Framsida

Fridagar

Det har skett ett par missförstånd gällande arbete på fridagar så vi ska vara tydliga med vad som gäller. Arbete på fridag (FP och FP2) skall alltid rendera kvalificerad övertidsersättning(ca dubbel lön). Byte av fridag kan endast initieras av arbetstagaren, dvs om du absolut vill vara ledig en specifik dag så kan du föreslå ett byte. Om arbetsgivaren vill att du skall arbeta på en fridag så skall du ha kvalificerad övertidsersättning eller dubbel kompensationstid. Är du osäker på en överenskommelse med TIL eller PPL och inte får rättelse så ta kontakt med lokalt fackligt ombud så löser vi det.