Framsida

Skriv inte på uniformsrutinen!

Det har kommit till vår kännedom att en skrivning som är med i den nya uniformsrutinen tillkommit efter att vi förhandlat den. Sist i denna rutin står följande text: ”I det fall en anställd kommer till sitt arbete i felaktig uniform, kommer den anställde att skickas hem utan lön.”

Den biten av texten är inte förhandlad på MBL.
Om Arriva inte tillåter att ni hämtar ut uniformen utan att rutinen är påskriven så vänta med detta. För er som redan skrivit på så ska vi ta upp detta med Arriva så snart som möjligt så ska vi informera närmare.

Vad som händer när man inte har korrekt uniform på sig finns redan reglerat. Du får tillsägelse, erinran, och kan i slutändan vid många upprepade tillfällen bli uppsagd på personliga skäl.

Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att ni skriver på detta.

Framsida

T19

Vi har nu fått granska turerna inför T19. Det är ingen trevlig läsning och det är många saker vi kommer att gå vidare med.

  1. I vårat kollektivavtal finns en begränsning på 6 timmars tur om den börjar före 05:00. Arriva anser inte att den gäller och vi kommer självklart att driva frågan vidare. Men turerna som kommer ut nu har inte den begränsningen. Arriva har lagt gränsen på 8 timmar före 05:00.
  2. Arriva vill införa obetald rast på 40-60 minuter istället för 30 minuter som vi har nu. Vi anser att rastöverenskommelsen fortfarande gäller då den har en uppsägningstid på 75 dagar och den är inte uppsagd.
  3. Max turlängd är nu tillbaka på 10 timmar. Många av turerna på morgonen vid 06:00 är riktigt långa och går då över två rusningstider vilket är extra tungt. Vi hoppas att skyddet kan driva den frågan då vi har 10 timmar i kollektivavtalet.
  4. En paus på 10 minuter har lagts in efter 3,5 timmar. Vi kräver att paus skall ligga efter max 2,5 timmar då det är norm för tex bussförare. Frågan ligger hos skyddet som driver den via Arbetsmiljöverket.

Vi har framfört allt detta på förhandling men Arriva vill köra vidare på detta. Det ligger då på oss att ta saker vidare till central förhandling och påpeka saker till skyddet. Så det är det vi jobbar med nu. Förutom lång åkning och långa tidiga turer så uppfattade vi att innehållet såg ganska ok ut. Det är svårt att veta innan vi åker på turerna. Men vi hittade ingen motsvarighet till de tuffa m-si-hb som vi hade för ett år sedan vilket är positivt.

Lönen för kundvärdar är fortfarande inte löst. Vi kan inte gå vidare i frågan innan Arriva faktiskt anställer någon på den lägre lönen, det är så juridiken fungerar. Du som är timanställda eller vikarie och får erbjudande om anställning, kontakta oss så får du rådgivning. Vi kan inte skriva något generellt utan tar det enskilt. Kontakta oss på klubbpagatag@gmail.com eller Lars-Ake.Persson@seko.se

Glöm inte anmäla dig till medlemsmötet och julbord 5/12!
Klicka här för mer information

 

Framsida

Förhandlade frågor

Hej
Många ställer frågor om vad som är förhandlat och inte. När arbetsgivaren vill ta ett beslut, tex införa en ny rutin, så ska de ha med facket och skyddet i processen. Skyddsombud ska vara med så tidigt som möjlig i processen för att kunna påpeka risker som kan uppstå. När arbetsgivaren börjar närma sig att fatta beslut så ska de kalla till förhandling med facket. Både skyddet och facket kan ha invändningar mot beslutet men det är bara om det bryter mot lag eller avtal som arbetsgivaren måste lyssna. Annars fattar de ett så kallat arbetsgivarbeslut. Det betyder att de trots invändningar går vidare med beslutet. Om arbetsgivaren haft med sig skyddet och facket i processen så har det uppfyllt lagens krav på samverkan och förhandling och det är ofta då de benämner frågan som förhandlad. Det betyder helt enkelt att de uppfyllt sina skyldigheter enligt lagen. Både facket och skyddet kan ha haft invändningar men beslutet går i alla fall vidare. Hoppas att det svarar på frågan om vad det betyder när arbetsgivaren säger att en fråga är förhandlad.

Framsida

Bli SEKO-ombud!

I december kommer SEKO klubb Pågatåg att hålla medlemsmöte. Styrelsen kommer då att föreslå att vi tillsätter SEKO-ombud på alla stationeringsorter.

Ombuden kommer att få en skräddarsydd utbildning med fokus på just vad som gäller på vår arbetsplats. Du kommer att ha löpande kontakt med styrelsen om vad som händer så att du kan svara på frågor från medlemmarna. Vi vill även utveckla det lokala arbetet på alla orter med lokala möten och aktiviteter och där är du som SEKO-ombud en viktig del. Styrelsen föreslår att vi tillsätter
3 i Helsingborg, 3 i Malmö, 2 i Hässleholm, 2 i Ystad och 1 i Trelleborg.

Vill du vara ett av dem? Skicka in ditt namn till valberedningen. Vet du någon som du tycker skulle passa? Fråga den först om den ställer upp och skicka sedan in namnet.
Valberedningen kontaktas på: jorgen.duholm@arriva.se

Har du frågor om uppdraget så kontakta styrelsen på klubbpagatag@gmail.com

Framsida

Medlemsmöte och julbord 5/12

SEKO Skåne Klubb Pågatåg har nöjet att inbjuda alla medlemmar till medlemsmöte onsdagen 5 december klockan 16.00 på restaurang Välfärden, Ankargripsgatan 3 i Malmö. Lokalen ligger vid Malmö Universitet Orkanen (Lärarhögskolan) inte långt från Malmö C.

