Framsida

Sammanfattning av förlikningen

Det har efterfrågats en sammanställning om vilka förändringar som skett i kollektivavtalet i samband med förlikningen så här kommer den.

Kollektivavtalet återgår till klubben

December 2020 skrev Seko centralt och Almega under kollektivavtalet även för oss lokalt. I och med förlikningen ska det åter tecknas lokalt av Seko klubb Pågatåg och Arriva. Detta är inte klart än men förändringarna gäller oavsett.

Fridagar
I § 6 Arbetstid Mom 1:2 Veckovila och fridagar ersätts följande stycke:
Av dessa 118 fridagar är 104 st. FP-dagar vilka fördelas jämnt under året och 14 st. är FP2-dagar vilka fördelas jämnt under perioden september – maj (d v s de läggs inte ut under juni, juli, augusti). 8 dagar ska förläggas under våren, 6 dagar under hösten.
Med följande:
Av dessa 118 fridagar är 104 st. FP-dagar vilka fördelas jämnt under året och 14 st. är FP2-dagar vilka fördelas jämnt under perioden september – maj (d v s de läggs inte ut under juni, juli, augusti). 8 dagar ska förläggas under våren, 6 dagar under hösten. Arbetsgivaren skall, senaste i samband med förläggning av arbetstidsschema för nästkommande begränsningsperiod, förlägga FP2-dagar för samma period. Arbetstagarens önskemål skall i största möjliga mån, dock med beaktande av att verksamhetens behov och begränsningar ska vara styrande, beaktas vid förläggning av FP2-dagar.

Vi har fortfarande FP2-dagar på utlägget men arbetsgivaren har möjlighet att flytta dem, inte FP-dagar utan FP2-dagar. Detta har de även kunnat göra tidigare men det har inte stått något om det i avtalet. Så egentligen är det ingen förändring men det visar väl på att Arriva är intresserade av att flytta ut FP2 från fridagsnyckeln. Om detta sker kommer vi hålla noga koll på att veckovilans brytpunkt är meddelad alla medlemmar samt att fördelningen av fridagar(8 på våren, 6 på hösten) hålls. Ännu har ingen förändring skett så vi avvaktar och ser hur Arriva går vidare.

Regeln om två turer innan 04:30 återinförs
I § 6 Arbetstid ersätts följande stycke:
Vid tjänstgöring i lokaltrafik upphandlad av länshuvudman får ordinarie arbetstid som påbörjas under tiden 00 till 04.30 inte förekomma två nätter i följd.
Med följande:
Vid tjänstgöring i upphandlad trafik får ordinarie arbetstid som påbörjas under tiden 00 till 04.30 inte förekomma två nätter i följd.

Den här regeln ifrågasattes av Arriva i samband med övergången i december 2018. I och med att vi vann tillbaka avtalet i december 2020 så är den nu tillbaka. Håll utkik i era utlägg så detta följs. Kontakta ppl vid fel och styrelsen om ni inte får rättelse.

Frivilligt avsteg på fridagstillägg vid önskemål av morgon eller kväll
Skrivningen betyder att om ett val av inriktning sker så börjar dessa nya regler att träda ikraft. För den som önskar kväll betalas inget fridagstillägg 18:00-19:00. För den som önskar morgon betalas inget fridagstillägg 05:00-06:30. Detta måste göras med ett nytt aktivt val och är inget som sker automatiskt. Vi är inte överens med Arriva om vad som skulle räknas som morgon eller vad som sker om företaget misslyckas med att tillgodose valet. Så just nu händer inget i denna fråga och vi får återkomma när något sker.

I § 6 Arbetstid ersätts följande stycke:
Fridagsperiod skall i samband med helg omfatta tiden kl. 18.00 innan fridag samt kl. 08.00 efter fridag, i samband med helgfri måndag – fredag omfatta tiden 19.00 innan fridag samt 06.30 efter fridag. Vid de fall detta inte följs utgår ett fridagstillägg på 150 kr per timme, semestertillägg ingår i beloppet.
Med följande:
Arbetstagaren har rätt att lämna önskemål om inriktning på arbetstidsförläggning. Arbetstagaren kan lämna önskemål om inriktning morgon eller inriktning kväll. Önskemål skall lämnas till arbetsgivaren senast en månad före datum enligt §6 mom 2. Arbetstagaren behöver inte lämna önskemål om inriktning om denne så inte önskar. I de fall då arbetsgivaren kan möta arbetstagarens önskemål om inriktning på arbetstidsförläggningen skall fridagsperioden omfatta tid enligt nedan:

