Framsida

Angående Vild Strejk på Pågatågen

Vi har full förståelse för de upprörda känslorna bland våra medlemmar på Arriva. Företaget går nu över alla gränser i syfte att tysta skyddsombud och fackliga företrädare som driver viktiga arbetsmiljö- och trygghetsfrågor för medlemmarna. Vi kommer att göra allt vi kan inom ramen för arbetsmarknadens spelregler för att stoppa Arrivas planer på att tysta våra förtroendevalda och medlemmar. Vilda strejker ligger dock utanför dessa verktyg. Vi har precis tecknat ett nytt kollektivavtal och är bundna av fredsplikt. Vår tydliga uppmaning till våra medlemmar är att inte delta i den här typen av aktiviteter. Vi utgår från att Arriva tar sitt förnuft till fånga på måndag och backar från sina planer.

Mvh / Styrelsen, SEKO Klubb Pågatåg