Framsida

Information från möte om T:18

Information från möte om T:18, ingen förhandling mer ett avstämningsmöte nu när T:18 rullat ut. Vi är överens om att enligt MBL §27 (lagstiftning) får enskilda anställda inte göra överenskommelser som strider mot kollektivavtalet, exempelvis sälja bort fridagstillägg eller andra förmåner. Önskemål kan man alltid ha men man får inte som anställd sälja bort våra gemensamma regler eller ersättningar.

Tågförsening mot obetald rast
Tågförsening mot obetald rast ger förseningsövertid precis som i slutet av arbetspasset, det är den regel som gäller nu.

Rast  och måltidsuppehåll
Rast skall vara minst 30 minuter plus gångtid till rastlokal. Rast kan vid tågförsening omvandlas till måltidsuppehåll som då är kortare än 30 minuter. Bedöms i varje enskilt fall i samråd med TIL, observera här att TIL är operativ arbetsledning och har mandat att beordra tågpersonalen. Man kommer att börja använda skrivningen om måltidsuppehåll som finns i kollektivavtalet och arbetstidslagen. Den är till för att användas i absolut sista hand men det skulle kunna bli så att de börjar använda den vid förseningar. Måltidsuppehåll har ingen minsta tid utan du ska kunna gå på toaletten, värma din mat i ett matutrymme eller köpa den på en restaurang och naturligtvis äta den. Det finns inga gränser för hur kort den kan vara. Om TIL beslutar att din rast ska ersättas med måltidsuppehåll så skriv ner så noga som möjligt vad som hänt och skicka in det till oss vare sig du blev nöjd eller inte, vi vill gärna ha rapporter på vad som händer. Det kan ju vara så att de ordnar så att du får ytterligare rast senare eller annat som gör att du blir nöjd.
Om du känner att det går ut över säkerheten och att du inte kan utföra ditt arbete korrekt så är det ditt ansvar att ta dig själv ur säkerhetstjänst. Den möjligheten och skyldigheten har vi alltid.

Långa veckor
Max arbetstid per kalendervecka är 48 timmar, här råder oenighet om beräkningen. Vi anser att all tid räknas in medan Arriva bara räknar betald arbetstid, vi undersöker vidare med Seko centralt i denna fråga.
Fridagsnycklar är nu utlämnat till personalen, dessa är inte förhandlade med facken. Det förekommer 6-7 arbetsdagar i sträck, en normal arbetsvecka på svensk arbetsmarknad är 5 dagar. Finns ingen anledning till att vi skall jobba längre veckor än så. Vi kommer att begära in alla fridagsnycklar för granskning.
Arbetsgivaren är angelägen om att nå en lösning på T:18 med oss men har inget konkret förslag i dag. Vi träffar Arriva igen för fortsatta diskussioner den 4 januari.

Med fackliga hälsningar
Lars-Åke Persson
Ordförande Seko Pågatågen

23 reaktioner till “Information från möte om T:18”

 1. Förhandlingar gäller att ta och ge, ömsesidigt från båda parter, sista åren har vi bara gett och gett och inte fått något igen, så vad finns det att förhandla om nu? nej kör företaget i botten i stället, är där dom hör hemma med sin personalpolitik som dom kör nu.

  Gilla

 2. Jag har en tur som slutar 21:39 på en söndag och har FP-dag på måndagen. Detta borde ge 450:- i fridagstillägg, eller?
  Är tolkningen 150:- per påbörjad timme fastslagen eller har AG en annan tolkning även här?

  Gilla

   1. Kollade upp det och vår ombudsman säger att de kommer komma undan med den tolkningen. Den knyts till hur man räknar OB vilket är minuter.
    Tråkigt men det är tråkiga tider just nu.

    Gilla

  1. Jag är inte intresserad av storleken på ersättningen. Jag vill ha möjligheten att säga Nej!
   Jag har redan anpassat mitt liv efter mina arbetsdagar, jag vill inte att jobbet tar plats på mina fridagar.

   Gilla

 3. Det konstiga är ju att enda sen vi började har vi inte räknat minuter på vårt fridagstillägg.
  Hur kan Arriva plötsligt komma på detta nu?
  Det skulle ju innebära att dom tycker dom varit hyggliga och inte gjort det innan.
  Det är för mycket oklarheter just nu.

