Framsida

Arbetsmiljöverket har klubbat, paus efter 2,5h!

Arbetsmiljöverket har nu fattat ett beslut i frågan om rätt till pauser under arbetsdagen. AMV har valt att gå på skyddsombudens linje dvs att vi ska ha möjlighet att gå på en personaltoalett efter senast 2,5 timmar. Detta menas med att skyddsombuden hade rätt och har gjort ett gediget arbete för att belysa vår situation, AMV tar alltså inte med lätta på sådana här beslut. Detta skall vara genomfört senast den 31 januari 2020. Frågan har stötts och blötts under många månader och det är skönt att det nu finns ett beslut från AMV. Arriva har valt att överklaga beslutet. Det har Arriva rätt till att göra, men efter att Arriva har fått svara till AMV redan, och deras argument har blivit granskade, så känns det osannolikt att Förvaltningsrätten skulle ändra på det.

Kommentar till beslutet: Arriva och Almega hävdar att beslutet vore en katastrof för tågbranschen med avsevärda problem med både schemaläggning och turkonstruktion. Man menar också att det skulle påverka tidtabeller. Dessutom är tågens toalett fullt tjänlig som personaltoalett.

  1. Tittar man på var personallokalerna ligger i vår trafik så ser man att det går alldeles utmärkt med paus efter 2,5 timmar. Arriva har lokaler i Helsingborg, Malmö, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Man kan lätt planera en välbehövlig paus på något av dessa ställen.
  2. Turkonstruktionen blir inte heller lidande av lite luft mellan åkningen. Kan man lägga en paus efter 3,5 timmar, kan man troligen lika enkelt lägga efter 2,5.
  3. Varför tidtabellerna skulle bli lidande är svårt att förstå. Tidtabellerna är ju inte beroende av vem som jobbar på tåget. Helt enkelt, när personalen tar en liten paus jobbar ju någon annan på tåget.
  4. Skyddet har kunnat påvisa att toaletten på tågen i många fall är fullständigt vidriga att använda. Skyddet fick in en massa foton tagna av er från verkligheten (tack för detta).
  5. På många andra tågbolag har man löst problemet på andra sätt t.ex med personaltoalett på tågen, pauser inlagda i turerna och så vidare.
  6. Man måste som kvinna kunna komma undan och byta binda inom rimlig tid.

Arriva menar på att vi redan har ”paus” i snitt var 1h och 52min, men då menar vi att man inte kan räkna med disponibel på 4 min här och där. Arriva säger också att läget skulle vara oförändrat pga att vi redan har ”pauser” inom det snittet, men i andra sekunden säger de att det vore en katastrof för företaget och branschen, vilket är märkligt, det måste väl vara det ena eller det andra?

Som tidigare nämnt har man redan löst detta i andra delar av branschen, varför år 2019 kan man inte göra det här, och varför man inte Vill är än märkligare.
Problemen med brist på återhämtning på Arriva har funnits länge. Arriva har med med envishet länge hävdat att man har en god arbetsmiljö och att man undersöker den hela tiden med olika medarbetarundersökningar. Där svarar väldigt få och de flesta är kritiska. Ändå hävdar man att man har ett bra resultat. Medarbetarundersökningar är bra men då får man också ta till sig resultatet av dom. Man måste även se till att så många som möjligt svarar, annars faller konfidensnivån snabbt per varje procentenhet som ej svarat.

Vi ser en ökning av sjukskrivningar, man går ner i tid och dessutom utmattningssymptom. Ökande mängd körning mot stopp. Nu kommer inte en paus på tio minuter lösa dessa problemen men är ett litet steg på vägen. Att man i ivern över att vinna ett kontrakt helt bortser från personalens basbehov är tragiskt. Evolutionen har ännu inte nått dit där man som människa klarar sig utan vila/återhämtning och toalettbesök.

