Framsida

Stöduttalanden!

Vi börjar få stöduttalanden så vi lägger upp dem här allteftersom att de kommer in. Vi delar dem även på Facebook.

Seko Stockholm:
https://www.facebook.com/stockholmseko/posts/4993490040677353

Seko Lok Pendeln:
https://www.facebook.com/sekolokpendeln/posts/1392120984327412
STOPPA HYVLINGEN PÅ ARRIVA PÅGATÅGEN!
Ett stöduttalande från Seko Lok Pendeln
Seko Lok Pendeln står till fullo bakom kollegorna på Seko Klubb Pågatåg där samtliga heltidstjänster för lokförare och tågvärdar är hotade.
Arbetsgivaren Arriva Sverige erbjuder nu istället de anställda 80-procentiga tjänster. Inte nog med att detta skulle innebära en lönesänkning. Kollegorna skulle också börja arbeta under branschavtalet, med sämre villkor än det nuvarande lokala avtalet. Den som säger nej till detta erbjudande riskerar bli uppsagd.
Seko Lok Pendeln ser allvarligt på följderna om Arriva skulle vinna denna strid. Vinner Arriva är det bara en tidsfråga innan det är nästa järnvägsoperatörs tur att börjar hyvla tjänsterna.
Vi stöttar våra kollegor i Skåne att fortsätta hålla ihop och säga nej till Arrivas förslag. Likaså måste alla vi som jobbar i branschen hålla ihop.
Seko Lok Pendeln kommer göra allt som står i vår makt för att motarbeta detta. Ser vi möjligheten att bidra i frågan i avtalsrörelsen i höst så kommer vi att göra det. Och då utan fredsplikt.

Seko Klubb Upptåget:
STOPPA HYVLINGEN PÅ ARRIVA PÅGATÅGEN!
– ett stöduttalande från Seko Klubb Upptåget
Seko Klubb Upptåget står till fullo bakom kollegorna på Seko Klubb Pågatåg där samtliga heltidstjänster för lokförare och tågvärdar är hotade.
Arbetsgivaren Arriva Sverige erbjuder nu istället de anställda 80-procentiga tjänster. Inte nog med att detta skulle innebära en lönesänkning. Kollegorna skulle också börja arbeta under branschavtalet, med sämre villkor än det nuvarande lokala avtalet. Den som säger nej till detta erbjudande riskerar bli uppsagd.
Seko Klubb Upptåget ser allvarligt på följderna om Arriva skulle vinna denna strid. Vinner Arriva är det bara en tidsfråga innan det är nästa järnvägsoperatörs tur att börja hyvla tjänsterna.
Vi stöttar våra kollegor i Skåne att fortsätta hålla ihop och säga nej till Arrivas förslag. Likaså måste alla vi som jobbar i branschen hålla ihop.
Seko Klubb Upptåget kommer göra allt som står i vår makt för att motarbeta detta. Ser vi möjligheten att bidra i frågan i avtalsrörelsen i höst så kommer vi att göra det. Och då utan fredsplikt.

Klubb Seko Roslagsbanan