  Gilla

 4. Jag har jobbat på Arriva sen starten.
  Dom har aldrig gjort den tolkningen med fridagstillögget åtminstone inte på mig och mina arbetskamrater jag pratat med
  Aldrig räknat minuter.
  Men det jag blir lite rädd för här att jag har också fått svar av Seko pågatåg att det inte skall räknas minuter.
  Är det fler saker som Arriva har rätt i?
  Hoppas inte det för då kan detta bli en mycket jobbig arbetsmiljö att arbeta i.

  Gilla

  1. Sa inte de har gjort de men ppl påstår de har gjort så sen starten, kollade en på kivra förra våren och fick då 1 tim och 40 min i fridagstillägg

   Gilla

 5. Håller med personen att det är mycket viktigt att vi har rätt att säga nej.
  Frudagstillögget får inte användas som ett redskap att du blir tvingad att jobba senare mot fridag.
  Den striden får vi inte förlora.
  Går ju inte planera ett liv om du inte ens vet när du slutar till fridag.
  Mycket viktig fråga.

  Gilla

 6. Så här står det i avtalet ”Fridagsperiod skall i samband med helg omfatta tiden kl. 18.00 innan fridag samt kl. 08.00
  efter fridag, i samband med helgfri måndag – fredag omfatta tiden 19.00 innan fridag samt
  06.30 efter fridag. Vid de fall detta inte följs utgår ett fridagstillägg på 150 kr per timme,
  semestertillägg ingår i beloppet.”
  Hade det stått bör istället för skall och i andra meningen ex
  -fridagsperiod får lov att ändras men då måste ett fridagstillägg utgå- så hade det varit en helt annan sak.

  Gilla

 7. Tur att det står skall.
  Många gånger i våra avtal står det bör.
  Ett avtal där det står bör är totalt meningslöst.
  Hoppas det inte blir fler avtal med ordet bör.
  För då kan arbetsgivaren göra precis som dom vill.

  Gilla

 8. Jag har en fråga angående beordrad övertid vid vid drog och alkotester , vet att man i slutet på folks pass gjort dessa test på övertid, jag förstår att man vid olyckor och annat kan beordras göra testet på övertid men annars borde det inte vara ok.

  Gilla

  1. Ja vi har haft det uppe flera gånger och försökt få dem att göra det på ett bättre sätt. Tyvärr tycker de att det är en bra lösning och vi har inget lagstöd för att vägra det.

   Gilla

 9. Då får man utgå ifrån att drogtestet är till för att straffa folk och inte undgå olyckor, om man upptäcker att en person är påverkad efter arbetsdagen så lär det ju inte förhindra några olyckor den dagen.

  Gilla

 10. Så här står det i vårt avtal, detta borde väl vara vårt lagstöd att vägra, drogtest som regelbundet utförs på övertid får väl anses som allmänn övertid och denna ska ske frivilligt om vi läser i vårt kollektivavtal.
  -När särskilda skäl föreligger är en arbetstagare skyldig att fullgöra allmän övertid med högst
  200 timmar per kalenderår (48 timmar under en fyroveckorsperiod eller 50 timmar under en
  kalendermånad). Timtalen får överskridas när det behövs för att arbetstagaren ska kunna
  slutföra ett uppdrag, som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för verksamheten.
  För arbete på allmän övertid skall i första hand anlitas arbetstagare som frivilligt åtar sig
  detta.
  Partiellt sjukskrivna eller partiellt tjänstlediga med stöd av lag har inte skyldighet att utföra
  övertidsarbete. Delpensionärers skyldighet är begränsad till högst 25 timmar per kalenderår.
  Ytterligare övertid kan tas ut efter lokalt avtal med berörd arbetstagarorganisation. För chefer
  och kvalificerade handläggare kan överenskommelse träffas direkt med arbetstagaren.-

  Gilla

  1. Man får driva det lite andra vägen. Vi kan inte vägra drogtester. Men, vi kan försöka komma åt dem för brott mot kollektivavtalet om vi kan visa på att de bryter mot det.

   Gilla

 11. Jag trodde det gick en tydlig skiljelinje på mitt privatliv och arbetstid och att AG inte har rätt att styra över min privata tid men det verkar som att jag har fel, som sagt så förstår jag att om det hänt en olycka eller annat så måste man ställa upp på drogtest men att dom skulle ha rätt att regelbundet och planerat ha rätt att göra det förvånar mig.

  Gilla

  1. Som allt så är det en bedömning av vad som vi kan vinna. Allt är inte prövat i Arbetsdomstolen och då kan vi bara göra bedömningar när det är saker vi är oense om. Det är förbundet som gör de bedömningarna om vad vi skulle kunna driva och inte. Att det inte är så nu betyder inte att vi inte kan driva frågan i framtiden.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s