Framsida

Angående Arrivas information

Arriva kom i dagarna ut med information. Det stämmer att vi inte kom överens i de centrala förhandlingarna, det betyder just det, att vi inte är överens.

SEKOs inställning är att vårt kollektivavtal ska följa med över till Arriva Sverige. I det avtalet finns redan lön för ombordpersonal reglerad.

Vi har en förhandling inbokat nästa vecka där dessa frågor kommer att fortsätta att behandlas. Vi hoppas kunna komma ut med tydligare information då men det är absolut inte säkert. Så ha is i magen, vi lovar att informera så snart vi kan ge besked.

Framsida

Lappar i facken

Vi har fått information om att det ligger lappar i facken i Ystad där ni har möjlighet att tacka nej till övergången. Liknande kommer säkert på övriga orter. Att tacka nej innebär att du stannar i Arriva Tåg som anställd. Arriva Tåg kommer ju inte att ha verksamhet så du kommer garanterat att bli uppsagd på arbetsbrist. Arriva Tåg har rätt att låna ut personal till Arriva Sverige så du skulle garanterat behöva arbeta hela tiden ut.

Har du funderingar så ställ de här i kommentarerna eller kontakta oss.

Framsida

Efter APT

Efter arbetsplatsträffarna som hölls torsdag och fredag finns en del frågetecken vi ska reda ut.

På dessa träffar antydde Arriva att allt var beslutat, förhandlat och klart. Detta är inte hela sanningen.

  • Arriva har tagit ett så kallat arbetsgivarbeslut i frågan om kundvärdar. Det är när arbetsgivaren, trots att facket motsätter sig, tar ett beslut.
  • Förhandlingar pågår fortfarande om bland annat överföringen av vårt kollektivavtal till Arriva Sverige. Vi vill att Arriva ska skriva på vårt nuvarande avtal i sin helhet till Arriva Sverige.
  • Skyddet har inte godkänt någonting. De skyddsombud som deltagit i arbetet har påpekat mängder av risker. Om Arriva ignorerar dessa så ansvarar de inför arbetsmiljöverket och transportstyrelsen.
  • Arriva vill införa kundvärd med lägre lön. Som vi skrev tidigare så anser Seko att lönen redan är fastställd i kollektivavtalet och inte kan ändras. Detta kommer att ställas på sin spets den dagen Arriva faktiskt försöker anställda någon på lägre lön. Då driver vi frågan. Det som händer nu är att Arriva säger hur de vill göra och vi säger vad som kommer hända om de gör det.
  • Inga instruktioner för arbete utan säkerhetstjänst är presenterade varken för skyddet eller facken. Så hur detta ska lösas i praktiken får vi se vad Arriva kommer med.

Vi kommer att informera löpande. Tills dess gäller som tidigare: skriv inte på något utan att kolla med oss!

Framsida

Det finns hopp!

Hej medlemmar!

Vi vet att många undrar hur det går och vi har inte haft något nytt att informera om då vi inväntat den centrala förhandlingen. Den ägde rum i torsdags och det har tagit oss ett par dagar att analysera läget. Mycket är fortfarande oklart men vi har fått ett par riktigt glädjande besked. Förbundet har verkligen ställt upp för oss fullt ut. De lägger organisationens fulla kraft bakom den här striden. Vi kan vara mycket stolta över vår organisation där vi företräds av Thomas Gorin Weijmer centralt och Jerker Jarl lokalt som båda gör ett strålande jobb.

Förbundets tolkning, och den är de beredda att strida för, är följande:

1. Lönen för ombordpersonal är redan reglerad i kollektivavtalet.
Detta betyder att oavsett vilken titel vi har, tågvärd eller kundvärd, så ska samma lön gälla, alltså den som gäller för dagens tågvärdar. De kan ändra innehållet i tjänsten(tex säkerhetstjänst) men inte lönen.

2. Arriva kommer med största sannolikhet inte skriva på vårt lokala avtal för Arriva Sverige.
Detta är ganska så extremt och förbundet är fly förbannade över detta. Eftersom att vi inte har kundvärd i vårt lokala kollektivavtal så kommer troligtvis Arriva inte att skriva på det i övergången. De vill ha in ändringar som vi absolut inte kan acceptera. Det här skapar en komplicerad situation. Vi har fortfarande branschavtalet så vi är inte helt utan kollektivavtal.

