Framsida

Gå SEKOs utbildning!

I dessa turbulenta tider år det viktigare än någonsin att vi alla har koll på våra rättigheter. Vi fortsätter därför med våra lokala introduktionsutbildningar. Vi kommer bland annat att gå igenom kollektivavtalet och lagar som berör oss. Utbildningen fungerar för nya men även som en uppfräschning för mer erfarna medlemmar.

När och var
Utbildningarna hålls i Malmö. Vi kommer att kalla dig under våren med start i januari.

Vem kan gå
Du behöver inte vara medlem för att gå utbildningen. Alla anställda är välkomna.

Anmälan
Du anmäler dig via formulär: KLICKA HÄR

Ledighet
Vi kommer att lägga in ledigt på dig. Det spelar ingen roll om du har fridag eller ska arbeta. Din fridag flyttas i så fall till en arbetsdag.

Ersättning
Vi har rätt att ta ut 5 betalda timmar per person och år. Så 5 av timmarna får du full lön. Resterande tid kommer du att ersättas med 110kr per timme och det är en skattefri utbetalning från SEKO. Ickemedlemmar kan inte få 5 timmar fullt betalt utan får 110kr per timme hela dagen.

Framsida

Skriv inte på uniformsrutinen!

Det har kommit till vår kännedom att en skrivning som är med i den nya uniformsrutinen tillkommit efter att vi förhandlat den. Sist i denna rutin står följande text: ”I det fall en anställd kommer till sitt arbete i felaktig uniform, kommer den anställde att skickas hem utan lön.”

Den biten av texten är inte förhandlad på MBL.
Om Arriva inte tillåter att ni hämtar ut uniformen utan att rutinen är påskriven så vänta med detta. För er som redan skrivit på så ska vi ta upp detta med Arriva så snart som möjligt så ska vi informera närmare.

Vad som händer när man inte har korrekt uniform på sig finns redan reglerat. Du får tillsägelse, erinran, och kan i slutändan vid många upprepade tillfällen bli uppsagd på personliga skäl.

Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att ni skriver på detta.

Framsida

T19

Vi har nu fått granska turerna inför T19. Det är ingen trevlig läsning och det är många saker vi kommer att gå vidare med.

  1. I vårat kollektivavtal finns en begränsning på 6 timmars tur om den börjar före 05:00. Arriva anser inte att den gäller och vi kommer självklart att driva frågan vidare. Men turerna som kommer ut nu har inte den begränsningen. Arriva har lagt gränsen på 8 timmar före 05:00.
  2. Arriva vill införa obetald rast på 40-60 minuter istället för 30 minuter som vi har nu. Vi anser att rastöverenskommelsen fortfarande gäller då den har en uppsägningstid på 75 dagar och den är inte uppsagd.
  3. Max turlängd är nu tillbaka på 10 timmar. Många av turerna på morgonen vid 06:00 är riktigt långa och går då över två rusningstider vilket är extra tungt. Vi hoppas att skyddet kan driva den frågan då vi har 10 timmar i kollektivavtalet.
  4. En paus på 10 minuter har lagts in efter 3,5 timmar. Vi kräver att paus skall ligga efter max 2,5 timmar då det är norm för tex bussförare. Frågan ligger hos skyddet som driver den via Arbetsmiljöverket.

Vi har framfört allt detta på förhandling men Arriva vill köra vidare på detta. Det ligger då på oss att ta saker vidare till central förhandling och påpeka saker till skyddet. Så det är det vi jobbar med nu. Förutom lång åkning och långa tidiga turer så uppfattade vi att innehållet såg ganska ok ut. Det är svårt att veta innan vi åker på turerna. Men vi hittade ingen motsvarighet till de tuffa m-si-hb som vi hade för ett år sedan vilket är positivt.

