Framsida

Nya förhandlingar

Imorgon fredag 14/12 kommer vi att ha lokal förhandling (tvist) med Arriva. Tvist begär man då parterna inte är överens om hur man skall tolka ett avtal, t.ex kollektivavtal, eller annan överenskommelse som gjorts. Tre frågor kommer att tvistas om:

Anställningskontrakt för nya kundvärdar
Detta är den stora frågan om vårt kollektivavtal samt lönerna för kundvärdar.

Turlängd över 6 timmar vid tidig tjänst
Arriva har ökat denna till 8 timmar.

Rastöverenskommelsen
Rastöverenskommelsen som infördes 1/5 i år och reglerar rasternas längd och vilken del som skall vara betald rast. Den har arriva ersatt med 40-60 minuters obetald rast.

Nu förhandlar vi lokat i dessa frågor. Om vi inte kommer överens är nästa instans en central förhandling mellan SEKO-centralt och Arrivas arbetsgivarorganisation Almega.

Framsida

Övertidsavgift

I arbetsmiljölagen och vårt kollektivavtal finns en gräns för hur mycket övertid varje anställd får arbeta. Den gränsen ligger på 200 timmar per år och 50 timmar per månad. I arbetstidslagen är sanktionsavgiften satt till en procent av prisbasbeloppet vilket i dagsläget ger 455kr. Avgiften betalas per timme.

I år har det arbetats väldigt mycket övertid, speciellt på sommaren men även in på hösten. Arriva har därför idag kommit överens med klubben att betala en ansenlig summa till SEKO. Vi kommer att rapportera närmare på budgetpunkten på medlemsmötet.

Syftet med avgiften är att hålla nere uttaget av övertid. Vi måste ha en bemanning som täcker allt; sjukskrivningar, arbetstoppar, utbildningar, semester osv. Vi hoppas att vi nästa år kan vara mer lediga på vår fritid och inte behöva arbeta övertid.

Framsida

Låt anställningsavtalen ligga

Ni som nu fått ut nya anställningsavtal i era fack; förare, tågvärdar, växlare och administrationen. Låt dem bara ligga. Ni ska absolut inte skriva på dem. I samband med att vi går över till Arriva Sverige så går även våra anställningar över. Det finns inget behov att skriva nya kontrakt, de ni har följer med över i enlighet med lagen.

Detta gäller alla nu anställda, även timanställda. Timanställda behöver bara skriva på kontrakt i samband med att det de har går ut, för de flesta är detta i slutet på januari.

Framsida

Arbetsmiljöverket överväga att kräva paus efter 2,5h

Huvudskyddsombudet skickade idag ut följande:


Idag fick vi svar på en av de många frågor som vi driver i skyddet, pauser. Efter ett års arbete i frågan överväger nu Arbetsmiljöverket att lägga ett föreläggande i frågan. Arriva har fortfarande möjlighet att inkomma med synpunkter för att ändra deras beslut. De har även möjlighet att överklaga frågan. Vi har dock starkt stöd i detta från en utredning som gjordes på bussföretagen i Stockholm för ett antal år sedan. Om de lägger ett föreläggande så kopplas det ofta ett vite(böter) till detta om de inte följer AV:s beslut.
Detta arbetet påbörjades i november 2017 av dåvarande Huvudskyddsombud, Lasse Månsson. Så det har varit en lång resa. Om allt går vägen skall vi ha en inritad paus i turen efter 2 timmar och 30 minuter. Vi ska då ha möjlighet att gå på personaltoalett dvs inte toaletten i tåget.
Här är utdrag ur Arbetsmiljöinspektionens brev:
Krav som kan komma att ställas i ett föreläggande
Arbetsmiljöverket överväger att förelägga er att senast den 11 februari 2019 vidta följande åtgärder.
Ni ska se till att era lokförare och tågvärdar får en tillräckligt lång paus efter högst två och en halv timmes arbete för att kunna gå på personaltoalett.
Se 102 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen.

Framsida

Gå SEKOs utbildning!

I dessa turbulenta tider år det viktigare än någonsin att vi alla har koll på våra rättigheter. Vi fortsätter därför med våra lokala introduktionsutbildningar. Vi kommer bland annat att gå igenom kollektivavtalet och lagar som berör oss. Utbildningen fungerar för nya men även som en uppfräschning för mer erfarna medlemmar.

När och var
Utbildningarna hålls i Malmö. Vi kommer att kalla dig under våren med start i januari.

Vem kan gå
Du behöver inte vara medlem för att gå utbildningen. Alla anställda är välkomna.

Anmälan
Du anmäler dig via formulär: KLICKA HÄR

Ledighet
Vi kommer att lägga in ledigt på dig. Det spelar ingen roll om du har fridag eller ska arbeta. Din fridag flyttas i så fall till en arbetsdag.

Ersättning
Vi har rätt att ta ut 5 betalda timmar per person och år. Så 5 av timmarna får du full lön. Resterande tid kommer du att ersättas med 110kr per timme och det är en skattefri utbetalning från SEKO. Ickemedlemmar kan inte få 5 timmar fullt betalt utan får 110kr per timme hela dagen.