Framsida

Rapport från årsmötet

Måndagen den 4 mars höll Klubb Pågatåg årsmöte. Mötet var mycket välbesökt och salen full. Mötet var uppdelat i två delar. Ett årsmöte med val till styrelsen och övriga årsmötespunkter och ett medlemsmöte med rapporter från förhandlingar och arbetsmiljö.
Avgående ledamöter var Fredrik Nilsson och Barbro Granstedt. Vi tackar Fredrik och Barbro för deras arbete i styrelsen. Nya i styrelsen blev Alexander Sandquist och Mikael Plessen.
Styrelsen kommer att bestå av :
Lars-Åke Persson (ordf)
Magdalena Ahlén
Ola Brunnström
Stefan Pinjefors
Camilla Persson
Jenny Månsson
Mikael Plessen
Alexander Sandquist
Michael Burnett-Cargill.

Mötet fick efter detta rapporter från förhandlingar och arbetsmiljöarbetet. I dom centrala förhandlingarna finns inte mycket nytt att rapportera om mer än att dom juridiska kvarnarna maler långsamt. Eftersom förhandlingarna är centrala har vi lokalt inte mycket att säga till om. Angående arbetsmiljön fortsätter arbetet med att få till scheman, pauser, komma till rätta med hot och våld, problem med uniformer mm.
Facket ger löpande förslag om förändringar i turer och scheman. Det har påståtts att vi skulle vara passiva där vilket inte stämmer. Efter mötet fortsatte mötet mer informellt över en middag. Totalt sett bra och nyttiga diskussioner, samt bra rapporter.

Tack till alla som kunde delta. Hoppas vi är ännu fler nästa gång!

 

Framsida

Information från de centrala förhandlingarna som varit nu i veckan

Anställningskontrakt för nya kundvärdar
Frågan innehåller flera delar. Dels statusen på vårt lokala kollektivavtal. I grunden har alla i branschen det så kallade branschavtalet. Det är ett centralt avtal som gäller all spårtrafik. Detta avtal anpassas sedan för att passa till de olika arbetsplatserna. I vårt fall kallas det ”Lokal anpassning av Almega branschavtal – Arriva Tåg AB – Gällande vid Pågatågen – Allmänna anställningsvillkor”. I avtalsrörelsen 2017 skrev man in att arbetsgivaren som tog över i upphandlingen(Arriva Sverige) skulle vara bunden av detta avtal. Vårt lokala avtal innehåller även lönerna så det är här hela frågan står. Denna centrala förhandling avslutades i oenighet, Seko kommer att driva frågan vidare till Arbetsdomstolen (AD).

Turlängd över 6 timmar vid tidig tjänst
I vårt avtal finns följande skrivning.
Vid tjänstgöring i lokaltrafik upphandlad av länshuvudman får ordinarie arbetstid som påbörjas under tiden 00 till 04.30 inte förekomma två nätter i följd.
Om tjänstgöring påbörjas innan kl. 05.00 får tjänstgöringsturen ej överstiga 6 tim.
Denna centrala förhandlingen avslutades i oenighet, Sekos jurist skall nu titta på frågan och bedöma om vi skall ta även denna fråga till AD.

Rastöverenskommelsen
180301 tecknades följande överenskommelse mellan Arriva och facken:
Personalorganisationerna accepterar förslaget med minst 45 min rast + gångtid varav 30 minuter är obetald oaktat hemma- eller borta-station.
Överenskommelsen är ömsesidigt uppsägningsbar med 75 dagars varsel.
Vi anser att den skall gälla även efter övergången och att om Arriva vill säga upp den så måste de respektera uppsägningstiden. Även denna centrala förhandling avslutades i oenighet, denna fråga kan bli svår att driva vidare då det inte är så glasklart vad parterna egentligen hänvisade till vid den beslutande förhandlingen som hölls 1 mars 2018. Juridiskt sett en svår fråga som det är tveksamt om vi kan driva vidare.

Framsida

Nya kontrakt för timanställda

Nu ligger kontrakt ute för timanställda och många undrar om det är ok att skriva på. Vi har fått ett par exemplar att granska och det ser ok ut. Du kan kontrollera följande saker.

Företag: Arriva Sverige

Stationeringsort: kontrollera att den stämmer.

Befattning: kundvärd är ok.

Lönegrupp: SEKO snittlön.

Stämmer detta så är det ok att skriva på. Ser något konstigt ut så ta en bild och skicka in till oss på klubbpagatag@gmail.com

Framsida

SEKOs utbildning

Hej alla.
Vi har fått en fantastisk respons på utbildningen. Kön är helt enkelt lång med över 100 anmälda. Vi har som ni vet fullt upp men kommer att boka in så mycket utbildning som vi kan. Men det kan dröja ända mot sommaren innan vi tagit oss igenom listan.
Vi kommer även att prioritera de som inte gick förra året, innehållet är ganska så lika. Men alla som anmäler sig ska vi såklart försöka se till att ni fått gå.
Har du anmält dig så vänta på att få ett mail med ett förslag på tid.

