Framsida

Nu blir det svettigt Arriva!

Hej
Dagens inlägg blir bra mycket roligare då det rör på sig lite överallt. Det är långt men häng med. Det är värt det.

Möten inbokade i Malmö och Helsingborg
Helsingborg: Måndagen den 5:e oktober kl 10:00
Folkets hus, Södergatan 65, Helsingborg
Malmö: Tisdagen den 6:e oktober kl 17:00
Hotell Elite esplanaden, Mäster Johansgatan 15, Malmö

Vi kallar till 2 fysiska möten för att informera om hyvlingen. Vi får vara max 50 personer så anmälan är obligatorisk. Du anmäler dig här: https://forms.gle/hVMSN9kybzNeDDZi6

A-kassan
Som vi skrev igår så har vi fått besked från a-kassan att den kommer att hålla vid uppsägning. Uppsägning är värsta scenario och som du kommer märka längre ner så är det mycket som står ivägen för det. Men om det värsta händer och du skulle blir arbetslös så finns det ekonomiska skyddet där. Det är 5 dagars ”avstängning” om du tackar nej till ett erbjudande men sen är det full a-kassa. Seko har en inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen i 100 dagar. Du kommer med andra ord att i 100 ersättningsdagar(ca 4,5 månader) ha samma ekonomi vid a-kassa som vid 80% anställning. Du kan själv skriva in din lön på Folksams hemsida: https://www.folksam.se/forbund/seko/inkomstforsakring

Arriva kallade på samtal med Regionen
Andreas Schönström(S) har lagt förslag vid dagens möte i kollektivtrafiknämnden att Arriva ska kallas upp till nämnden. Det är ganska hårda ord som läggs fram och vi misstänker att nämnden är irriterade över att Arriva kan dra på Pågatågen en konflikt som drabbar de resenärer som kollektivtrafiknämnden tänker sig ska använda kollektivtrafiken. Frågan är inte färdigbehandlad än. Du kan läsa Andreas Schönströms förslag här.
Uppdatering: Beslutet är taget och Arriva ska kallas in omgående.

Strandade LAS-förhandlingar
Vissa av er följer LAS-förhandlingarna och vet att de strandade inatt. Frågan om hyvling var även med där men det var inte särskilt troligt att vi skulle få se en lösning. Men nu när frågan är släppt där kan frågan istället komma in i avtalsrörelsen. Seko:s ordförande skriver:

– Frågan om hyvling är en sådan fråga, det vill säga att en arbetsgivare kan tvinga anställda att gå ned från heltid till deltid. Senast förra veckan meddelade Arriva som driver Pågatågen i Skåne att man tänker hyvla 250 anställda. Tackar man nej till att gå ned i arbetstid och lön riskerar man att bli av med jobbet. Detta är ett exempel på fråga som vi nu kan behöva köra i avtalsrörelsen, säger Valle Karlsson.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här.
Avtalsrörelsen kommer i skarpt läge den 1 december. Vi beräknar att inga uppsägningar kommer att verkställas innan dess.

Skånetrafiken skriver att reduceringen kan vara över
Vi sparar det bästa till sist. Skånetrafiken svarar själva på en rak fråga att trafiken kan vara i full gång vid årsskiftet om inte pandemin får ny fart. Vid full trafik krävs full arbetsstyrka och Arrivas möjligheter att säga upp framstår som tomma hot. Vi använder nu våra kontakter för att försöka få tydligare besked i frågan. Garantier kan vi nog inte räkna med dock pga pandemins nyckfullhet.

Stöduttalanden
Vi avslutar med två fina stöduttalanden. Först ut från Sekoklubb 104 Öresundståg som stoppade hyvlingen på Öresundstågen 2014.

Stöduttalande från Sekoklubb104 Öresundståg
Sekoklubb 104 Öresundståg har varit där för sex år sedan. Arbetsgivaren Veolia (sedermera Transdev) hade samma avsikt då som Arriva nu utsätter våra kollegor på pågatågen för, hyvling av tjänsterna. Säga upp personal för att återanställa med lägre tjänstgöringsgrad. Syftet är så klart att istället för övertid ersätta med mertid. Till råga på allt elände erkänner inte Arriva det lokala kollektivavtalet.
2014 stoppade Seko denna aggression med en strejk. Det kan mycket väl bli ett liknande läge i vinter. Vi kan inte acceptera att arbetsgivaren på detta cyniska sätt använder sig av pandemin med förhoppning att spela säkert. Då som nu måste vi alla hålla ihop. Mobilisera positiv kraft, skapa opinion och få allmänheten att förstå det prekära läget och den cynism Arriva använder sig utav. Även politikerna måste inse att det inte längre går att ständigt välja lägsta pris eller som i detta fall underbudet bland alla budgivare. Arriva skall ensamt hållas ansvariga för sitt lägstabud. Priset skall inte betalas av de anställda. Trafikoperatörerna måste förstå att använda sig av andra konkurrensmedel än enbart spela med de anställdas villkor.
Sekoklubb 104 Öresundståg lämnar härmed sitt stöd till Sekoklubb Pågatåg och kommer med alla tillbuds stående medel försöka bistå kollegorna på Pågatågen med den hjälp vi kan mobilisera.

Stöduttalande från SEKO Lokalbaneklubben
Arriva har i dagarna beslutat att tvinga sina anställda på Pågatåg att gå ned från heltidstjänster till deltid på 80 procent. Mitt under pandemin vill man nu genomföra så kallad ”hyvling” som ensidigt går ut på att sänka arbetstagarna arbetstid. Detta trots att arbetstagarna omfattas av ett permitteringssavtal som sträcker sig till den sista december.
Arriva vill dessutom tillämpa ett sämre avtal som utöver att man tvingas till deltid får sämre arbetstider, färre fridagar med mera.
Arriva utnyttjar neddragningen av kollektivtrafiken till följd av Coronakrisen som Region Skåne genomfört för att kunna få ner heltidsanställda på deltid med sämre villkor. Det är ett oansvarigt och skamlöst förslag och inte värdigt en seriös part på arbetsmarknaden.
Lokalbaneklubben som organiserar medlemmar på Tvärbanan och Saltsjöbanan i Stockholm och ger vårt fulla stöd till personalen på Pågatåg. För några år sedan drabbades vi hårt då Arriva och SL gemensamt rationaliserade bort våra konduktörer. Vi förstår att ni har det tufft.
Vi vill med detta stöduttalande utrycka vår solidaritet med våra kamrater på Pågatåg. Vi kan aldrig tysta och stillasittande se på när man går till angrepp på rätten till trygga anställningar!