På dagordningen, öppning av nomineringar till klubbstyrelsen. Aktivitetsplan, medlemsavgift och budget 2019. Rapporter från verksamheten på Arriva Tåg samt Turer och scheman T:19, övergången till Arriva Sverige, arbetsmiljö, förslag att införa Seko-ombud med mera.
Efter mötet bjuder Klubb Pågatåg på Välfärdens Julbord i restaurangen.
Anmälan görs på särskild anmälningslista på depåerna, Malmö, Helsingborg, Trelleborg
Ystad och Hässleholm. Listan plockas ner den 21 november. Ni kan också anmäla er på mail till lars-ake.persson@arriva.se senast den 21 november.
Glöm inte att ansöka om ledighet snarast.

Välkomna!
Styrelsen Klubb Pågatåg

Framsida

Stöduttalanden

Från Seko Klubb SJ Trafik:
UPPHÖR MED DUMHETERNA, ARRIVA SVERIGE!

Vi ser med fasa på hur Arriva Sveriges meritförteckning fläckas av de tveksamma åtgärderna som företaget vidtar mot våra kamrater på Pågatågen i Skåne samt konduktörerna på Saltsjöbanan. På Pågatågen är en rejäl lönesänkning på gång och på Saltsjöbanan planerar man att ta bort konduktörerna. Detta riskerar resenärers säkerhet och trygghet såväl som service ombord på tågen.
Vi vill med detta stöduttalande uttrycka vår solidaritet med våra drabbade kamrater. Vi vill också kraftigt uppmana Arriva Sverige att upphöra med dumheterna. Vi kan aldrig acceptera försämringar!
Styrelsen Seko Klubb SJ Trafik

Från Branschorganisation Spårtrafik:
STÖDUTTALANDE
Med anledning av den situation som uppstått i Skåne, när Arriva Tåg förlorade upphandlingen av Pågatågen till Arriva Sverige, och när Arriva Sverige nu vill döpa om tågvärdar till kundvärdar med en rejäl lönesänkning, så vill Sekos branschorganisation på Spårtrafik uttala sitt stöd till berörda kamrater på Pågatågen.
Hela branschorganisation Spårtrafik står bakom er och vi kräver att Arriva Sverige omvärderar sitt beslut.
Vi vill också uttrycka vårt stöd till kamraterna på Saltsjöbanan i Stockholm där Arriva Sverige fortsätter nedmonteringen av säkerhet och trygghet på tågen genom att man vill ta bort konduktörerna.
Hela branschorganisation Spårtrafik står bakom er och vi kräver att Arriva Sverige omvärderar sitt beslut.
Styrelsen Branschorganisation Spårtrafik
Från Seko Tunnelbanan:
Solidaritetsuttalande till tågvärdarna på Pågatågen
Seko klubb 111 tunnelbanan ställer sig bredvid våra kamrater i Skåne när deras oseriösa arbetsgivare Ariva Sverige hotar att göra om alla tågvärdar till kundvärdar och därmed kraftigt sänka deras löner och lägga på en omöjlig arbetsuppgift på förarna av tågen.
Vi oroar oss över att ett privat företag på detta sätt kan komma in på en fungerande marknad och hota inte bara säkerheten utan även hota kollektivavtalet inom bransch spårtrafik. Ifall de genomför den här förändringen ser vi inte hur vi någonsin i framtiden kan förorda en mångårig avtalsteckning i vår bransch utan enbart kan tänka oss att sälja strejkrätten i ett år i taget.
Att Ariva nu kan tänka sig att kraftigt inskränka säkerheten för resenärer gör oss djupt oroade och ger oss ytterligare ett bevis på att privata företag inte skall in och driva så viktiga bitar av vårt lands infrastruktur som spårtrafiken. De är enbart ute efter en kortsiktig ekonomisk vinst och bryr sig inte om resenärernas trygghet. Att samma sak gjorts i Danmark och resulterat i att en oskyldig kvinna blivit skadad på grund av att föraren inte haft möjlighet att se att hon fastnat i dörrarna struntar Ariva fullständigt i då det enbart är pengar som räknas. Förstatliga all spårtrafik nu!
Underjorden i Stockholm står bredvid våra vänner i Skåne och är redo att stödja er om ni behöver oss. En för alla, alla för en!
Styrelsen för Seko Tunnelbanan

Framsida

Erbjudanden till timanställda

Hej medlemmar!

I dagarna går enhetschefer ut med erbjudanden om fast anställning från den 1 december till timanställda. Lönen de erbjuder är enligt den tariff som Arriva ensidigt tagit fram. Seko har inte godkänt dessa löner.

0-6 månader 20 294kr/månad
7-18 månader 21 500kr/månad
19-30 mån 23 000kr/månad
Över 31 månader 24 500kr/månad

De erbjuder 75% anställning.
Exempel: 75% av 20 294 ger 15 220kr. Efter skatt ger detta i Malmö 12 288kr.

Seko kan inte rekommendera någon att skriva på detta. Har du skrivit på detta avtal kommer det bli svårt att ta sig ur det senare. Vi kommer att fortsätta att driva frågan så vi uppmanar alla att bara avvakta.

Mvh
SEKO Klubb Pågatåg