Lönen för kundvärdar är fortfarande inte löst. Vi kan inte gå vidare i frågan innan Arriva faktiskt anställer någon på den lägre lönen, det är så juridiken fungerar. Du som är timanställda eller vikarie och får erbjudande om anställning, kontakta oss så får du rådgivning. Vi kan inte skriva något generellt utan tar det enskilt. Kontakta oss på klubbpagatag@gmail.com eller Lars-Ake.Persson@seko.se

Glöm inte anmäla dig till medlemsmötet och julbord 5/12!
Klicka här för mer information

 

Framsida

Förhandlade frågor

Hej
Många ställer frågor om vad som är förhandlat och inte. När arbetsgivaren vill ta ett beslut, tex införa en ny rutin, så ska de ha med facket och skyddet i processen. Skyddsombud ska vara med så tidigt som möjlig i processen för att kunna påpeka risker som kan uppstå. När arbetsgivaren börjar närma sig att fatta beslut så ska de kalla till förhandling med facket. Både skyddet och facket kan ha invändningar mot beslutet men det är bara om det bryter mot lag eller avtal som arbetsgivaren måste lyssna. Annars fattar de ett så kallat arbetsgivarbeslut. Det betyder att de trots invändningar går vidare med beslutet. Om arbetsgivaren haft med sig skyddet och facket i processen så har det uppfyllt lagens krav på samverkan och förhandling och det är ofta då de benämner frågan som förhandlad. Det betyder helt enkelt att de uppfyllt sina skyldigheter enligt lagen. Både facket och skyddet kan ha haft invändningar men beslutet går i alla fall vidare. Hoppas att det svarar på frågan om vad det betyder när arbetsgivaren säger att en fråga är förhandlad.

Framsida

Bli SEKO-ombud!

I december kommer SEKO klubb Pågatåg att hålla medlemsmöte. Styrelsen kommer då att föreslå att vi tillsätter SEKO-ombud på alla stationeringsorter.

Ombuden kommer att få en skräddarsydd utbildning med fokus på just vad som gäller på vår arbetsplats. Du kommer att ha löpande kontakt med styrelsen om vad som händer så att du kan svara på frågor från medlemmarna. Vi vill även utveckla det lokala arbetet på alla orter med lokala möten och aktiviteter och där är du som SEKO-ombud en viktig del. Styrelsen föreslår att vi tillsätter
3 i Helsingborg, 3 i Malmö, 2 i Hässleholm, 2 i Ystad och 1 i Trelleborg.

Vill du vara ett av dem? Skicka in ditt namn till valberedningen. Vet du någon som du tycker skulle passa? Fråga den först om den ställer upp och skicka sedan in namnet.
Valberedningen kontaktas på: jorgen.duholm@arriva.se

Har du frågor om uppdraget så kontakta styrelsen på klubbpagatag@gmail.com

Framsida

Medlemsmöte och julbord 5/12

SEKO Skåne Klubb Pågatåg har nöjet att inbjuda alla medlemmar till medlemsmöte onsdagen 5 december klockan 16.00 på restaurang Välfärden, Ankargripsgatan 3 i Malmö. Lokalen ligger vid Malmö Universitet Orkanen (Lärarhögskolan) inte långt från Malmö C.

På dagordningen, öppning av nomineringar till klubbstyrelsen. Aktivitetsplan, medlemsavgift och budget 2019. Rapporter från verksamheten på Arriva Tåg samt Turer och scheman T:19, övergången till Arriva Sverige, arbetsmiljö, förslag att införa Seko-ombud med mera.
Efter mötet bjuder Klubb Pågatåg på Välfärdens Julbord i restaurangen.
Anmälan görs på särskild anmälningslista på depåerna, Malmö, Helsingborg, Trelleborg
Ystad och Hässleholm. Listan plockas ner den 21 november. Ni kan också anmäla er på mail till lars-ake.persson@arriva.se senast den 21 november.
Glöm inte att ansöka om ledighet snarast.

Välkomna!
Styrelsen Klubb Pågatåg