A. Ingen önskad inriktning: Fridagsperioden skall i samband med helg omfatta tiden kl. 18.00 innan fridag samt kl. 08.00 efter fridag, i samband med helgfri måndag – fredag omfatta tiden kl. 19.00 innan fridag samt kl. 06.30 efter fridag.
B. Önskad inriktning kväll: Fridagsperiod skall i samband med helg omfatta tiden kl. 19.00 innan fridag samt kl. 08.00 efter fridag, i samband med helgfri måndag – fredag omfatta tiden kl. 19.00 innan fridag samt kl. 06.30 efter fridag.
C. Önskad inriktning morgon: Fridagsperiod skall i samband med helg omfatta tiden kl. 18.00 innan fridag samt kl. 05.00 efter fridag, i samband med helgfri måndag – fredag omfatta tiden kl. 19.00 innan fridag samt kl.05.00 efter fridag.

Vid de fall då reglerna enligt punkt A, punkt B eller punkt C inte följs utgår ett fridagstillägg på 150 kr per timme, semestertillägg ingår i beloppet.

Längre arbetsperiod lördag och söndag
På lördagar och söndagar får Arriva lägga ut pass som är 1h längre en tidigare. Alla andra regler gäller fortfarande. Håll extra koll på att ni inte arbetar mer än 5 timmar innan rast eller mellan rast och turens slut. Vi kontrollerar alla turer men det är extremt många så ibland missar vi.
I § 6 Arbetstid läggs följande stycke till:
Med tillägg till ovan får den ordinarie arbetstiden vid tjänstgöring lördag-söndag inte överstiga 10 timmar under en arbetsperiod. Arbetsperioden får omfatta högst 11 timmar.

Nya regler kring tidsförskjutningstillägg
Tidsförskjutningstillägget höjs till 200 kr samt dubblas om ändringen sker inom 48 timmar. Tidsförskjutning utökas till att även gälla nolldagar(Ring PPL). Syftet med detta är att det inte ska ligga massa ring ppl ute även om man inte har undertid som motsvarar det. Så alla turer som ändras senare än måndagen veckan innan ska ha tidsförskjutningstillägg. Är det 48 timmar innan så är det dubbelt tillägg.

I § 6 Arbetstid ersätts följande stycke:
För varje dygn under vilken egentlig eller helt tillgodoräknad arbetstid om minst 2 timmar fullgörs på annan tid än vad som anges i den tidigare schemalagda arbetsperioden betalas tidsförskjutningstillägg med 150 kronor inkl semestertillägg. Det betalas inte fler än ett tidsförskjutningstillägg per kalenderdygn.
Med följande:
För varje dygn under vilken egentlig eller helt tillgodoräknad arbetstid om minst 2 timmar fullgörs på annan tid än vad som anges i den tidigare schemalagda arbetsperioden betalas tidsförskjutningstillägg om 200 kronor inklusive semestertillägg. Om varseltiden understiger 48 timmar betalas dock istället ett förstärkt tidsförskjutningstillägg om 400 kronor inklusive semestertillägg. Det betalas således inte fler än ett tidsförskjutningstillägg per kalenderdygn.

Följande anmärkning läggs till efter tredje stycket:
Anm. Med ändring av arbetstidsschema enligt ovan avses även när tur som ej meddelats vid arbetstidens förläggning planeras ut som arbetsdag med arbetstid eller som arbetsdag utan arbetstid, så kallad ”nolldag”.

Regeln om tidiga morgonturer återinförs som trappa
Även denna fråga ifrågasattes av Arriva i december 2018 och vanns tillbaka i avtalsrörelsen december 2020. Den har ändrat form lite till en trappa.
I § 6 Arbetstid ersätts följande stycke:
Om tjänstgöring påbörjas innan kl. 05.00 får tjänstgöringsturen ej överstiga 6 tim.
Med följande:

Om tjänstgöring påbörjas
Kl. 04.30 eller tidigare får tjänstgöringsturen ej överstiga 6 timmar
Efter kl. 04.30 fram till och med kl. 05.30 får tjänstgöringsturen ej överstiga 8 timmar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s