Ta väl hand om er så ses vi vid spåren! / Styrelsen

Framsida

OSPA:A

Vi har nog alla läst säkerhetsdirektörens(här kallad sd) mail till personalen angående mängden OSPA:A. Svaren från personalen pekar alla åt samma håll. Man menar att återhämtning och allt kortare gångtider är boven i dramat. Facken och skyddet har under lång tid varnat för utvecklingen. SEKO har bland annat presenterat en sammanställning från SEKO Västtåg som haft och delvis har liknande problem. Vår sd har gömt sig bakom ett av sina mantran – Man ska inte blanda in säkerhet i kollektivavtal. Vi menar att vila/återhämtning definitivt är en fråga om säkerhet. Vi delar sd`s oro och uppmanar företaget att lösa frågan innan något riktigt allvarligt inträffar. En OSPA:A är väldigt avslöjande men vad som inte syns är alla incidenter bakom varje olycka. Denna fråga är inte bara en fråga för Arriva utan faktiskt en fråga för hela branschen.

Det känns tyvärr som Arriva vill lägga locket på och hindra en öppen debatt men ska frågan lösas måste experterna, dvs personalen vara med. Arriva måste ta hänsyn till att vi är människor. Att jobba 36/11 sliter ner personalen och efter ett tag kommer man att känna sig trött och sliten. En sliten förare är ingen bra förare. Vi ser allt fler som väljer att jobba 75% och vi har stor respekt för detta, men i princip är det inte rätt. Arriva SKA ha en arbetsmiljö som möjliggör att man utan problem kan jobba 100%. Vi har frågat och diskuterat hur Arriva tänker men får till sist till svar att ”man får göra så”. Ekonomi ska aldrig blandas in i säkerhet. 36/11 är de yttersta gränserna och det har aldrig varit lagens mening att man ska jobba så annat än tillfälligt. Skiftarbete sliter mer än 8 till 5 arbete och kräver mer vila. Alla undersökningar pekar ditåt. Det är Arrivas skyldighet som arbetsgivare att se till att vi får en möjlighet att komma utvilade till jobbet. Det är man skyldig oss, resenärerna och branschen.

Framsida

Arriva ajournerar förhandling om tekniska tider

Som många av er vet så förhandlade klubben idag om de förkortade tekniska tiderna som kom i senaste turpaketet. Flera av dessa är redan förhandlade och kan inte ändras utan vidare. Arriva har efter dagens förhandling godkänt att vissa var ett misstag och ska nu skicka dessa till PPL för granskning och ska ta tag i det så snabbt som möjligt. Förhandlingen blev därmed ajournerad och kommer att återupptas så fort det går, då detta är ett brådskande ärenden som leder till stress. På förhandlingen diskuterades flera punkter.

Följande punkter kommer att rullas tillbaka:

*Gångtid Ystad till spår 25, 8 min
*Förare avställning, mult 8 min, singel 5 min
*Tid för avlösning/tågsyn för förare vid låsning utan avlösning, 3 min
*Gångtid hm till jämte/spår 300, 8 min
*Gångtid Malmö till spår 49 <- Denna kommer att räknas om

Följande punkter fick vi en känsla av att Arriva kommer att vidhålla:

*Gångtid i Malmö olika för både förare och kundvärdar
*Gångtid HB taxi från plattform till taxi

Vi hade även en diskussion angående gångtid till passresa, detta fick vi goda öron för och vi hoppas att Arriva ska ta till sig det tills mötet är återupptaget.

De tekniska tiderna bygger på att alla är överens om att de är rimliga. När vi är överens om detta så ser vi till att komma i tid till tåget även om något skulle hända på vägen som försenar oss. Om hissen inte kommer så skyndar vi på stegen och problemet är löst.

Nu arbetar vi som turen är skriven till punkt och pricka. Vi går från rastlokalen när rasten är slut i normal takt till vårt tåg. Händer något så vi blir försenade så kan det resultera i att vi försenar eller missar tåget. Detta är inte en situation som vi valt utan som Arriva satt oss i för tillfället.

Klubben står alltid bakom sina medlemmar och om någon skulle hamna i problem för att den försenar eller missar ett tåg på grund av de tekniska tiderna så kommer vi att försvara den med alla våra resurser.

Håll ihop och ta hand om varandra. Vi ses på tågen!

