vara stressade och vi kanske blir uppringda på ett olämpligt tillfälle. Men kom ihåg att de inte skapat personalbristen. Var vänlig vare sig du tackar ja eller nej. De är våra arbetskamrater och vi håller ihop.

Mvh
SEKO klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Loss of license

I dom centrala förhandlingarna 2017 kom SEKO och Almega överens om att skapa en stiftelse som skulle ha som syfte att ge ett omställningsstöd till personal förlorat sin säkerhetsklassificering, (säkerhetstjänst) och därav bli av med jobbet. SEKO avsatte 0,1% av löneökningarna till en ”loss of license”-lösning. Nu efter 2 år är det säkert en del som undrar vad som händer.

Sedan 2017 har det skett många förhandlingar för att få det på plats. Bland annat har det gjorts juridiska utredningar för att säkerställa att ersättningen inte krockar med A-kassa och sjukersättning. SEKO`s förhoppning är att komma överens med Almega under sommaren, så att vi därefter kan ansöka till länsstyrelsen om att få bilda stiftelsen. Det kommer att ske en retroaktiv betalning för tiden som gått sen 2017, inget kommer att gå förlorat för att det dragit ut på tiden.

Det är viktigt att komma ihåg att det krävs ett ansenligt kapital för att stiftelsen ska hålla över tid. Därför lär det dröja ännu ett tag innan det finns tillräckligt med pengar i stiftelsen för att kunna betala ut till drabbade SEKO-medlemmar. Ersättningen är tänkt att kunna betalas ut i högst 12 månader.