Har du inte anmält dig men vill göra det: KLICKA HÄR

Framsida

Svepande kritik mot personalen

På fredagseftermiddagen inför helgen gick en av cheferna ut med ett mail till alla tågvärdar med rubriken ”Skärpning”. Tydligen är Arriva ”överöst” av klagomål på personalen. Det må vara hänt. I dagsläget är nog ingens motivation på topp och det märks garanterat för resenärer och Skånetrafiken. Men att gå ut med detta till all personal att ge en garanterad klump i magen för alla att gå hem med en fredag. Om Arriva vill ta in enskilda personer på samtal är det deras fulla rätt. Men att ge svepande kritik är inget annat än dåligt ledarskap.

Om du skulle bli inkallad på samtal, ta med dig en arbetskamrat. Verkar det allvarligt, kontakta oss så följer nån från facket med. Men vi behöver lite tid att få loss någon.

Till alla arbetskamrater. Ta hand om varandra, ge varandra stöd. Vi behöver varandra nu mer än någonsin.

Framsida

Angående övertid

Arriva har rätt att beordra in oss på övertid men det finns begränsningar. Dom är lite svåra att hålla i huvudet så gå in här och titta om du skulle bli beordrad.
• Är du sjukskriven på deltid(eller heltid såklart) är du inte skyldig att utföra övertidsarbete.
• Är du tjänstledig med stöd av lag är du inte skyldig att utföra övertidsarbete. Tex studieledig 50% eller föräldraledig 75%.
• I första hand ska frivilliga ta övertiden. I praktiken betyder det att Arriva måste kontrollera att ingen annan kan ta övertiden på frivillig basis.
• Du får max arbeta 50 timmar övertid per månad oavsett om den är frivillig eller inte.
• Du får max arbeta 200 timmar per år oavsett om den är frivillig eller inte.
• Du måste få din veckovila. Du måste varje vecka, mellan måndag och söndag, ha 36 timmars vila. Var i veckan vilan ska ligga är inte reglerat.
• Du får max arbeta 48 timmar per vecka. Där räknas allt in förutom rast. Alltså övertid, reserv, passresa. Ja allt förutom rast.

Ytterligare skäl
Det finns utöver detta andra saker som väger in. Du behöver inte arbeta övertid om du har bärande skäl. Om arbetsgivaren inte tycker att ditt skäl är nog skall du direkt kontakta facket så gör vi en bedömning. Följande skäl är att anses som bärande:
• Du har druckit alkohol. Blir du beordrad på kort varsel och har druckit alkohol kan du självklart inte arbeta.
• Du kan inte få barnpassning. Blir du beordrad på kort tid kan det vara svårt att ordna barnpassning. Det betyder inte att barnföräldrar aldrig behöver arbeta övertid. Om arbetsgivaren kontaktar dig i mycket god tid är det svårt att neka.
• Du har en läkartid/tandläkartid som är nödvändig.
• Du har ont, värk eller håller på att bli sjuk. Om du redan har symptom är det inte lämpligt att gå in och arbeta övertid.
• Du har redan arbetat mycket övertid eller haft mycket arbete den senaste tiden. Om du redan arbetat övertid kan det bli för mycket. Om du är orolig för din hälsa behöver du inte godta att bli beordrad övertid.
• Du är trött. Vi har säkerhetstjänst och är skyldiga att vara pigga och utvilade när vi arbetar. Oavsett anledningen till att du är trött så skall du inte godta övertid om det kan påverka säkerheten på järnvägen.

Deltidare
Om du jobbar deltid så får du inte alltid övertid. Innan du kommit upp i heltid så får du mertid vilket är ungefär lika mycket som din vanliga lön. Det är din heltidslön delat med 140. Innan du kommit upp i heltid så får du mertidsersättning. Men det finns undantag. I dessa fall får du övertid direkt även om du inte kommit upp i heltid.
• Om du jobbar längre än ditt pass. Kanske att TIL ber dig ta en extra sväng.
• Om du går in och jobbar på en fridag.

 

Framsida

SEKOs utbildning

Hej alla!
Vi har fått lite frågor om utbildningen som vi i klubben håller. Utbildning är riktad till alla anställda på Arriva. Att gå utbildningen i dessa tider är ganska populärt. Vi försöker få med så många som möjligt, men det finns faktorer som spelar in. Det ska finnas lokal ledig, vi ska få loss deltagarna, deltagarna ska ha tid, deltagarna ska se kallelsen osv. Mycket som ska klaffa. Vi försöker att ta ut med spridning över åkstationer och yrkeskategori så det ska vara lättare för oss att få loss er.
Alla får gå oavsett facktillhörighet då vi tycker att det är viktigt att alla känner till sina rättigheter. Vi har dock en del begränsningar, vi har inte hur mycket tid som helst. Men vi lovar att göra allt för att så många som möjligt får gå utbildningen, och så snabbt som möjligt. Fortsätt att anmäla er så hör vi av oss. Ni som redan anmält er, ha is i magen så kommer det kallelse under våren vi går .

Du anmäler dig via formulär: KLICKA HÄR

Mvh
SEKO klubb pågatåg