Seko klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Förhandling om tekniska tider på måndag

På måndag den 22 juli kommer vi att ha en förhandling om tekniska tider. Det gäller dels tider som ändrats mot vad som tidigare överenskommits. Detta kan ha skett av misstag men det vet vi inte. Dessa borde bara ändras tillbaka med omedelbar verkan. Vi har även tider som medvetet ändrats och en sådan är gångtiden i Malmö. Där har gångtiden satts för förare till 6 minuter och för tågvärdar 5 minuter. Att lägga skillnad i dessa tider tycker vi är riktigt dumt och reflekterar inte verkligheten.
Tekniska tider måste reflektera verkligheten för att de ska fungera. Vi går tex från rasten till vårt tåg när rasten är slut. Om gångtiden inte räcker så kan tåg bli sena och tågvärdar kan missa sina tåg. Det är inte en sådan vardag vi vill ha. Vi uppmanar företaget att tänka om och sätta tekniska tider som dels ger utrymme för att vi rör oss olika fort men även för att det kan hända saker under promenaden.
Vad det gäller gångvägen i Malmö så vill vi även påminna om att det är vägen via övergångsställena som är den säkra vägen. Ta inte den risk som uppstår om man sneddar över vägen där taxibilarna kör in.

SEKO klubb Pågatågs styrelse

Framsida

Nytt tur-paket.

Arriva har i det nya turpaketet återigen minskat på vår kringarbetstid, d.v.s gångtider, avställningstider o.s.v. Vi har känt att många blivit förbannade på det. Detta, vill vi poängtera är ett arbetsgivarbeslut och inget vi har godkänt. Vissa förändringar kan dessutom vara brott mot kollektivavtal och som vi i så fall kommer att tvista om.

Gångtid är arbetstid som ska spegla den tiden det tar att förflytta sig mellan tåg och exempelvis rastlokal. Givetvis har vi alla olika förutsättningar och tar oss fram olika fort, så därför ska tiden anpassas till alla. Vi uppmanar alla våra medlemmar att följa Arrivas direktiv d.v.s gå när ni har gångtid, ställ av när ni har avställningstid o.s.v. Eftersom det är ett arbetsgivarbeslut vilar ansvaret på Arriva.

Vi arbetar INTE gratis på vår fritid (före eller efter arbetstiden, inte heller på rasten) Vi kompromissar ALDRIG med säkerheten. Vi går när vi har gångtid, och i ”normal”gånghastighet. Dessutom använder vi övergångsställe, för vår egen säkerhet. Det får helt enkelt ta den tiden det tar.

Vi är mycket intresserade av att höra av er om det finns för lite tid någonstans, så rapportera gärna till oss. Skriv övertid om ni blir sena, om det så bara är en minut.

Framsida

En uppdatering om vad som händer med lokala avtalet

Vi har ju som alla vet en stämning i arbetsdomstolen som i stort gäller att vi kräver att det lokala avtal som gällde på Arriva Tåg skall fortsätta att gälla på Pågatågen i Arriva Sverige. Den processen tar lång tid och det kommer nog att dröja en bit in på 2020 innan vi får höra mer om detta. Frågan kommer nog att komma upp innan dess i avtalsrörelsen i april 2020 då SEKO har möjlighet att ta till konflikt om inte frågan är löst. Kravet är hela tiden att vårt avtal skall tillbaka, avtalet skall gälla för alla anställda oavsett när den anställts och alla ska ha samma lön. Fram tills dess fortsätter vi att föra samtal med arbetsgivaren och i de samtalen är kraven samma: vårt avtal skall tillbaka.
Vi vet att det är lång tid tills april 2020 och det känns ofta tungt att bara vänta. Men håll ut. Vi har hela förbundet bakom oss i detta och vi kämpar för att vinna!

Framsida

Uniformen

Arriva har gått ut med att de kommer att vara ute på tågen och kontrollera uniformer den 3e juni. Vissa kan känna oro inför detta då man av olika anledning inte har en komplett uniform. Vissa har även skrivit under en uniformspolicy där det anges att den kan skickas hem utan lön om den inte har komplett uniform. Vi kommer försvara alla medlemmar hela vägen i denna fråga. Får du det minsta problem med detta så kontakta oss i klubben direkt. Vi anser att Arriva gör sig själva en otjänst att genomföra den typen av kontroller. Vi har gärna på oss uniform men det ska bygga på vilja att bära den. Det sker när uniformen är bekväm, snygg, funktionell och inte medför obehag. En hård linje vad det gäller vilka skor vi ska bära ska bygga på att företaget förser anställda med funktionsdugliga skor.