3. Seko tolkar läget att alla nu anställda oavsett anställningsform(fast, tim osv) ska behålla anställningsvillkoren från vårt lokala kollektivavtal. För timanställda som är anställda under övergången gäller denna tolkning även när ett timanställningskontrakt förnyas.
Sekos ståndpunkt är att alla som är anställda vid övergången skall gå på samma lön som tidigare, dvs tågvärdslön för tågvärdar. Denna tolkning gäller även för de nya kontrakt som många timanställda skriver på den 1 februari när kontrakt ska förnyas.

4. Om inget lokalt kollektivavtal tecknas med samma innehåll som nuvarande kommer nyanställda att kunna få lägre lön.
Det här är en sämre konsekvens. Nu anställda tar med sig innehållet i kollektivavtalet och Sekos tolkning är att det är tågvärdslön som skall gälla. Nyanställda efter övergången kommer inte att ha det skyddet. De kommer endast att skyddas av branschavtalet och där finns inget hinder mot att införa en lägre lön. Detta kommer nästan garanterat att ändras 2020 när vi tecknar nytt lokalt avtal. Vi kommer inte att gå ur den avtalsrörelsen utan ett lokalt avtal på Arriva Tåg. Då har vi strejkrätt och kan se till att alla löner återställs till nuvarande tågvärdslöner.

5. Skriv inte på något utan att kolla med oss
Om Arriva vill att du skall skriva på någonting har du alltid rätt att kolla med oss först. Inget är någonsin så bråttom att du inte får kontakta facket. Använd den rättigheten!

Sammanfattning av Sekos ståndpunkter
Fast anställda behåller sina avtal intakt.
Timanställda som är anställda vid övergången behåller lönen precis som fast anställda även vid förnyat kontrakt.
Nyanställda i Arriva Sverige kommer inte att skyddas av vårt avtal från Arriva Tåg.
I avtalsrörelsen 2020 har vi strejkrätt och kan teckna ett lokalt avtal på Arriva Sverige.

Inget går någonsin att garantera. Men att förbundet kan lägga ribban så här högt var ett extremt glädjande besked. Nu vinner vi det här!

Framsida

Angående Arrivas information och möte i Ystad

Arriva skickade igår ut ett meddelande där de informerade om hur de anser att övergången till Arriva Sverige ska gå till. En övergång är när ett företag tar över en verksamhet och därmed även personalen. Detta regleras i Lagen om anställningsskydd(LAS) 6b. Detta ska dock förhandlas och de förhandlingarna pågår fortfarande. Vi hävdar bestämt att varken i Arriva Sverige eller Arriva Tåg så finns något som heter Kundvärd. Vi hävdar att alla ska gå över på sina befintliga kontrakt dvs Tågvärd. Arriva har alltså gått ut med att det ska ske på ett sätt som inte är färdigt. Ni kan helt enkelt bortse från den informationen tills att förhandlingarna är klara.

Möte bokat i Ystad

Ystad: Fredag 21 september kl.18:00
Plats: Lancasterskolan, Sankt Petri Kyrkplan 2

y1.png

 

Framsida

Kom på möte om kundvärdar, säkerhetstjänst och löner!

Nu har vi hastigt bokat lokaler för att kunna ha informationsmöten. Vi börjar i Malmö och Helsingborg. Vi kommer att fortsätta med dessa så mycket vi orkar och även i Trelleborg, Hässleholm och Ystad. Vi vet att många jobbar men ni som är lediga, försök att komma!
Klicka på anmälan så vi vet ungefär hur många som kommer. Alla medlemmar är såklart välkomna oavsett om de är anmälda eller inte. Anmäl dig till mötet <HÄR>

Malmö: 17 september kl 18:15
Plats: Malmö högskola i huset Niagara. Sal A306.
Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, 211 19 Malmö
Ligger nära uppgången mot Anna Lindhs plats.
malmö

Helsingborg: 19 september kl 13:00
Plats: Helsingborgs Stadsbibliotek, Hörsalen
Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, 252 25 Helsingborg
Ligger vid stadsparken.
hb

Information till timanställda och vikariat
Just nu är det många timanställda som är oroliga, det är vi alla. Seko säger bestämt nej till att införa en ny kategori som ska heta kundvärd. Det finns helt enkelt inte i vårat avtal. Vi har förbundet med oss och ombudsman finns nu med och stöttar oss i våra förhandlingar.

Det ska stå TÅGVÄRD och inte KUNDVÄRD på alla kontrakt. Står det annat så skriv inte på utan kontakta oss omedelbart. Är du minsta osäker på något så hör bara av dig. Fota kontrakt och maila det till oss.