Framsida

För dig som har föräldrapenning

Du har väl inte missat att det finns ett tillägg som du kan få ut när du tar ut föräldrapenning? Tillägget motsvarar ca 10% av lönen och betalas ut av företaget. Är du föräldraledig på deltid blir det del av beloppet.

Ersättningen är uppdelad i 30-dagarsperioder och du kan beroende på anställningstid ta ut ett visst antal perioder.

1-2 år, 2 perioder
2-4 år, 3 perioder
4-6 år, 4 perioder
6-8 år, 5 perioder
8- år, 6 perioder

Du tar ett utdrag från försäkringskassan där din uttagna föräldrapenning syns och ger till PPL så sköter de resten.

Framsida

Lönerna för 2019 klara

Lönerna är klara. Det fanns 2,0% lönepåslag. Det är något som ligger i kollektivavtalet för hela branschen och är klart sedan 2017. Det vi dock gör varje år är att förhandla med arbetsgivaren om hur potten skall fördelas. Vi kan dels lägga olika mycket på de olika lönestegen men även flytta mellan yrkesgrupper. Detta måste dock fack och arbetsgivaren vara överens om. Kommer vi inte överens så blir det samma procentpåslag för alla medlemmar. I år hade vi sagt att vi ville lägga lite mer på växlingen. Arbetsgivaren sköt enskilt till pengar tidigare i år och vi ville matcha detta i förhandlingarna. Vi fick dock inget gehör för detta. Vi ville även lägga lite mer på sista lönesteget men vi fick nej även där.

Då återstår bara att alla får samma lönepåslag. Exakt hur detta blir i kronor återkommer vi med. Detta gäller även hur snittlön för timanställda hamnar. Vi återkommer.

Ha en fin påsk alla!

Framsida

SEKO bjuder på Big Bowl

Senaste halvåret har varit minst sagt tungt men nu ska vi vända det här! Att ses och ha roligt är minst lika viktigt som att kämpa för våra löner och arbetsvillkor. Så se till att ta dig tid och följ med. Kvällen arrangeras av SEKO-aktiva i Malmö och alla medlemmar är varmt välkomna! Lördag 27:e april(ojämn vecka) och lördag 18:e maj(jämn vecka) bjuder SEKO alla medlemmar på mat och bowling på Big Bowl i Malmö. Vi startar kl 18:00 med buffé och sen blir det bowling. Vi kör två helger så alla ska ha möjlighet att vara med. Big Bowl är stort men inte oändligt, så boka i tid så du vet att du får en plats. Vi har preliminärbokat för 40 personer men utökar allteftersom.
Vi stänger bokningen 10 dagar innan respektive datum. Tänk på att om du inte kommer så måste klubben betala för dig i alla fall.

Klicka här för att anmäla dig

bowl.jpg

Capture.JPG

Framsida

Rapport från årsmötet

Måndagen den 4 mars höll Klubb Pågatåg årsmöte. Mötet var mycket välbesökt och salen full. Mötet var uppdelat i två delar. Ett årsmöte med val till styrelsen och övriga årsmötespunkter och ett medlemsmöte med rapporter från förhandlingar och arbetsmiljö.
Avgående ledamöter var Fredrik Nilsson och Barbro Granstedt. Vi tackar Fredrik och Barbro för deras arbete i styrelsen. Nya i styrelsen blev Alexander Sandquist och Mikael Plessen.
Styrelsen kommer att bestå av :
Lars-Åke Persson (ordf)
Magdalena Ahlén
Ola Brunnström
Stefan Pinjefors
Camilla Persson
Jenny Månsson
Mikael Plessen
Alexander Sandquist
Michael Burnett-Cargill.

Mötet fick efter detta rapporter från förhandlingar och arbetsmiljöarbetet. I dom centrala förhandlingarna finns inte mycket nytt att rapportera om mer än att dom juridiska kvarnarna maler långsamt. Eftersom förhandlingarna är centrala har vi lokalt inte mycket att säga till om. Angående arbetsmiljön fortsätter arbetet med att få till scheman, pauser, komma till rätta med hot och våld, problem med uniformer mm.
Facket ger löpande förslag om förändringar i turer och scheman. Det har påståtts att vi skulle vara passiva där vilket inte stämmer. Efter mötet fortsatte mötet mer informellt över en middag. Totalt sett bra och nyttiga diskussioner, samt bra rapporter.

Tack till alla som kunde delta. Hoppas vi är ännu fler nästa gång!

 

Framsida

Information från de centrala förhandlingarna som varit nu i veckan

Anställningskontrakt för nya kundvärdar
Frågan innehåller flera delar. Dels statusen på vårt lokala kollektivavtal. I grunden har alla i branschen det så kallade branschavtalet. Det är ett centralt avtal som gäller all spårtrafik. Detta avtal anpassas sedan för att passa till de olika arbetsplatserna. I vårt fall kallas det ”Lokal anpassning av Almega branschavtal – Arriva Tåg AB – Gällande vid Pågatågen – Allmänna anställningsvillkor”. I avtalsrörelsen 2017 skrev man in att arbetsgivaren som tog över i upphandlingen(Arriva Sverige) skulle vara bunden av detta avtal. Vårt lokala avtal innehåller även lönerna så det är här hela frågan står. Denna centrala förhandling avslutades i oenighet, Seko kommer att driva frågan vidare till Arbetsdomstolen (AD).

Turlängd över 6 timmar vid tidig tjänst
I vårt avtal finns följande skrivning.
Vid tjänstgöring i lokaltrafik upphandlad av länshuvudman får ordinarie arbetstid som påbörjas under tiden 00 till 04.30 inte förekomma två nätter i följd.
Om tjänstgöring påbörjas innan kl. 05.00 får tjänstgöringsturen ej överstiga 6 tim.
Denna centrala förhandlingen avslutades i oenighet, Sekos jurist skall nu titta på frågan och bedöma om vi skall ta även denna fråga till AD.

Rastöverenskommelsen
180301 tecknades följande överenskommelse mellan Arriva och facken:
Personalorganisationerna accepterar förslaget med minst 45 min rast + gångtid varav 30 minuter är obetald oaktat hemma- eller borta-station.
Överenskommelsen är ömsesidigt uppsägningsbar med 75 dagars varsel.
Vi anser att den skall gälla även efter övergången och att om Arriva vill säga upp den så måste de respektera uppsägningstiden. Även denna centrala förhandling avslutades i oenighet, denna fråga kan bli svår att driva vidare då det inte är så glasklart vad parterna egentligen hänvisade till vid den beslutande förhandlingen som hölls 1 mars 2018. Juridiskt sett en svår fråga som det är tveksamt om vi kan driva vidare.

Framsida

Nya kontrakt för timanställda

Nu ligger kontrakt ute för timanställda och många undrar om det är ok att skriva på. Vi har fått ett par exemplar att granska och det ser ok ut. Du kan kontrollera följande saker.

Företag: Arriva Sverige

Stationeringsort: kontrollera att den stämmer.

Befattning: kundvärd är ok.

Lönegrupp: SEKO snittlön.

Stämmer detta så är det ok att skriva på. Ser något konstigt ut så ta en bild och skicka in till oss på klubbpagatag@gmail.com